DEBAATTIMEDIA

Victoria Median Politiikkasivut

Kokoomuksen Kauma: EU-rahoitus sidottava demokratian kunnioittamiseen

-4DQFUbv_400x400

Eduskunta keskustelee keskiviikkona Euroopan komission esityksestä unionin rahoituskehykseksi vuosille 2021-2027. Kokoomuksen kansanedustaja ja suuren valiokunnan jäsen Pia Kauma kiittelee esitystä erityisesti koulutuksen ja tutkimuksen huomioimisesta ja peräänkuuluttaa unionilta jämäkkää otetta demokraattisten arvojen puolustamisessa sekä unionin sisällä että sen ulkopuolella.

”En kannata EU-budjetin kasvattamista, mutta jos näin tehdään, on ehdottoman tärkeää huolehtia siitä, että lisäykset käytetään järkeviin kohteisiin. Esimerkiksi Erasmus+ -ohjelman kaksinkertaistaminen on komissiolta tulevaisuuteen katsova avaus ja edistää nuorten kansainvälisiä koulutus- ja työmahdollisuuksia. Tämä luo erinomaista maaperää erilaiselle innovaatio- ja yritystoiminnalle”, toteaa Kauma.

”Hyvää esityksessä on myös rahoituksen sitominen oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen. Tällä hetkellä esimerkiksi Unkarissa rajoitetaan lehdistönvapautta hallituksen toimesta, ja Puolassa vaarassa on oikeuslaitoksen riippumattomuus suhteessa hallitseviin poliitikkoihin. Unionin ei pidä missään nimessä katsoa tällaista läpi sormien. EU:n perusoikeuskirjassa todetaan yksiselitteisesti, että unioni rakentuu kansanvallan ja oikeusvaltion periaatteille”, muistuttaa Kauma.

Kauman mukaan myös äänioikeuden väliaikainen rajoittaminen EU:n huippukokouksissa tulee pitää keinovalikoimissa, mutta hän sanoo pitävänsä rahoituksen eväämistä nopeampana ja tehokkaampaan keinona puuttua epätoivottuun kehitykseen jäsenvaltion sisällä.

”EU:n jokaisen jäsenmaan tulee pitäytyä tiukasti läntisten ja demokraattisten arvojen puolustamisessa etenkin tällaisena aikana, kun yksinvaltaiset johtamistavat aiheuttavat ongelmia eri puolilla maailmaa. Mikäli kehitys jossakin jäsenvaltiossa lähtee väärään suuntaan, tulee siihen tarvittaessa voida puuttua myös rahoituksen keinoin”, Kauma sanoo.

”Olisi vaikea perustella rahoituksen pitämistä ennallaan tilanteessa, jossa jäsenvaltio ei enää sitoudu yhteisesti määriteltyjen käytäntöjen ja tavoitteiden noudattamiseen. Toivon, että komission esitys menee läpi ja että rahoituksen jäädyttämistä myös todella käytetään, kun tarve vaatii. Samalla unioni muistuttaa kaikkia sen jäsenvaltioitaan siitä, mitä varten se on perustettu: edistämään rauhaa, vapautta ja demokratiaa”, päättää Kauma.

YHTEYDENOTOT

Victoria Media/ Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 040-5563129
email: debaattilehti(@)victoriamedia.fi
Gmail: debaattimedia(@)gmail.com
Yahoo: debaattimedia(@)yahoo.com

Debaattimedia Somessa

Eduskuntavaalit 2019

Eduskuntavaalit 2019

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

Debaattimedian Kuntavaalit 2017 erikoissivut. Kilkkaa kuvasta sivuille.

PRESIDENTINVAALIT 2018

PRESIDENTINVAALIT 2018