DEBAATTIMEDIA

Victoria Median Politiikkasivut

:KIRJALLINEN KYSYMYS: Perussuomalaisten Laura Huhtasaari: Vanhemman haettava häiriköivä lapsi koulusta

laura_kuva2

Aikuisen auktoriteetti häviämässä?
Eduskunnan puhemiehelle

Huolimatta siitä, että asiasta puhutaan koko ajan, vastaansanominen ja jopa väkivalta muita lapsia ja opettajia kohtaan kouluissa vain lisääntyy. Onko aikuisen ihmisen auktoriteetti häviämässä kokonaan? Jos aikuinen ei pysty valvomaan järjestystä, kaikkien turvallisuus on vaarassa. Miten aikuinen voi puuttua koulukiusaaminen ilman auktoriteettia?

Kanta-Hämeessä Janakkalassa noin kuukausi sitten 10-vuotias kuristi 9-vuotiaan tajuttomaksi niskalenkkiotteella. Oppilas putosi maahan ja paikalle kutsuttiin ambulanssi ja poliisi. Kyseisen koulun rehtori Pekka Pihkon mukaan teot raaistuvat ja pienet lapset käyttävät vakavaa väkivaltaa paljon useammin.

Myös videokuvaamisesta on tullut oppilaille uusi kiusaamisen muoto ja kiristyskeino. Sitä käytetään toisia oppilaita ja opettajia kohtaan. Oppilaat pyrkivät provosoimaan opettajia, jotta tilanne saadaan kärjistetyksi ja tallennetuksi. Videolla pyritään tarkoituksenmukaisesti saamaan opettaja noloon asemaan. Teon onnistuminen ja sen tuoma julkisuus rohkaisee oppilaita jatkossakin kuvaamaan opettajien toimintaa kielteisessä valossa. Tällainen tapaus kävi nyt hiljattain Kärpäsen koulussa Lahdessa, jossa oppilaat julkaisivat Youtubessa videoita.

Turvallinen koulu on yhteiskunnan tukipilari. Koulun tehtävä on tukea lasten kasvua, kehitystä ja oppimista. Päävastuu kasvatuksesta on aina huoltajalla. Huoltajalta tulee edellyttää vastuuta lapsen käytöksestä. Yksikin oppilas luokassa voi terrorisoida koko opetusta ja muiden oppilaiden viihtyvyyttä ja turvallisuutta. Jos opettaja ei saa oppilasta koulupäivän aikana kuriin, vanhempi tulisi velvoittaa hakemaan lapsi kotiin. Jokainen perhe on yksilö. Jokaisen perheen elämäntilanteet vaihtelevat. Yhteiskunnan tulee taata yksilöllistä tukea. Jos vanhemmalla ei ole keinoja, esimerkiksi perhetyöntekijä voisi tukea vanhempaa tässä kaikkein arvokkaimmassa tehtävässä, mitä kukaan voi elämässään saada, eli lapsen kasvatus.

Asiasta puhuminen selvästikään ei ole johtanut tuloksiin, joten nyt tarvitaan uusia, konkreettisia ja rohkeitakin keinoja. Suunta on saatava muuttumaan. Nuorten käyttämää haistattelevaa tai solvaavaa kieltä kaikki opettajat eivät edes miellä kiusaamiseksi, koska se on niin arkipäiväistä, varsinkin peruskoulussa. Tämä on väärä suunta.

Koulukiusaaminen ja häiriökäyttäytyminen kouluympäristössä eivät ole uusia ilmiöitä. Ne näyttävät kuitenkin saaneen uusia muotoja.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Millä tavalla aikuisen auktoriteettia aiotaan vahvistaa kouluissa?
Millä tavalla taataan turvallinen kouluympäristö sekä aikuisille että lapsille?
Mitä uusia keinoja hallitus esittää opettajien mahdollisuuksiin puuttua kouluympäristössä esiintyvään fyysiseen ja henkiseen väkivaltaan sen kaikissa muodoissa?

Helsingissä 14.10.2016
Laura Huhtasaari /ps

YHTEYDENOTOT

Victoria Media/ Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 040-5563129
email: debaattilehti(@)victoriamedia.fi
Gmail: debaattimedia(@)gmail.com
Yahoo: debaattimedia(@)yahoo.com

Debaattimedia Somessa

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

Debaattimedian Kuntavaalit 2017 erikoissivut. Kilkkaa kuvasta sivuille.

PRSIDENTINVAALIT 2018

PRSIDENTINVAALIT 2018