DEBAATTIMEDIA

Victoria Median Politiikkasivut

Kokoomuksen Kauma: Uudellamaalla varaslähtö valinnanvapauteen!

pia-kauma

Sote- ja maakuntauudistukseen liittyvä valinnanvapauslaki on määrä hyväksyä kesäkuussa. Jos ja kun laki etenee, uudistuksen käyntiin laittavat valinnanvapauspilotit voivat startata 1. heinäkuuta alkaen. Keskiviikkona päättyneen kehysriihen yhteydessä pilottien määrärahoja päätettiin nostaa 100 miljoonasta 200 miljoonaan euroon.

”Pilottivaiheessa kartoitetaan valinnanvapauden neljän eri elementin eli sote-keskusten, suunhoidon yksiköiden, asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin toimivuutta. Kehysriihessä myönnetty lisärahoitus mahdollistaa sen, että pilottivaiheeseen voidaan valita suuriakin maakuntia”, kiittelee kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma.

Päätökset piloteista tullaan tekemään toukokuun aikana. Pilottivaiheeseen valikoituvien maakuntien rooli on suuri, sillä ensimmäisistä kokeiluista saatu tieto auttaa kehittämään valinnanvapausmallia suuntaan, josta koko maa hyötyy mallin yleistyessä. 

”Esimerkiksi Uudenmaan alueella asuu noin 1,7 miljoonaa ihmistä eli lähes kolmasosa koko maan väestöstä. Sitä, kuinka valinnanvapaus Suomen ainoalla metropolialueella toimii, ei voida testata missään muualla kuin paikan päällä. Uudeltamaalta saatava tieto olisi luonteeltaan erittäin kattavaa ja auttaisi erottamaan, mikä valinnanvapaudessa toimii alusta lähtien ja mitä tulee vielä hioa mallin yleistyessä”, jatkaa Kauma.

”Toinen selkeytystä kaipaava kokonaisuus ovat muutosten käynnistyskustannukset, jotka liittyvät esimerkiksi julkisen ja yksityisen sektorin alkuvaiheen päällekkäiseen toimintaan, tietojärjestelmien luontiin sekä palkkojen harmonisointiin. Eräiden arvioiden mukaan Uudellamaalla nämä kustannukset voisivat aiheuttaa pahimmillaan jopa 300 miljoonan euron suuruisen vajeen. Näin ei tietenkään saa käydä”, vaatii Kauma.

”Kun maakuntien tarvitsema rahoitus varmistetaan heti alusta lähtien, hälvenevät myös uudistukseen liittyvät epäluulot ja uhkakuvat. Rahoituksen riittävyys Uudellamaalla on koko maan kannalta tärkeä kysymys myös siksi, että alue toimii koko maan taloudellisena veturina”, Kauma päättää.

YHTEYDENOTOT

Victoria Media/ Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 040-5563129
email: debaattilehti(@)victoriamedia.fi
Gmail: debaattimedia(@)gmail.com
Yahoo: debaattimedia(@)yahoo.com

Debaattimedia Somessa

Eduskuntavaalit 2019

Eduskuntavaalit 2019

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

Debaattimedian Kuntavaalit 2017 erikoissivut. Kilkkaa kuvasta sivuille.

PRESIDENTINVAALIT 2018

PRESIDENTINVAALIT 2018