DEBAATTIMEDIA

Victoria Median Politiikkasivut

Sinisten Mattila: Tasa-arvoa työttömille

Mattila, Pirkko ps

Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila kertoo blogissaan laittaneensa käyntiin selvityksen ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta. Selvityshenkilön tehtävänä on lokakuun loppuun mennessä arvioida ja selvittää nykyjärjestelmää ja sen kehittämistarpeita.

”Aika ajoin keskusteluissa ja tutkimuksissa nousee kysymys siitä, kuuluisiko ansiosidonnainen työttömyysturva kaikille työttömille? Nyt on hyvä aika selvittää asiaa”, toteaa Mattila.

Sosiaaliturvajärjestelmän uudistamisen kynnyksellä on hyvä arvioida tämä kokonaisuus. Myös tuore OECD:n maaraportti 2018 ehdotuksineen nostaa esiin tarpeen ansiosidonnaisen työttömyysturvan kattavuuden arvioinnista. OECD:n raportissa yhtenä näkökulmana on työikäisten etuuksien harmonisointi. Ansiosidonnaisen ulottaminen kaikille työssäoloehdon saajille olisi askel tähän suuntaan. Tällä hetkellä Suomessa maksetaan joko ansiosidonnaista, peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea, riippuen siitä, mitkä ehdot työttömällä täyttyvät.

”Pidän tärkeänä, että järjestelmämme ei jakaisi työttömiä kahteen leiriin. Selvityshenkilön tehtävänä on tuottaa kuvaus nykytilasta ja selvittää ansioturvan kehittämistarpeita. Toivon, että löytäisimme keinon, jolla voitaisiin edistää tasa-arvoa tässäkin asiassa”, Mattila jatkaa.

Kannustinloukkujen vähentämistä ja sosiaaliturvan tulevaisuutta koskien on tällä hallituskaudella toteutettu useita ainutlaatuisia hankkeita. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan arviointi istuu hyvin tähän selvitettävien asioiden kokonaisuuteen. Sillä on tärkeä rooli työllisyyden ja toimeentulon kokonaisuudessa.

Nämä kaikki selvitykset ja kokeilut tähtäävät lopulta samaan päämäärään: siihen, miten uudistamme koko perusturvaamme. Ennen kaikkea, miten teemme sen ihmisen kannalta kestävällä, kannustavalla ja inhimillisellä tavalla – niin että jatkossa tuki ja turva muotoutuu ihmisen tarpeisiin ja elämäntilanteeseen, eikä ihminen tuen koukeroihin.

Lue lisää Pirkko Mattilan blogikirjoituksesta: http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tasa-arvoa-tyottomille

YHTEYDENOTOT

Victoria Media/ Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 040-5563129
email: debaattilehti(@)victoriamedia.fi
Gmail: debaattimedia(@)gmail.com
Yahoo: debaattimedia(@)yahoo.com

Debaattimedia Somessa

Eurovaalit 2019 sivut

Eurovaalit 2019 sivut

Debaattimedian Eurovaaleihin keskittyvät uutiset. Debaattimedia kuuluu Victoria Media nimiseen hankkeeseen.

Eduskuntavaalit 2019

Eduskuntavaalit 2019

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

Debaattimedian Kuntavaalit 2017 erikoissivut. Kilkkaa kuvasta sivuille.

PRESIDENTINVAALIT 2018

PRESIDENTINVAALIT 2018