DEBAATTIMEDIA

Victoria Median Politiikkasivut

Kokoomuksen Vahasalo: Lastentarhanopettajien palkka ei vastaa työn arvoa ja vaativuutta

Raijanoja24118

Suomessa on jatkuva pula lastentarhanopettajista. Samaan aikaan kun yksi hallituksen kärkitavoitteista on nostaa varhaiskasvatuksen osallistumisastetta ja vahvistaa varhaiskasvatuksen asemaa osana koulutuspolkua, joudutaan päiväkodeissa toimimaan vajailla henkilöresursseilla nopeasti muuttuvissa olosuhteissa. Kokoomuksen kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Raija Vahasalo katsoo, että lastentarhanopettajien palkkaus on yksi suurimmista syistä heikon tilanteen takana.

”Lastentarhanopettajat tekevät valtavan tärkeää ja arvokasta työtä. Varhaiskasvatuksella ehkäistään syrjäytymistä ja parannetaan erityisesti heikommassa asemassa olevien lasten mahdollisuuksia pärjätä elämässä ja opintiellä. Samanaikaisesti lastentarhanopettajien palkkataso ei ole missään suhteessa työn vaativuuden ja sen tuottaman arvon kanssa” Vahasalo toteaa.

Tänään lauantaina Helsingin Senaatintorilla järjestetään jo järjestyksessään toinen #Eileikkirahaa-mielenilmaus, jossa alan ammattilaiset vaativat palkankorotuksia. Lastentarhanopettajan kuukausipalkka on tällä hetkellä noin 2300 euroa kuukaudessa.

”Annan vahvan tuen tälle mielenilmaukselle ja sen tavoitteille. Palkoista päätetään Suomessa työmarkkinaosapuolten välillä, emmekä me eduskunnasta käsin voi tähän tilanteeseen suoraan vaikuttaa. Se, mitä sen sijaan voimme tehdä, on pitää asiasta ääntä ja vaatia varhaiskasvatuksen ammattilaisille oikeudenmukaisempaa palkkausta. Se on aivan selvä, ettei nykymallilla voida jatkaa.”

Varhaiskasvatus on tutkitusti koko koulutusjärjestelmän vaikuttavin osa, kun mitataan koulutuksen tasa-arvovaikutuksia. Varhaiskasvatus tasaa perhetaustasta johtuvia lähtötasoeroja ja vahvistaa lasten yhdenvertaisia mahdollisuuksia edetä elämässä. Vahasalo muistuttaa, että Suomessa varhaiskasvatuksen suurin epätasa-arvo piilee siinä, että liian harva lapsi osallistuu.

”Hallituksella on nyt selkeä ja hyvä tavoite nostaa varhaiskasvatuksen osallistumisastetta. Tämä ei kuitenkaan tapahdu ilman lisäpanostuksia. Lastentarhanopettajien koulutusmääriä on jo lisätty tuhannella uudella aloituspaikalla, eikä tämänkään ole vielä arvioitu riittävän. Lisäyspainetta on edelleen. Lisäksi on pidettävä huoli siitä, että korkeasti koulutetut ammattilaiset pysyvät alalla. Tässä palkkaus on aivan olennainen asia.”

YHTEYDENOTOT

Victoria Media/ Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 040-5563129
email: debaattilehti(@)victoriamedia.fi
Gmail: debaattimedia(@)gmail.com
Yahoo: debaattimedia(@)yahoo.com

Debaattimedia Somessa

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

Debaattimedian Kuntavaalit 2017 erikoissivut. Kilkkaa kuvasta sivuille.

PRSIDENTINVAALIT 2018

PRSIDENTINVAALIT 2018