DEBAATTIMEDIA

Victoria Median Politiikkasivut

Kokoomuksen Tolvanen: Tiukennukset ehdolliseen vankeusrangaistukseen perusteltuja

69519_509188325812895_2033872373_n

Oikeusministeriön asettama työryhmä on päätynyt ehdottaa muutoksia ehdollisen vankeusrangaistuksen oheisseuraamuksille. Oheisseuraamuksia tuomitaan tilanteissa, joissa pelkkää ehdollista vankeusrangaistusta ei pidetä riittävänä rangaistuksena rikoksesta.

”Työryhmän ehdottamat muutokset ovat tervetulleita. Tällä hetkellä ehdollinen vankeusrangaistus ei täysin vastaa sille asetettuja tavoitteita. Voidaan jopa sanoa, että joissain tilanteissa ankara sakkorangaistus on rikollisen näkökulmasta ehdollista vankeusrangaistusta tuntuvampi. Tämä ei kuitenkaan ole seuraamusjärjestelmämme tarkoitus”, lakivaliokunnan puheenjohtaja kokoomuksen kansanedustaja Kari Tolvanen toteaa.

Jatkossa ehdollisen vankeusrangaistuksen oheen voitaisiin määrätä valvonta myös 21 vuotta täyttäneille. Nykyään valvonta voidaan määrätä oheisseuraamuksena ainoastaan nuorelle rikoksentekijälle. Lisäksi työryhmä ehdottaa tiukennusta yhdyskuntapalvelun käyttöön oheisseuraamuksena.

Ehdollisen vankeusrangaistuksen oheen tuomittava valvonta on monissa tapauksissa myös rikokseen tuomitun kannalta perusteltua. Valvontatapaamisten tarkoitus seurata rikoksesta tuomitun olosuhteiden kehittymistä ja parantaa kykyä elää rikoksetonta elämää. Tarvittaessa valvonta sisältää sosiaalista toimintakykyä edistäviä tehtäviä.

”Toimiva rangaistusjärjestelmä pyrkii myös ehkäisemään uusien rikosten syntymistä. Tässä suhteessa valvonnan laajentaminen myös muihin kuin nuoriin rikoksentekijöihin on perusteltua. Useasti rikoksentekijät tarvitsevat yhteiskunnan apua nuhteettoman polun löytämiseksi”, Tolvanen toteaa.

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa myös tiukennusta yhdyskuntapalvelun käyttöön. Yhdyskuntapalvelua voitaisiin jatkossa määrätä 120 tuntia nykyisen 90 tunnin sijaan. Korotus koskisi ehdollisen vankeusrangaistuksen oheen määrättyä yhdyskuntapalvelua.

”Ehdollisen vankeusrangaistuksen oheen tuomittava yhdyskuntapalvelu on luonteeltaan rangaistus. Se ei kuitenkaan pyri rikoksesta tuomitun eristämiseen, vaan tämän potentiaalin hyödyntämiseen. Useissa tapauksissa yhdyskuntapalvelun suorittaja on löytänyt elämälleen uuden suunnan ja rangaistuksen suoritettuaan alkanut esimerkiksi opiskella jotain uutta alaa”, Tolvanen päättää.

YHTEYDENOTOT

Victoria Media/ Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 040-5563129
email: debaattilehti(@)victoriamedia.fi
Gmail: debaattimedia(@)gmail.com
Yahoo: debaattimedia(@)yahoo.com

Debaattimedia Somessa

Eurovaalit 2019 sivut

Eurovaalit 2019 sivut

Debaattimedian Eurovaaleihin keskittyvät uutiset. Debaattimedia kuuluu Victoria Media nimiseen hankkeeseen.

Eduskuntavaalit 2019

Eduskuntavaalit 2019

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

Debaattimedian Kuntavaalit 2017 erikoissivut. Kilkkaa kuvasta sivuille.

PRESIDENTINVAALIT 2018

PRESIDENTINVAALIT 2018