DEBAATTIMEDIA

Victoria Median Politiikkasivut

VAS Matti Semi: “Uusi hankintalaki uhkaa haja-asutusalueiden jätehuoltoa”

Semi, Matti vas

Semi, Matti vas

Vasemmistoliiton varkautelainen kansanedustaja Matti Semi vaatii uudistettavaan hankintalakiin muutosta jätehuollon osalta. Sipilän hallituksen esityksessä uudeksi hankintalaiksi esitetään, että kunnallisten sidostoimintayhtiöiden, kuten jätehuoltoyhtiöiden toimintaa rajoitetaan niin, että ne eivät saa enää myydä palvelujaan täysin muille, kuin omistajilleen.

– Käytännössä muutos tarkoittaisi sitä, että kunnalliset jätehuoltoyhtiöt eivät saisi enää täysin hoitaa esimerkiksi yritysten jätehuoltoa, koska vain omistava kunta voisi käyttää oman jätehuoltoyhtiönsä palveluja, Semi sanoo.

– Valitettavasti hallituksen esitys eduskunnalle hankintamenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi on merkittävästi tiukempi kuin EU:n hankintadirektiivi. Mikäli hankintalaki toteutuu esitetyssä muodossa, heikkenevät etenkin haja-asutusalueella sijaitsevien yritysten jätehuoltopalvelut, Semi sanoo.

Semin mukaan esitys vaarantaisi myös Itä-Suomen alueelle kaavailtuja investointeja.

– Kaksinkertainen logistiikka myös nostaa vääjäämättä kotitalouksien, maanviljelijöiden ja yritysten jätehuoltokustannuksia. On huomioitava, että esimerkiksi Riikinvoima Oy:n juuri koekäyttövaiheessa oleva jätteenpolttolaitos on mitoitettu osin myös yritysjätteille EU:n hankintalain mukaisesti. Nyt vaarana on, että Riikinvoimalle ei voida viedä yritysjätettä eli 123 M€ investointi jää vajaakäytölle ja samaan aikaan Itä-Suomen yritykset joutuvat viemään jätteitään merkittävästi kalliimmalla hinnalla muualle. Myös Kuntaliitto pitää lakiesitystä riskinä kunnalliselle jätehuollolle, Semi sanoo.

Semi kommentoi asiaa puheenvuorossaan eduskunnan täysistunnossa 7.9. uuden hankintalain lähetekeskustelussa.

YHTEYDENOTOT

Victoria Media/ Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 040-5563129
email: debaattilehti(@)victoriamedia.fi
Gmail: debaattimedia(@)gmail.com
Yahoo: debaattimedia(@)yahoo.com

Debaattimedia Somessa

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

Debaattimedian Kuntavaalit 2017 erikoissivut. Kilkkaa kuvasta sivuille.

PRSIDENTINVAALIT 2018

PRSIDENTINVAALIT 2018