DEBAATTIMEDIA

Victoria Median Politiikkasivut

SDP:n Lauri Ihalainen: ”Voi jo kysyä, onko Suomessa enää aktiivista työvoimapolitiikkaa”

Ihalainen, Lauri sd

Ihalainen, Lauri sd

SDP:n kansanedustaja, entinen työministeri Lauri Ihalainen sanoo, että Suomen haasteena ei ole yksin taloudellinen vaan vakavampi sosiaalinen kestävyysvaje. Ihalaisen mukaan tämä johtuu muun muassa siitä, että Suomessa on työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen mukaan 322 000 työtöntä, joista pitkäaikaistyöttömiä on peräti 125 000.

Ihalainen muistuttaa, että vaikka työttömyyden kasvu on hidastumassa, pitkäaikaistyöttömyys kasvaa huolestuttavalla tavalla.

– Pitkäaikaistyöttömiä on nyt 19 500 enemmän kuin vuosi sitten. Ja mikä haastavinta, kaikista työttömistä yli puolet on eri tavoin vaikeasti työllistettäviä. Ilman merkittäviä pitkäaikaistyöttömyyden katkaisutoimia on vaarana, että meillä osa ihmisistä tippuu pysyvästi työmarkkinoilta ja syrjäytymisen riskit kasvavat.

Ihalainen on huolestunut siitä, että työttömyys on pitkittynyt. Yli kahden vuoden työttömyyden jälkeen vain yhdeksän prosenttia työttömistä työllistyy.

– Pitkäaikaistyöttömyyden hinta on suuri niin inhimillisesti kuin taloudellisesti. Keskimääräisen työttömyysjakson lyhentäminen yhdellä päivällä toisi julkiseen talouteen säästöjä noin 22 miljoonaa euroa vuodessa. Nyt aktiivisen työllisyyspolitiikan resursseja on ajettu alas samanaikaisesti kun työttömyys kasvaa ja yhä useampi työtön tarvitsee monia yhtäaikaisia sosiaalisia ja koulutuksellisia tukitoimia. Voi jo kysyä, onko Suomessa enää aktiivista työvoimapolitiikkaa.

Ihalainen vaatii hallitukselta konkreettisia toimia, joilla estetään kokonaistaloudellisten ja syrjäytymisen tuomat yhteiskunnalliset laskut.

– Hallituksen tulee budjettiriihessään rakentaa poikkeuksellisen mittava pitkäaikaistyöttömyyden taittamiseen tähtäävä toimenpideohjelma. Siihen kuuluu toimia ja vastuuta valtiolle, kunnille, työnantajille ja kolmannelle sektorille. Kolmannen sektorin merkitys näiden ihmisten työllistämisessä on merkittävä erityisesti välityömarkkinoiden vahvistamisessa.

Ihalainen kertoo, että SDP on laatinut 15 kohdan esityksen pitkäaikaistyöttömyyden helpottamiseksi. Esitys julkistetaan elokuussa ennen hallituksen budjettiriihtä.

– SDP tarjoaa hallitukselle konkreettisia toimia pitkäaikaistyöttömyyden taittamiseksi.

Yli 60-vuotiaita, jo viisi vuotta työttömänä olleita ihmisiä, on jo noin 4 800. Heistä on työllistynyt vain yksi prosentti. Ihalainen tarjoaa hallitukselle ratkaisua ongelmaan.

– Näille poikkeuksellisen pitkään työttömänä olleille ei ole löytynyt tilaa työmarkkinoilla. Oma elämäkin on haurastunut niin, että selviytyminen elämän perusasioista tuottaa vaikeuksia. Siksi heidän kohdallaan tulisi toteuttaa Lex Taipale II, kunniallinen ja armollinen pääsy erityisen eläketuen piiriin siksi aikaa, kunnes varsinainen eläke koittaa.

YHTEYDENOTOT

Victoria Media/ Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 040-5563129
email: debaattilehti(@)victoriamedia.fi
Gmail: debaattimedia(@)gmail.com
Yahoo: debaattimedia(@)yahoo.com

Debaattimedia Somessa

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

Debaattimedian Kuntavaalit 2017 erikoissivut. Kilkkaa kuvasta sivuille.

PRSIDENTINVAALIT 2018

PRSIDENTINVAALIT 2018