DEBAATTIMEDIA

Victoria Median Politiikkasivut

Vasemmistoliiton Pia Lohkoski: Vasemmistolla on tasa-arvoinen perhevapaamalli, toisin kuin HS antaa ymmärtää

Pia_Lohikoski_kuva

Vasemmistoliiton puoluevaltuuston puheenjohtaja Pia Lohikoski

Vasemmistolla on tasa-arvoinen perhevapaamalli, toisin kuin HS antaa ymmärtää

Vasemmisto haluaa pidentää perhevapaita puoleentoista vuoteen klassisella tutkijoiden kehittämällä 6+6+6-vanhempainvapaamallilla, joka antaa molemmille vanhemmille mahdollisuuden viettää enemmän aikaa lastensa kanssa. Vanhemmuuden kustannukset on jaettava tasaisesti kaikkien työnantajien kesken, sen sijaan, että kustannukset painottuvat nuorten naisten työnantajille.

– Perhevapaamallin rinnalla on Vasemmiston mielestä erittäin tärkeää puhua myös varhaiskasvatusmallista, kommentoi Vasemmistoliiton puoluevaltuuston puheenjohtaja Pia Lohikoski, joka on ollut mukana laatimassa Vasemmistolle sekä perhevapaita että varhaiskasvatusta koskevia linjauksia.

– Sipilän hallitus on heikentänyt varhaiskasvatuksen laatua suurentamalla ryhmäkokoja sekä rajaamalla lasten subjektiivista päivähoito-oikeutta perheissä, joissa vanhempi on työttömänä tai hoitovapaalla. Päivähoito-oikeuden rajaaminen on eriarvoistanut lapsia sekä vaikeuttanut perheiden arjen pyörittämistä ja vanhempien keikkatöiden tekemistä

– Jokaisella lapsella tulee Vasemmiston mielestä olla yhtäläinen oikeus varhaiskasvatukseen. Se tukee perheiden valinnanvapautta ja lasten tasa-arvoa. Varhaiskasvatus myös tasoittaa perhetaustoista aiheutuvia eroja ja parantaa oppimistuloksia. Päiväkodissa lapset oppivat sosiaalisia taitoja ja muiden kanssa yhdessä toimimista. Vasemmistoliiton kuntavaalitavoite on, että subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus palautetaan niissä kunnissa, joissa siitä on luovuttu, kertoo Pia Lohikoski.

– Vasemmiston mielestä Suomeen tulee luoda Ruotsin mallin mukainen järjestelmä, jossa kaikille 3–5-vuotiaille taataan maksutonta varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatuksen maksuttomuuden myötä työllisyysaste kohenisi ja sen myötä valtio saisi lisää verotuloja kassaansa. Pidemmällä tähtäimellä varhaiskasvatus tulee muuttaa maksuttomaksi perusopetuksen ja esiopetuksen tavoin.

Helsingin Sanomat uutisoi tänään 10.3. laajasti, että perhevapaiden palikat halutaan laittaa uusiksi. HS nosti esiin puolueita, joilla on perhevapaamalli, mutta Vasemmistoliittoa ei jutussa mainittu. Vasemmistoliiton perhevapaamalli on vuodelta 2011 ja se on hyvin samankaltainen, kuin jutussa esitelty THL:n malli.

YHTEYDENOTOT

Victoria Media/ Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 040-5563129
email: debaattilehti(@)victoriamedia.fi
Gmail: debaattimedia(@)gmail.com
Yahoo: debaattimedia(@)yahoo.com

Debaattimedia Somessa

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

Debaattimedian Kuntavaalit 2017 erikoissivut. Kilkkaa kuvasta sivuille.

PRSIDENTINVAALIT 2018

PRSIDENTINVAALIT 2018