DEBAATTIMEDIA

Victoria Median Politiikkasivut

Kokoomuksen Sarkomaa: Liikkuvan elämäntavan edistämisen on oltava kuntien ja maakuntien ydintehtävä

Sari_11

Kokoomuksen Sarkomaa: Liikkuvan elämäntavan edistämisen on oltava kuntien ja maakuntien ydintehtävä 

Liikkumattomuus ja passiivinen elämäntapa käyvät Suomelle kalliiksi. Tuoreen UKK-instituutin selvityksen mukaan pelkästä ihmisten liikkumattomuudesta aiheutuvat kustannukset ovat joka vuosi vähintään kolme miljardia euroa. Samainen kolme miljardia on asetettu sote-uudistuksenkin pitkän aikavälin tavoitteeksi kustannusten hillinnässä. Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaan mukaan on tärkeää, että liikkumattomuuden haitoista ja kustannuksista saadaan lisää tietoa.

Sarkomaa painottaa, että liikunnallisen elämäntavan ja omasta fyysisestä kunnosta huolehtimisen edistäminen ja sen mahdollistaminen kaikille ovat välttämättömiä ihmisen oman hyvinvoinnin, sekä maamme talouden kestävyyden ja hyvinvoinnin kannalta. Sarkomaa vaatiikin, että liikunnan edistämiseksi kehitetään uusia vaikuttavampia malleja. Liikunnan edistäminen on hänen mukaansa otettava keskeiseksi tavoitteeksi myös sote-uudistuksessa, kun kuntien, maakuntien ja järjestöjen uusia toimintatapoja rakennetaan.  

”Liikkumattomuuden hinta yhteiskunnalle on erityisen korkea. Istuva elämäntapa lisää useita kansansairauksia ja ikääntymisestä aiheutuvia haasteita. Yhtä lailla vähäinen fyysinen aktiivisuus heikentää oppimistuloksia, lyhentää työuria, nakertaa työelämän tuottavuutta ja kilpailukykyämme sekä lisää terveyseroja.”

”Vaikka liikuntaa harrastettaisiin vapaa-ajalla, muu osa päivästä on istumista päiväkodeissa, kouluissa, työpaikoilla ja ikäihmisten arjessa. Jo alle kolmivuotiaiden fyysinen aktiivisuus on riittämätöntä. Tutkimukset osoittavat elämäntavan urautuvan jo tässä vaiheessa ja liikkumaton elämäntapa vaikuttaa olevan erityisen pysyvää ja uhkaa vakavasti tulevien työikäisten työkykyä ja terveyttä.”

”Kaiken ikäisten liikunnan lisääminen on olennainen keino, kun Suomen nousevien sote-kustannuksia halutaan taittaa ja ihmisten hyvinvointia lisätä. Liikunta ennaltaehkäisee monia terveysongelmia. Ennaltaehkäisy puolestaan on paras tapa hillitä sote-puolen menoja”, Sarkomaa toteaa.

UKK-instituutin selvityksen mukaan liikkumattomuuden aiheuttamat suorat terveydenhuollon kustannukset ovat noin puoli miljardia joka vuosi. Tuloveroja menetetään jopa 2,8 ja tuottavuutta 3,8 miljardin euron edestä. Luvut ovat karkeita, mutta antavat osviittaa ongelman laajuudesta.

”Kunnilla on maakuntien rinnalla liikunnallista elämäntapaa ja terveyttä edistävien palveluiden hoidossa iso vastuu. Näin tulee olemaan myös sote-uudistuksen jälkeen. Helsinki on näyttänyt esimerkkiä nostamalla kaupungin strategian kärkitavoitteeksi liikunnan edistämisen. Toimia voi tehdä paljon ilman lisärahaa pelkästään toimintatapoja muuttamalla.”

”On sekä kuntien, että maakuntien intressissä, että niiden asukkaat liikkuvat enemmän ja voivat paremmin. Sote-uudistuksen tuoma mahdollisuus tehdä asioita toisin on liikunnan osalta tärkeä saada täysimääräisesti käyttöön.”

Sarkomaa muistuttaa, että koko sote-henkilöstö on saatava nykyistä vahvemmin mukaan liikunnan edistämiseen. Terveydenhuollon henkilöstön antaman liikuntaneuvonnan määrää on mahdollista lisätä maakuntakohtaisella liikuntaneuvonnan koulutuksella, jota tuetaan muun muassa verkkosivuilla ja muulla materiaalilla.

YHTEYDENOTOT

Victoria Media/ Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 040-5563129
email: debaattilehti(@)victoriamedia.fi
Gmail: debaattimedia(@)gmail.com
Yahoo: debaattimedia(@)yahoo.com

Debaattimedia Somessa

Eurovaalit 2019 sivut

Eurovaalit 2019 sivut

Debaattimedian Eurovaaleihin keskittyvät uutiset. Debaattimedia kuuluu Victoria Media nimiseen hankkeeseen.

Eduskuntavaalit 2019

Eduskuntavaalit 2019

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

Debaattimedian Kuntavaalit 2017 erikoissivut. Kilkkaa kuvasta sivuille.

PRESIDENTINVAALIT 2018

PRESIDENTINVAALIT 2018