DEBAATTIMEDIA

Victoria Median Politiikkasivut

Kalmari (kesk) vaatii sekoitevelvoitetta lentoliikenteeseen

Kansanedustaja Anne Kalmari toivoo uusiutuvien polttoaineiden ja uusien innovaatioiden siivittävän suomalaiset lentokoneen käyttäjät ilmastoystävällisempään suuntaan. Hän vaatii uusiutuvien polttoaineiden käytön lisäämistä sekoitevelvoitteen avulla. “Haluan velvoittaa lentoliikennettä käyttämään ilmastoystävällisempiä polttoaineita. Suomalaiset ovat erittäin ilmastotietoisia, mutta samalla vauraita käyttämään lentoliikennettä niin työ- kuin lomamatkoilla. Paras lentomatkustamisen päästöihin vaikuttamisen tapa olisi uusiutuva lentopolttoaine, jonka käyttöä pitäisi edistää siten, […]

Posted in Keskusta | Comments Off on Kalmari (kesk) vaatii sekoitevelvoitetta lentoliikenteeseen

Kokoomuksen Jaskari: Päästötön liikenne syntyy kannustimilla

Kokoomuksen kansanedustaja Harri Jaskari linjaa, että seuraavan hallituksen on tehtävä merkittäviä tekoja liikenteen päästöjen vähentämiseksi ja samalla sähköistämiseksi. Jaskarin mukaan Autoja on tulevaisuudessakin liikenteessä, mutta kokoomuslaisen vision ne mukaan liikkuvat yhä päästöttömämmin. Muutos tehdään hallitusti, joten nykyisin diesel- ja bensa-autoilla ajavien ei tarvitse liikaa huolestua. Kysymys on päästöttömyyteen kannustamisesta silloin, kun päätetään hankkia uusi auto. ”Sähköä tai […]

Posted in Kokoomus | Comments Off on Kokoomuksen Jaskari: Päästötön liikenne syntyy kannustimilla

Kokoomuksen Ruoho: Vapaaehtoisen paluun järjestelmä toimii, mutta on alikäytetty

Kokoomuksen kansanedustaja ja hallintovaliokunnan jäsen Veera Ruoho peräänkuuluttaa toimia vapaaehtoisen paluun järjestelmän käytön lisäämiseksi. Valtiontalouden tarkastusviraston selvityksen mukaan vapaaehtoisen paluun järjestelmä on sinänsä toimiva, mutta liian harva kielteisen turvapaikkapäätöksen saanut käyttää sitä. ”Vapaaehtoisen paluun järjestelmä huolehtii kielteisen päätöksen saaneen puolesta paluun käytännön järjestelyistä. Sen piirissä ulkomaalainen voi saada matkustusasiakirjan, lentoliput ja rahaa elämän jatkamiseen kotimaassaan. Järjestelmä on […]

Posted in Kokoomus | Comments Off on Kokoomuksen Ruoho: Vapaaehtoisen paluun järjestelmä toimii, mutta on alikäytetty

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Talvitie: Vastustamme päästöjä, emme autoja

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Mari-Leena Talvitie muistuttaa, että yksityisautoilu on pitkien välimatkojen Suomessa usein välttämätön osa sujuvaa arkea. Teknologioiden kehityksen kautta autoilun on tulevaisuudessa oltava mahdollisimman vähäpäästöistä. Mari-Leena Talvitien mukaan kokoomus ajaa kunnianhimoisia ilmastotavoitteita, mutta tekee sen realistisesti ja eri elämäntilanteet tunnistaen. Suuressa osassa Suomea auto on nyt ja tulevaisuudessa välttämätön. “Suurissa kaupungeissa tulee satsata joukkoliikenteeseen, mutta on epärealistista […]

Posted in Kokoomus | Comments Off on Kokoomuksen varapuheenjohtaja Talvitie: Vastustamme päästöjä, emme autoja

SDP:n Anneli Kiljunen: Hallituksen lisäbudjettiele vanhuspalveluille jäi valjuksi – 0,7-lakialoite torpattiin samana päivänä valiokunnassa

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Anneli Kiljunen on pettynyt hallituspuolueiden päätökseen kaataa tänään sosiaali- ja terveysvaliokunnassa opposition yhteinen lakialoite ympärivuorokautisen hoivan yksiköiden 0,7 sitovan vähimmäishoitajamitoituksen säätämisestä lakiin. Paikkauksena vanhuspalvelujen ongelmaan hallitus on tänään julkistetussa vuoden ensimmäisessä lisätalousarviossa luvannut vanhus- ja vammaispalveluille sekä varhaiskasvatukselle määrärahalisäyksen, joka toisi valvontatehtäviin aluehallintovirastoihin, Valviraan ja sosiaali- ja terveysministeriöön yhteensä 15–16 henkilötyövuotta […]

Posted in SDP | Comments Off on SDP:n Anneli Kiljunen: Hallituksen lisäbudjettiele vanhuspalveluille jäi valjuksi – 0,7-lakialoite torpattiin samana päivänä valiokunnassa

Torvalds: EU:n uudet kalastuksen säännöt tarjoavat kalastajille joustavuutta ja selkeyttä

Lähes kolmen vuoden neuvottelujen jälkeen ovat Euroopan parlamentti, komissio ja neuvosto päässeet sopuun siitä, miten, missä ja milloin saa kalastaa. Liberaalin ALDE-ryhmän neuvottelijana toiminut europarlamentaarikko Nils Torvalds (RKP/ALDE) toivottaa sovun tervetulleeksi:– Säännöt kalastuksen teknisten apuvälineiden suhteen ovat olleet jo pitkään turhan monimutkaisia. Yksityiskohtaiset päätökset, kuten kalastusverkkojen silmukoiden koko, on tehty poliittisten neuvotteluiden tuloksena täällä Brysselissä, Torvalds kertaa. […]

Posted in Europarlamentaarikot | Comments Off on Torvalds: EU:n uudet kalastuksen säännöt tarjoavat kalastajille joustavuutta ja selkeyttä

RKP:n Eva Biaudet: Lapsiavioliitot on pystyttävä mitätöimään

–  Eduskunta on tänään hyväksynyt pitkään odotetun lakiehdotuksen lapsiavioliittojen kieltämisestä Suomessa. Tämä on Suomelle iso askel alaikäisten suojelemisessa. Laki suojaa erityisesti tyttöjä sosiaaliselta paineelta, jos tämä on esimerkiksi tullut raskaaksi, sanoo kansanedustaja ja lakivaliokunnan varapuheenjohtaja Eva Biaudet.Suomessa on ollut mahdollista hakea poikkeuslupaa lapsiavioliitoille.Niin kansainväliset ihmisoikeussopimukset kuin naisjärjestöt yli puoluerajojen ovat pitkään peräänkuuluttaneet, että Suomen täytyy kieltää lapsiavioliitot. […]

Posted in RKP | Comments Off on RKP:n Eva Biaudet: Lapsiavioliitot on pystyttävä mitätöimään

Kokoomuksen Sarkomaa: Vanhuspalvelulain välttämätön kokonaisremontti käynnistetty

Kokoomuksen kansanedustaja, sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Sari Sarkomaa pitää välttämättömänä, että hallitus on tällä viikolla käynnistänyt vanhuspalvelulain kokonaisuudistuksen valmistelun. Sarkomaan mukaan ikäihmisten hyvän hoivan sekä inhimillisen kohtelun turvaamisen kannalta vanhuspalveluihin tarvitaan selkeitä muutoksia. ”Osaavan hoitohenkilökunnan riittävyys on turvattava kaikissa ikäihmisten palveluissa, ei ainoastaan opposition ehdotuksen mukaisesti ympärivuorokautisissa palveluissa. Hallituksen aloittamassa valmistelutyössä etsitään kokonaisvaltaiset ratkaisut, […]

Posted in Kokoomus | Comments Off on Kokoomuksen Sarkomaa: Vanhuspalvelulain välttämätön kokonaisremontti käynnistetty

:KIRJALLINEN KYSYMYS: KD eduskuntaryhmä: kirjallinen kysymys hallitukselle opintotuen tulorajan poistamisesta

KD eduskuntaryhmä jätti tänään hallitukselle vastattavaksi kirjallisen kysymyksen opiskelijoiden opintotuen tulorajan poistamisesta. Tänäkin vuonna Kela perii takaisin opintotukia kymmeniltä tuhansilta opiskelijoilta, joiden tulot ovat ylittäneet vuositulorajan. –          Opintotuen tuloraja aiheuttaa opiskelijoille huomattavia tulojen menetyksiä, mutta myös lannistaa opiskelijoita vastaanottamasta töitä. Opintoaikaisen työnteon merkitys on aivan keskeinen valmistumisen jälkeisen työllistymisen kannalta, sanoo kirjallisen kysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja, eduskuntaryhmän […]

Posted in KD | Comments Off on :KIRJALLINEN KYSYMYS: KD eduskuntaryhmä: kirjallinen kysymys hallitukselle opintotuen tulorajan poistamisesta

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa vakuutuslääkärijärjestelmän epäkohtien korjaamista

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on saanut valmiiksi mietintönsä (StVM 33/2018 vp) kansalaisaloitteesta, jossa ehdotetaan, että vakuutuslääkäreiden oikeus olla noudattamatta terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain mukaisia muotosäännöksiä tulee poistaa. Valiokunta pitää vakuutuslääkäreiden lausuntoihin liittyviä kansalaisten kokemuksia lausuntojen epäoikeudenmukaisuudesta ja epäluottamusta päätöksenteon riippumattomuuteen huolestuttavina. Ongelmallisia ovat erityisesti tilanteet, joissa hakijaa hoitaneiden lääkäreiden lausunnot ja johtopäätökset eroavat korvausratkaisusta eikä […]

Posted in Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta, Eduskunta | Comments Off on Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa vakuutuslääkärijärjestelmän epäkohtien korjaamista

YHTEYDENOTOT

Victoria Media/ Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 040-5563129
email: debaattilehti(@)victoriamedia.fi
Gmail: debaattimedia(@)gmail.com
Yahoo: debaattimedia(@)yahoo.com

Debaattimedia Somessa

Eurovaalit 2019 sivut

Eurovaalit 2019 sivut

Debaattimedian Eurovaaleihin keskittyvät uutiset. Debaattimedia kuuluu Victoria Media nimiseen hankkeeseen.

Eduskuntavaalit 2019

Eduskuntavaalit 2019

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

Debaattimedian Kuntavaalit 2017 erikoissivut. Kilkkaa kuvasta sivuille.

PRESIDENTINVAALIT 2018

PRESIDENTINVAALIT 2018