DEBAATTIMEDIA

Victoria Median Politiikkasivut

Hallintovaliokunnan demarit vaativat hallitukselta toimia poliisikoulutuksen pullonkaulojen ratkaisemiseksi

ac52b7dc38c341b

Kuva: Hätäkeskuslaitos

Hallintovaliokunnan sosialidemokraattiset kansanedustajat Sirpa PaateroMika Kari ja Joona Räsänen vaativat hallitukselta toimia poliisikoulutuksen pullonkaulojen ratkaisemiseksi. Kansanedustajat ovat huolestuneita nykytilanteesta, jossa poliisikoulutusmäärät eivät mahdollista poliisien määrän kasvattamista. Poliisin koulutusmäärien lisääminen viime vuosina ei ole heijastunut täysimääräisesti valmistuvien poliisien määrään.

─ Koko sisäisen turvallisuuden ydinkysymys on poliisin riittävien resurssien turvaaminen. Sipilän hallitus on vakiinnuttamassa poliisien määrää 7200 poliisin tasolle. Vaikka on positiivista, että poliisien määrän väheneminen on saatu taittumaan, on nykytasoa pidettävä ehdottomana – ja pidemmällä aikavälillä riittämättömänä – minimitasona poliisin tehtävien lisääntyessä ja kehittyessä yhä monimutkaisemmaksi, Paatero kertoo.

Kansanedustajat pitävät välttämättömänä, että poliisien määrää kyetään nostamaan 7850 poliisin tasolle, kuten hallintovaliokunta on sisäisen turvallisuuden selonteosta antamassa mietinnössään todennut. Tämä edellyttäisi pitkäjänteistä poliittista sitoutumista riittävän määrän turvaamiseen myös muun muassa poliisikoulutuksen pullonkaulojen ratkaisemista.

─ Turvallisuuden ja turvallisuudentunteen takaaminen yhteiskunnassa edellyttää poliisien määrän kasvattamista. Tällä hetkellä poliisikoulutukseen ei ole voitu ottaa täyttä hakijamäärää, koska pääsyvaatimukset täyttäviä hakijoita ei ole ollut riittävästi. Uhkana on, että poliisin ammatti ei jostain syystä ole enää niin houkutteleva kuin mitä se on menneinä vuosikymmeninä ollut. Tämän tilanteen edessä hallitukselta vaaditaan toimenpiteitä, Kari toteaa.

─ Poliisikoulutusmäärät eivät tällä hetkellä mahdollista poliisien määrän kasvattamista. Itse asiassa tämänhetkisillä koulutusmäärillä on hankala turvata edes poliisien nykymäärää niin, että valmistuvilla poliiseilla voitaisiin korvata kokonaan eläköityvien poliisien jättämää vajetta. Näin ollen poliisin koulutukseen liittyvien haasteiden ratkaiseminen on avainasemassa, kun jatkossa pohditaan poliisien määrän lisäämistä, Räsänen päättää.

Hallintovaliokunnan demarikansanedustajat ovat jättäneet asiasta kirjallisen kysymyksen hallitukselle.

YHTEYDENOTOT

Victoria Media/ Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 040-5563129
email: debaattilehti(@)victoriamedia.fi
Gmail: debaattimedia(@)gmail.com
Yahoo: debaattimedia(@)yahoo.com

Debaattimedia Somessa

Eduskuntavaalit 2019

Eduskuntavaalit 2019

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

Debaattimedian Kuntavaalit 2017 erikoissivut. Kilkkaa kuvasta sivuille.

PRESIDENTINVAALIT 2018

PRESIDENTINVAALIT 2018