DEBAATTIMEDIA

Victoria Median Politiikkasivut

Kokoomuksen Multala: Purkavan uusrakentamisen edistäminen on kasvukeskusten voitto

Multala_Sari

Kokoomuksen vantaalainen kansanedustaja ja ympäristövaliokunnan jäsen Sari Multala iloitsee työryhmän ehdotuksista, jotka vahvistavat kasvukeskusten elinvoimaa ja kilpailukykyä. Oikeusministeri Antti Häkkäselle on tänään luovutettu työryhmän ehdotus, jonka tarkoituksena on helpottaa asunto-osakeyhtiön päätöksentekoa purkavan uusrakentamisen osalta.

”Purkavan uusrakentamisen edistäminen on kaupunkipoliittinen teko. Tätä tulee ehdottomasti hallituksen toimesta edistää ja tehdä tarvittavat lainsäädäntömuutokset työryhmän ehdotusten mukaisesti,” Multala toteaa. 

Purkava uudisrakentaminen vahvistaa kasvualueiden kehittämistä ja helpottaa rakennuskannan uudistamista. Kasvavilla kaupunkiseuduilla tarvitaan nopeita toimenpiteitä, joilla rakennuskantaa pystytään kehittämään erilaisiin tarpeisiin vastaavaksi.

”Vaatimus osakkaiden yksimielisestä päätöksestä ei ole tätä päivää. Se hidastaa yhdyskuntarakentamisen tiivistämistä, joka on päästövähennystavoitteidenkin kannalta välttämätöntä. Ehdotettu 4/5 määräenemmistö turvaa hyvin yhtiön osakkaiden aseman,” Multala jatkaa.  

Työryhmän ehdotukset ottavat huomioon asunto-osakeyhtiöiden osakkaiden oikeudet ja samalla osakkaiden laaja ja tasokas tiedonsaanti varmistetaan. Lisäksi ehdotuksissa huomioidaan ulkopuolisen asiantuntemuksen tarve uudisrakentamisen edellytyksiä arvioitaessa. 

”Vantaalla on toteutettu useita purkavan lisärakentamisen hankkeita Tikkurilassa ja Martinlaakso-Myyrmäen alueilla. Meillä on paljon hyviä kohteita, joissa laajat pysäköintialueet tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden lisärakentamiselle ja vastaavia hankkeita on edistettävä jatkossakin. Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen on elinvoimaisen kaupungin perusedellytys ja uudisrakentaminen myös parantaa alueiden vetovoimaisuutta.”, Multala päättää.

YHTEYDENOTOT

Victoria Media/ Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 040-5563129
email: debaattilehti(@)victoriamedia.fi
Gmail: debaattimedia(@)gmail.com
Yahoo: debaattimedia(@)yahoo.com

Debaattimedia Somessa

Eduskuntavaalit 2019

Eduskuntavaalit 2019

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

Debaattimedian Kuntavaalit 2017 erikoissivut. Kilkkaa kuvasta sivuille.

PRESIDENTINVAALIT 2018

PRESIDENTINVAALIT 2018