DEBAATTIMEDIA

Victoria Median Politiikkasivut

Perussuomalaiset vaativat indeksijäädytysten poistamista ja eläkkeiden verotuksen keventämistä palkansaajien tasolle

Mika Niikko

Mika Niikko (ps.)

Perussuomalaiset kysyivät tänään suullisella kyselytunnilla pienituloisten eläkeläisten taloudellisesta ahdingosta. Eläkeläiset eivät pääse osaksi talouskasvusta, kun eläkkeet eivät kasva samassa tahdissa palkkojen kanssa, ja lisäksi heitä verotetaan palkansaajia ankarammin.

Eilen luovutettu eriarvoisuutta käsittelevän työryhmän loppuraportti ei sisältänyt minkäänlaista konkreettista ratkaisua eläkeläisten aseman parantamiseksi. Indeksijäädytysten pitäminen voimassa heikentää eläkeläisten asemaa palkansaajiin verrattuna entisestään. Perussuomalaisten mielestä on täysin kestämätöntä, että vanhukset jätetään heitteille, tähdensi edustaja Mika Niikko (ps), ja vaati indeksijäädytysten poistamista.

Mikäli sote-uudistus toteutuu hallituksen kaavailemalla tavalla, vanhusten asema heikkenee entisestään. Nykyiset resurssit vanhusten palveluissa eivät ole riittävät, mutta tästä huolimatta hallitus haluaa leikata vanhusten palveluista jopa 700 miljoonaa euroa sote-uudistuksen säästöpaineiden myötä.

Hallituksen kaavailemat toimet johtaisivat käytännössä vanhusten heitteillejättöön. Jos hallituksen kaavailuiden mukaisesti 40 % ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaista siirretään kotihoivaan, vanhusten kotihoito heikkenee merkittävästi monilla paikkakunnilla kautta maan, edustaja Mika Niikko (ps.) tähdensi.

Jo tällä hetkellä monet huonokuntoiset vanhukset odottavat palveluasumispaikkaa, mutta jonot ovat pitkät ja alueelliset erot hoidon tasossa suuret. Perussuomalaisten kanta on selvä. Haluamme laittaa vanhustenhoidon kuntoon sekä pysäyttää vanhusten eriarvoistumisen.

On häpeällistä jättää iäkkäämmät kansalaisemme heitteille. He ovat tämän maan ja nykyisen hyvinvointimme rakentaneet. Velvollisuutemme on taata heille arvokas ja laadukas hoiva silloin, kun he sitä tarvitsevat, Niikko vaatii.

YHTEYDENOTOT

Victoria Media/ Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 040-5563129
email: debaattilehti(@)victoriamedia.fi
Gmail: debaattimedia(@)gmail.com
Yahoo: debaattimedia(@)yahoo.com

Debaattimedia Somessa

Eurovaalit 2019 sivut

Eurovaalit 2019 sivut

Debaattimedian Eurovaaleihin keskittyvät uutiset. Debaattimedia kuuluu Victoria Media nimiseen hankkeeseen.

Eduskuntavaalit 2019

Eduskuntavaalit 2019

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

Debaattimedian Kuntavaalit 2017 erikoissivut. Kilkkaa kuvasta sivuille.

PRESIDENTINVAALIT 2018

PRESIDENTINVAALIT 2018