DEBAATTIMEDIA

Victoria Median Politiikkasivut

Britt Lundberg valittiin presidentiksi ja Juho Eerola varapresidentiksi PN-istunnossa Kööpenhaminassa

0142955b-07d6-46f3-97ba-93204a76597d

Magnus Fröderberg/norden.org

Pohjoismaiden neuvoston (PN) 68. istunto Kööpenhaminassa päättyi vuoden 2017 presidentin ja varapresidentin vaaliin. Presidentiksi valitaan neuvoston jäsen siitä maasta, jossa seuraava varsinainen istunto pidetään. Suomi on ensi vuonna puheenjohtajana ja neuvoston seuraava istunto pidetään Helsingissä. Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2017 presidentiksi on valittu Britt Lundberg (ÅC), ja varapresidentiksi Juho Eerola (ps.).

Tuleva presidentti Britt Lundberg esitteli istunnossa Suomen puheenjohtajuuskauden ensi vuoden ohjelman: 

https://www.eduskunta.fi/FI/kansainvalinentoiminta/PN_valtuuskunta/Documents/Puheenjohtajuusohjelma_pn.pdf

Suomen puheenjohtajuusohjelman kolme pääteemaa ovat Sivistyksen Pohjola, Puhtaan energian Pohjola, sekä Verkostoituva Pohjola. Rajaesteiden poistaminen nousee esille yllä mainittujen teemojen läpi. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlallisuuden teema “Yhdessä – Tillsammans” näkyy vahvasti puheenjohtajuusohjelmassa.

Istuntoviikon aikana valiokunnilla ja puheenjohtajistolla oli kokouksia Pohjoismaiden ministereiden kanssa. Suomen ja Islannin valtuuskunnat ehdottivat, että Pohjoismaiden kansalliskielet hyväksytään Pohjoismaiden neuvoston virallisiksi työkieliksi. Suomen ja Islannin ehdotuksen mukaan suomi ja islanti lisätään virallisiksi kieliksi norjan, ruotsin ja tanskan rinnalle. Asiasta ei tehty istunnossa päätöstä, mutta asian käsittely jatkuu.

PN on tiivistänyt EU-yhteistyötä. Istunnossa hyväksyttiin mietintö, joka koskee jäsenehdotusta Pohjoismaiden neuvoston Brysselin-toimiston perustamisesta. Tämä on tapa tiivistää yhteyksiä pohjoismaisten EU-parlamentaarikkojen sekä muiden pohjoismaisten ja Pohjoismaille keskeisten toimijoiden kanssa.

Istuntoon kokoontui 87 kansanedustajaa kaikista Pohjoismaista. Parlamentaarikot kaikista pohjoismaista korostivat pohjoismaisen yhteistyön erityisen tärkeäksi myös tässäkin asiassa.

Eduskunnasta kokouksiin osallistuvat valtuuskunnan puheenjohtajan Juho Eerolan (ps.) lisäksi varapuheenjohtaja Maarit Feldt-Ranta (sd.), Paavo Arhinmäki (vas.), Anna-Maja Henriksson (r.), Laura Huhtasaari (ps.), Ari Jalonen (ps.), Arja Juvonen (ps.), Johanna Karimäki (vihr.), Susanna Koski (kok.), Hanna Kosonen (kesk.), Katri Kulmuni (kesk.), Krista Mikkonen (vihr.), Arto Pirttilahti (kesk.), Wille Rydman (kok.), Saara-Sofia Sirén (kok.), Ville Skinnari (sd.), Erkki Tuomioja (sd.).

Pohjoismaiden neuvosto on Pohjoismaiden parlamenttien ja hallitusten välinen yhteistyöelin. Pohjoismaiset poliittiset yhteistyöasiat käsitellään pääosin Pohjoismaiden neuvoston neljässä valiokunnassa ja neuvostoa johtavassa puheenjohtajistossa. Vuoden kestävä puheenjohtajuus kiertää Pohjoismaiden välillä. Tanska on tänä vuonna pohjoismaisen yhteistyön puheenjohtajamaa. Suomi on puheenjohtajamaa vuonna 2017. Suomen valtuuskunnan puheenjohtajana on kansanedustaja Juho Eerola (ps.) ja varapuheenjohtajana kansanedustaja Maarit Feldt-Ranta (sd.).

YHTEYDENOTOT

Victoria Media/ Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 040-5563129
email: debaattilehti(@)victoriamedia.fi
Gmail: debaattimedia(@)gmail.com
Yahoo: debaattimedia(@)yahoo.com

Debaattimedia Somessa

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

Debaattimedian Kuntavaalit 2017 erikoissivut. Kilkkaa kuvasta sivuille.

PRSIDENTINVAALIT 2018

PRSIDENTINVAALIT 2018