DEBAATTIMEDIA

Victoria Median Politiikkasivut

Kokoomuksen Sanna Lauslahti: Avoimen korkeakouluväylän vahvistaminen on täysin oikea suunta

-gtZptEN

Korkeakoulujen opiskelijavalintoja uudistetaan paraikaa.  Uudistuksessa pyritään muuttamaan korkeakoulujen hakeutumisreittejä nykyistä monipuolisimmiksi. Samalla haetaan uusia keinoja korkeakoulujen hakijasumien purkamiseksi ja suomalaisten koulutustason nostamiseksi. Kokoomuksen kansanedustaja, sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja Sanna Lauslahden mielestä avoimen yliopiston väylän laajentaminen opiskelijavalinnoissa on täsmälleen oikea suunta.

-Nykyisellään avoimen yliopiston väylä on aivan liian kapea ja kivikkoinen, eivätkä yliopistot hyödynnä sitä tarpeeksi. Avoimen väylän kautta tarjoutuu mahdollisuus saada motivoituneita ja kyvykkäitä opiskelijoita nykyistä järkevämmin ja tehokkaammin. Se, että on kerryttänyt hyvillä arvosanoilla kymmeniä opintopisteitä avoimessa yliopistossa, on selkeä osoitus pätevyydestä alan opintoihin, Lauslahti toteaa.

Tulevaisuudessa avoimen väylän kautta voitaisiin valita jopa viidennes opiskelijoista.  Tämä vaatii selkeän toimeenpanosuunnitelman, miten avointa väylää tullaan tulevina vuosina vahvistamaan ja kehittämään niin opiskelijavalinnoissa kuin elinikäisessä oppimisessa.

-Avoimen väylän opiskelijapaikkatarjonnan kasvattaminen yhä useammalle tarjoaa mahdollisuuden yliopiston ovien ulkopuolelle jääneelle nuorelle edetä samaa tahtia opinnoissa jo sisään päässeiden opiskelijoiden kanssa. Kun nuori voi myös avoimen yliopiston opintomenestyksellään tulla valituksi, on tässä selvä synergiaetu myös yliopistolle. Avoimen väylä kautta tulevat saavat ”juoksulähdön” opintoihinsa, koska käytännössä ensimmäisen vuoden opinnot on suoritettu pääosin jo avoimella puolella. Tätä kautta valitut eivät tällöin enää tulevaisuudessa kuormita muita sisäänottoväyliä. Avointa väylää tulee käyttää myös osana hakijasuman purkua, Lauslahti vaatii.

Avoin yliopistokoulutus on maksullista, mutta esimerkiksi yhden lukukauden oikeustieteelliset opinnot tulevat edullisemmiksi kuin monet alan valmennuskurssit. Lauslahden mielestä olisi syytä harkita, että avoimen väylän kautta yliopistoihin ensimmäistä tutkintoaan suorittamaan valittujen maksamia opintopistemaksuja helpotettaisiin.

-Maksujen lisäksi olisi pohdittava, kuinka avoimen väylän kautta yliopistoon hakevan toimeentulo turvataan. Avoimessa yliopistossa opiskelevat eivät ole oikeutettuja opintotukeen. Mielestäni väylää on kehitettävä sellaiseen suuntaan, että se olisi kaikille mahdollinen perheen varallisuuteen tai kotipaikkakuntaan katsomatta, Lauslahti painottaa.

YHTEYDENOTOT

Victoria Media/ Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 040-5563129
email: debaattilehti(@)victoriamedia.fi
Gmail: debaattimedia(@)gmail.com
Yahoo: debaattimedia(@)yahoo.com

Debaattimedia Somessa

Eduskuntavaalit 2019

Eduskuntavaalit 2019

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

Debaattimedian Kuntavaalit 2017 erikoissivut. Kilkkaa kuvasta sivuille.

PRESIDENTINVAALIT 2018

PRESIDENTINVAALIT 2018