DEBAATTIMEDIA

Victoria Median Politiikkasivut

Muovijätteen vähentämisen keinot aiheena PN:n Kestävä Pohjola –valiokunnassa

debaattibanneri

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille, että ne kieltävät mikromuovin käytön kosmetiikassa ja muissa henkilökohtaiseen hygieniaan tarkoitetuissa tuotteissa.

Myös muun hajoamattoman muovijätteen vähentäminen Pohjoismaissa on valiokunnan kokouksen keskeisiä teemoja. Valiokunta kokoontuu Oslossa keskiviikkona 25.1.

Kokouksessa käsitellään myös ajoneuvojen latausverkoston laajentamista. Jäsenehdotuksessa kartoitetaan Pohjoismaiden tämän hetkisiä toimia ja suunnitelmia liikenteen päästöjen vähentämiseksi sekä selvitetään mahdollisuuksia standardoida Pohjoismaiden latauspisteet sähköautoille. 

Lisäksi valiokunta päättää vuonna 2017 seurattavista EU-asioista. Ajankohtaisia aiheita ovat mm. kiertotalous, EU:n energiaunioni mukaan lukien bioenergiaa koskevat säännöt ja aiemmin asialistalla olleiden EU-asioiden seuranta, kuten “Yksi terveys”, ilmastopolitiikka ja EU:n kemikaalilainsäädäntö.

Valiokunta käsittelee COP22 –raporttia vuoden 2016 ilmastokokouksesta. Valiokunta muun muassa selvittää, onko edellytyksiä perustaa verkkopohjainen pohjoismainen parlamentaarinen

ilmastopolitiikan kontaktiryhmä jatkuvuuden varmistamiseksi COP-ilmastokokousten välillä.   

Pohjoismainen vihreän kasvun pankki

Helsingissä sijaitseviin pohjoismaisiin rahoituslaitoksiin kuuluvat Pohjoismaiden Investointipankki NIB, Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö NEFCO ja Pohjoismainen kehitysrahasto NDF.

Valiokunta pyrkii selvittämään, kannattaako Helsingissä toimivia Pohjoismaisia rahoituslaitoksia kehittää yhdeksi isoksi ja iskuvoimaisemmaksi yksiköksi, joka keskittyisi vihreään rahoitukseen.

Suomesta kokoukseen osallistuvat kansanedustajat Hanna Kosonen (Kestävä Pohjola -valiokunnan puheenjohtaja, kesk.) ja Mikko Kärnä (kesk.)

Suomi toimii vuonna 2017 Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajamaana. Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2017 presidentiksi on valittu Britt Lundberg (ÅC) ja varapresidentiksi Juho Eerola (ps.).

Suomen puheenjohtajuusohjelman kolme pääteemaa ovat Sivistyksen Pohjola, Puhtaan energian Pohjola, sekä Verkostoituva Pohjola. Rajaesteiden poistaminen nousee esille näiden teemojen läpi.

Puheenjohtajuuskauden ohjelma on luettavissa tästä:

https://www.eduskunta.fi/FI/kansainvalinentoiminta/PN_valtuuskunta/Documents/Puheenjohtajuusohjelma_pn.pdf

 

YHTEYDENOTOT

Victoria Media/ Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 040-5563129
email: debaattilehti(@)victoriamedia.fi
Gmail: debaattimedia(@)gmail.com
Yahoo: debaattimedia(@)yahoo.com

Debaattimedia Somessa

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

Debaattimedian Kuntavaalit 2017 erikoissivut. Kilkkaa kuvasta sivuille.

PRSIDENTINVAALIT 2018

PRSIDENTINVAALIT 2018