DEBAATTIMEDIA

Victoria Median Politiikkasivut

Keskustan Mikko Kärnä: Eläintarhoista poistettavat eläimet lopetettava

1013858_10153808047754528_3691066192216526333_n

Kansanedustaja Satu Hassi ja vihreät ovat ilmoittaneet jättävänsä eduskuntaan aloitteen, jonka päätavoitteena on kieltää delfiinien ja muiden merinisäkkäiden pito eläintarhoissa ja niiden käyttö sirkusesityksissä. Lakialoitteen myötä on mahdollista kieltää myös muiden eläinlajien pito eläintarhoissa, mikäli sitä ei pidetä nykytietämyksen valossa eläinsuojelullisesti hyväksyttävänä. 

Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä pitää lakialoitetta muilta osiltaan hyvänä ja perusteltuna, mutta haluaa siihen täydennyksiä lain myötä eläintarhoista ja sirkusesityksistä mahdollisesti poistettavien, luonnossa selviytymään kykenemättömien eläinten käsittelyn osalta.

– Mikäli merinisäkkäiden tai muiden eläinlajien pito eläintarhoissa ja niiden käyttö sirkusesityksissä kielletään, on lainsäädännön myös varmistettava, että näitä eläimiä käsitellään asianmukaisesti. Mikäli poistettavia eläimiä ei voida käytettävissä olevan tietämyksen mukaan vapauttaa takaisin luontoon, on ne lopetettava. Vihreiden aloitteen tarkoitus on hyvä, mutta valitettavasti se johtaisi vain Särkänniemen kaltaisiin tilanteisiin, jossa eläintarhoille ongelmaksi muodostuneet eläimet ainoastaan siirretään kolmanteen maahan ja mahdollisesti huonompiin olosuhteisiin.

Kärnä vaatiikin vihreiltä, että nämä kantavat vastuun lakialoitteensa mahdollisista seurauksista.

– Jos lähtee koko eduskuntaryhmän voimin vaatimaan lakeja muutettavaksi, on tiedostettava myös niiden seuraukset. Nyt vihreät näyttävät vain haluavan, että heille eettisesti vaikeaksi koettu toiminta siirretään pois heidän silmistään muihin maihin. Sama näyttää valitettavasti pätevän myös esimerkiksi tiettyihin maatalouden tuotantomuotoihin sekä turkistarhaukseen. Tällainen ei ole kestävää saati vastuullista politiikkaa.

Kärnä aikoo jättää oman lakialoitteeseensa asiasta eduskuntaan tällä viikolla.

Lue lisää vihreiden lakialoitteesta:
https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/202845-lakialoite-delfiinien-ja-muiden-merinisakkaiden-pito-elaintarhoissa-kiellettava

YHTEYDENOTOT

Victoria Media/ Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 040-5563129
email: debaattilehti(@)victoriamedia.fi
Gmail: debaattimedia(@)gmail.com
Yahoo: debaattimedia(@)yahoo.com

Debaattimedia Somessa

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

Debaattimedian Kuntavaalit 2017 erikoissivut. Kilkkaa kuvasta sivuille.

PRSIDENTINVAALIT 2018

PRSIDENTINVAALIT 2018