DEBAATTIMEDIA

Victoria Median Politiikkasivut

VAS Myllykoski: Metsähallituksen ulkoistukset riski työehdoille

Myllykoski, Jari vas

Myllykoski, Jari vas

Metsähallituksen ulkoistukset riski työehdoille

Kansanedustaja Jari Myllykoski (vas.) kyseenalaistaa Metsähallituksen metsurien lomautukset ja yt-neuvottelut. Myllykosken mukaan on kestämätöntä, että Metsähallitus päättää joukkolomautuksista ja yt-neuvotteluista lisäten samalla erityisesti ulkomaalaisten alihankintayritysten käyttöä.

– Alihankkijoiden käyttö lisää työnantajavelvoitteisiin liittyviä riskejä. Metsähallituksen urakoista on viime vuosilta esimerkkejä, joissa ulkomaalaiset urakoitsijayritykset eivät ole hoitaneet velvoitteitaan. Ulkoistamisen lisääminen uhkaa viedä metsäalan työmarkkinoita entistä huonompaan suuntaan, Myllykoski sanoo.

Myllykoski viittaa vuosina 2011–2013 ilmi tulleisiin tapauksiin, joissa ulkomaalaiset alihankintayritykset olivat laiminlyöneet työnantajavelvoitteitaan. Myllykoski kysyi asiasta vuonna 2014 kirjallisella kysymyksellä silloiselta maa- ja metsätalousministeri Jari Koskiselta.

– Metsähallituksella on vastuu alihankintaketjunsa toiminnasta. Sen metsäurakoissa on kuitenkin rikottu esimerkiksi metsäsertifioinnin työnantajavelvoitteita koskevia kriteereitä. Alihankintamallin laajentaminen entisestään kasvattaa työehtoihin liittyviä riskejä, Myllykoski sanoo.

Myllykoski pitää lisäksi pahasti ristiriitaisena, että valtion omistama Metsähallitus lomauttaa työntekijöitä, vaikka uuteen metsähallituslakiin kirjattiin tavoite työllisyyden edistämisestä.

– Metsähallituksen toiminta lisää valtion työttömyysturvamenoja. Sahaamme yhteiskuntana itseltämme jalkaa poikki, jos sallimme omistamamme yhtiön toimia näin, Myllykoski sanoo.

Aiheesta lisää:

Kirjallinen kysymys 465/2014 vp Metsähallituksen tilaajavastuun toteutumisesta: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/kk_465+2014.pdf

YHTEYDENOTOT

Victoria Media/ Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 040-5563129
email: debaattilehti(@)victoriamedia.fi
Gmail: debaattimedia(@)gmail.com
Yahoo: debaattimedia(@)yahoo.com

Debaattimedia Somessa

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

Debaattimedian Kuntavaalit 2017 erikoissivut. Kilkkaa kuvasta sivuille.

PRSIDENTINVAALIT 2018

PRSIDENTINVAALIT 2018