DEBAATTIMEDIA

Victoria Median Politiikkasivut

Kokoomuksen Mäkelä ja Sarkomaa: Sotea ei voi valmistella niin, että euro Kainuussa on 0,04e Uudellamaalla

Mäkelä, Outi kok Sarkomaa, Sari kok

Kokoomuksen kansanedustajat ja valtiovarainvaliokunnan jäsenet Outi Mäkelä ja Sari Sarkomaa

Kokoomuksen kansanedustajat ja valtiovarainvaliokunnan jäsenet Outi Mäkelä ja Sari Sarkomaa katsovat sosiaali- ja terveysministeriön ottaneen askeleen väärään suuntaan soten valmistelurahoituksen jakoperusteissa. Ministeriö jakoi nyt ensimmäiset valmistelurahat maakunnille sote-koordinaattoreita varten tasasuuruisina summina, vaikka jakoperiaattesta on sovittu, että se tapahtuu väestömäärään perustuen. Kokoomusedustajat pitävät välttämättömänä, että Uudenmaan maakunnan sote-palveluiden uudistukseen kohdistetaan muihin maakuntiin verrattuna oikeudenmukaiset resurssit. 

”Käytännössä ministeriön ajama linja tarkoittaisi sitä, että 68 000 asukkaan Keski-Pohjanmaa saisi soten valmisteluun samaisen summan rahoitusta kuin 1,6 miljoonan asukkaan Uusimaa. Kainuulaisen euro tarkoittaisi siis 4 senttiä Uudellamaalla. Kyseinen suunta on erittäin huolestuttava ja jatkaessaan vaarantaisi uudistuksen valmistelun Uudellamaalla”, kokoomusedustajat toteavat.

Kokoomusedustajat vaativat ministeriötä pitämään kiinni valmistelurahoituksen väestöperusteesta kiinni.

”Ministeriöstä on luvattu, että väestömäärä huomioidaan rahanjaossa. Maakuntien erilaisuus ja voimavarat on huomioitava uudistusta tehtäessä. Jos sotea ei saada toimimaan Uudellamaalla, niin ei sitten missään”, kokoomusedustajat summaavat.

Ministeriössä on suunniteltu myös, että maakunnan kuntien määrä toimisi yhtenä kriteerinä valmistelurahoituksen myöntämisessä siten, että kuntien määrältään runsaslukuiset maakunnat olisivat voittajia. Kokoomusedustajat pitävät kyseistä kriteeriä vääränä kannusteena ja vailla perusteluja olevana.

”Kuntien lukumäärään perustuva jako rankaisisi maakuntia, joissa on tapahtunut kuntaliitoksia. Kuntia on kannustettu liitoksiin ja yhteistyöhön valtiotasolta vuosien mittaan voimavarojen kasvattamiseksi ja palveluiden turvaamiseksi. Kyseisessä perusteessa ei ole mitään järkeä. Esimerkiksi erityisryhmien määrä alueella olisi toimivampi kriteeri valmistelurahoituksen kriteerinä”, kokoomusedustajat toteavat. ­­

YHTEYDENOTOT

Victoria Media/ Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 040-5563129
email: debaattilehti(@)victoriamedia.fi
Gmail: debaattimedia(@)gmail.com
Yahoo: debaattimedia(@)yahoo.com

Debaattimedia Somessa

Eduskuntavaalit 2019

Eduskuntavaalit 2019

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

Debaattimedian Kuntavaalit 2017 erikoissivut. Kilkkaa kuvasta sivuille.

PRESIDENTINVAALIT 2018

PRESIDENTINVAALIT 2018