DEBAATTIMEDIA

Victoria Median Politiikkasivut

Vihreiden kansanedustajat Alanko-Kahiluoto ja Järvinen: Hallitus heikentää työttömän opiskeluoikeutta

Alanko-Kahiluoto, Outi vihr Järvinen, Heli vihr

Vihreiden kansanedustajat Outi Alanko-Kahiluoto ja Heli Järvinen

Hallitus heikentää työttömän opiskeluoikeutta, vaikka pitäisi tehdä päinvastoin

–          Hallitus puhuu työttömien aktivoimisesta mutta tuo eduskuntaan esityksiä, joilla työttömien mahdollisuuksia parantaa tilannettaan omalla aktiivisuudellaan jatkuvasti rajoitetaan. Erityisesti tulisi helpottaa korkeasti koulutettujen mahdollisuutta täydentää yliopisto-opintojaan. Nyt hallitus on tuomassa eduskunnalle lain, joka Akavan tulkinnan mukaan uhkaa jopa heikentää työttömän oikeutta opiskeluun. Tämä on suuri pettymys, Outi Alanko-Kahiluoto ja Heli Järvinen toteavat.

–          Hallituksen esityksessä TE-toimistoille jää edelleen valta päättää, etteivät opinnot edistä työttömän mahdollisuutta työllistyä. Tämä on vanhanaikainen tapa hahmottaa opintojen merkitys työmarkkinoilla. Työvoimahallinnolla ei välttämättä ole edellytyksiä ennustaa, mitkä opinnot tulevat työllistämään ja mitkä eivät. Etenkään korkeasti koulutetuilla aloilla työpaikat eivät enää löydy työvoimahallinnon ilmoitustauluilta vaan ihmisen on entistä useammin työllistettävä itse itsensä. Siinä voivat auttaa hyvin yllätykselliset ja yksilölliset opinnot ja niiden yhdistelmät, Heli Järvinen toteaa.

–          Oman osaamisen kehittäminen opiskelemalla ei estä työn vastaanottamista, jos työtilaisuus on tarjolla. Työttömän tulisi saada opiskella pääsääntöisesti ilman rajoituksia silloin, kun hän on valmis ottamaan työtä vastaan ja osoittaa voivansa hakea töitä. Sen sijaan hallitus aikoo pakottaa kaikki työttömät haastatteluihin kolmen kuukauden välein ja käyttää työttömän aktiivisuutta ehtona työttömyysturvan saamiselle, mutta työttömän ei annettaisi aktiivisesti edistää työttömyyttään parantamalla osaamistaan opiskelemalla. Tämä on jo järjettömyyden huippu, Alanko-Kahiluoto puuskahtaa.

–          Lisäksi opiskelumahdollisuus ilman velvoitetta ottaa vastaan työtä voitaisiin antaa myös määräajaksi, esimerkiksi vuodeksi, jos työnhakijalla on tarpeita osaamisen päivittämisessä, Heli Järvinen ehdottaa.

–          On lisäksi koko yhteiskunnan etu, että työttömällä on mahdollisuus käyttää työttömyys mielekkäällä tavalla. Pitkittynyt työttömyys on työttömälle kaikkein vaarallisinta. Pitkäaikaistyöttömyys heikentää terveyttä ja uskoa omaan tulevaisuuteen ja vaarantaa tehokkaasti työllistymisen mahdollisuudet jatkossa, Alanko-Kahiluoto ja Järvinen toteavat.

YHTEYDENOTOT

Victoria Media/ Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 040-5563129
email: debaattilehti(@)victoriamedia.fi
Gmail: debaattimedia(@)gmail.com
Yahoo: debaattimedia(@)yahoo.com

Debaattimedia Somessa

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

Debaattimedian Kuntavaalit 2017 erikoissivut. Kilkkaa kuvasta sivuille.

PRSIDENTINVAALIT 2018

PRSIDENTINVAALIT 2018