DEBAATTIMEDIA

Victoria Median Politiikkasivut

Vasemmistoliiton kansanedustajat: Aika päivittää vanhempainvapaat tälle vuosituhannelle

Andersson, Li vas Pekonen, Aino-Kaisa vas

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson ja vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen

Vasemmistoliitto on ensimmäisenä puolueena tehnyt lakialoitteen vanhempainvapaiden uudistamisesta niin sanottuun 6+6+6-malliin. Tänään eduskunnassa lähetekeskustelussa olevan aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja on vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson.

– Nyt on aika päivittää vanhempainvapaat tälle vuosituhannelle vastaamaan työelämän ja lapsiperheiden todellisuutta. Nykyinen tilkkutäkkimäinen malli ei palvele lapsen etua eikä sukupuolten tasa-arvoa, sanoo Li Andersson.

Nykyisin vanhempainvapaa päättyy lapsen ollessa noin vuoden ikäinen. Vasemmiston mallissa vanhempainvapaa pidennettäisiin 18 kuukauteen ja jaettaisiin kolmeen kuuden kuukauden pituiseen jaksoon, jotka vanhemmat voivat käyttää itse päättämällään tavalla. Kuuden kuukauden jaksoista yksi olisi korvamerkitty äidille, yksi isälle ja yhden vanhemmat jakaisivat keskenään.

– Aloite vastaa myös lapsiperheiden moninaisuuteen. Samaa sukupuolta oleville vanhemmille vapaa jaettaisiin samalla tavalla, ja yksinhuoltaja voisi itse pitää koko 18 kuukauden vapaan. Myös kotihoidontuki säilyisi, sanoo Andersson.

Naiset käyttävät yli yhdeksänkymmentä prosenttia jaettavissa olevista vanhempainvapaista. Pitkä poissaolo työelämästä alentaa naisten työllisyyttä, heikentää ura- ja palkkakehitystä sekä pienentää naisten eläkkeitä.

– Uusi malli kannustaisi miehiä osallistumaan nykyistä enemmän lastenhoitoon ja estäisi naisten syrjäyttämistä työelämästä. Perhevapaiden uudistus olisi konkreettinen ja tehokas teko naisten työllisyyden puolesta, sanoo vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen.

Vasemmistoliitto teki ensimmäisenä puolueena 6+6+6-malliin pohjautuvan lakialoitteen jo vuonna 2009. Sittemmin uudistukselle on löytynyt kannatusta eduskunnassa laajemmin yli puoluerajojen, mutta asiaa ei ole saatu kirjattua hallitusohjelmaan.

– Perhevapaiden uudistamista kannattavien on vihdoin lyöttäydyttävä yhteen ja haettava puoluerajat ylittävää yhteisymmärrystä. Nyt meillä on valmis lakialoite, jonka pohjalta voitaisiin edetä, sanoo Aino-Kaisa Pekonen.

Malli sisältyy Vasemmiston vaihtoehtobudjettiin. Aloite vanhempainvapaiden uudistamisesta liittyy Vasemmistoliiton Tolkkua työelämään -kampanjaan, jossa haastetaan uudistamaan työelämän lainsäädäntöä ja käytäntöjä muuttuvan maailman tarpeisiin. Kampanjan aikana Vasemmisto on tehnyt joukon avauksia, jotka tähtäävät työelämän tolkullistamiseen.

YHTEYDENOTOT

Victoria Media/ Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 040-5563129
email: debaattilehti(@)victoriamedia.fi
Gmail: debaattimedia(@)gmail.com
Yahoo: debaattimedia(@)yahoo.com

Debaattimedia Somessa

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

Debaattimedian Kuntavaalit 2017 erikoissivut. Kilkkaa kuvasta sivuille.

PRSIDENTINVAALIT 2018

PRSIDENTINVAALIT 2018