DEBAATTIMEDIA

Victoria Median Politiikkasivut

Kokoomuksen Laiho: Harvinaisten sairauksien hoito on keskitettävä

t4bUdfJ3

Kokoomuksen Laiho: Harvinaisten sairauksien hoito on keskitettävä

Kokoomuksen lääkärikansanedustaja Mia Laiho vaatii ripeitä toimenpiteitä harvinaisten sairauksien hoidon järjestämiseen. Laihon mukaan harvinaiset sairaudet edellyttävät erityistoimia palvelujärjestelmässä, jotta sairastavien oikeus laadukkaaseen hoitoon ja kuntoutukseen toteutuu yhdenvertaisesti. 

Laihon mukaan meneillään olevassa sote-uudistuksessa sairaalalääkkeisiin liittyvät ratkaisut olisi järkevää tehdä maakuntien muodostamilla yhteistyöalueilla. Lääkkeiden hoidollisten ja taloudellisten kustannusten arvioinnin keskittäminen yhteen organisaatioon mahdollistaisi lääkkeiden, ja niihin liittyvän arviointityön rajallisten resurssien tehokkaan käytön.

”Perheiden jättäminen yksin vaikean sairauden kanssa on vastuutonta. Lapsilla tulee olla mahdollisuus elää harvinaisesta sairaudesta huolimatta täysipainoista ja omiin valintoihinsa perustuvaa elämää. Potilaan on saatava asianmukaista tietoa, hoitoa ja kuntoutusta asuinpaikasta riippumatta”, Laiho toteaa.

”Esimerkiksi harvinaisen lihassairauslääkkeen nusinerseeni-lääkityksestä on selvä lääketieteellinen tutkimusnäyttö lasten lihastaudin hoidossa. Suomessa terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (PALKO) on ottanut kuitenkin syksyllä 2017 lääkkeen käyttöönottamiseen kielteisen kannan, vaikka lääke on otettu käyttöön useissa Euroopan maissa. Suomi tunnetaan korkeasta lääketieteellisestä osaamisesta ja hoidon tasosta. Lasten jättäminen hoidotta nämä olosuhteet huomioiden on eettisesti erittäin arveluttavaa”, Laiho summaa.

PALKO tulee tiedottamaan lopullisesta päätöksestään ensi viikolla.  

Laiho on jättänyt aiheesta kirjallisen kysymyksen 13.3.2018 
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_83+2018.aspx

YHTEYDENOTOT

Victoria Media/ Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 040-5563129
email: debaattilehti(@)victoriamedia.fi
Gmail: debaattimedia(@)gmail.com
Yahoo: debaattimedia(@)yahoo.com

Debaattimedia Somessa

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

Debaattimedian Kuntavaalit 2017 erikoissivut. Kilkkaa kuvasta sivuille.

PRSIDENTINVAALIT 2018

PRSIDENTINVAALIT 2018