DEBAATTIMEDIA

Victoria Median Politiikkasivut

Keskustan Olavi Ala-Nissilä: Brexitissä turvattava talouden vakaus ja kaupan sujuvuus

Ala-Nissilä, Olavi kesk

Eduskunnan suuren valiokunnan ja valtiovarainvaliokunnan jäsenen, kansanedustaja Olavi Ala-Nissilän (kesk) mukaan Britannian pääministeri Mayn ilmoitus Iso-Britannian eroamisesta EU:n sisämarkkinoilta ja tulliunionista selkiyttää maan neuvottelutavoitteita, mutta on samalla jyrkkä ratkaisu. Se on toteutettava talouden vakaus ja kaupan sujuvuus turvaamalla.

– EU:n sisämarkkinat ovat olleet unionin tärkein talouskasvua ja työllisyyttä vahvistava tekijä. Suomelle vientivetoisena kansantaloutena sisämarkkinat ja niiden syventäminen erityisesti palveluiden, pääomamarkkinoiden, energian ja digitaalisen talouden vahvistamisen osalta on ollut keskeinen tavoite. Britannian poistuminen sisämarkkinoilta on pettymys Suomelle ja suomalaisille vientiyrityksille, Ala-Nissilä sanoo.

Ala-Nissilän mukaan Britannian kannassa on myönteistä tavoite solmia EU:n kanssa kunnianhimoinen vapaakauppasopimus samoin kuin maalla on valmius uuden tullisopimuksen laatimiseen

Itämeren alueen valtiot ovat vapaakaupan puolustajina merkittävässä roolissa tulevissa neuvotteluissa. Suomelle on erityisen tärkeää vahvistaa edelleen Itämeren alueen poliittista ja taloudellista yhteistyötä, joka tuo työtä ja vientituloja erityisesti lounaisessa Suomessa mm. vahvistuvan telakka- ja autoteollisuuden hankkeilla.

– Maailmantalouden ja euroalueen hidas kasvu ei tarvitse uusia epävarmuustekijöitä. Siksi Brexit on toteutettava hallitusti ja mahdollisimman sujuvasti, jotta yrityksillä on mahdollisuus käydä kauppaa mahdollisimman häiriöttä myös jatkossa. Suomelle sopii neuvotteluihin valmistauduttaessa rakentava rooli vapaakaupan ja kansainvälisen kaupan selkeiden sääntöjen puolustajana EU27:n määritellessä omat neuvottelutavoitteensa, Ala-Nissilä sanoo.

YHTEYDENOTOT

Victoria Media/ Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 040-5563129
email: debaattilehti(@)victoriamedia.fi
Gmail: debaattimedia(@)gmail.com
Yahoo: debaattimedia(@)yahoo.com

Debaattimedia Somessa

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

Debaattimedian Kuntavaalit 2017 erikoissivut. Kilkkaa kuvasta sivuille.

PRSIDENTINVAALIT 2018

PRSIDENTINVAALIT 2018