DEBAATTIMEDIA

Victoria Median Politiikkasivut

Kokoomuksen Pia Kauma: Ei armovitosia, vaan aitoa välittämistä

-4DQFUbv_400x400

Koulujen arki on puhuttanut viime aikoina sekä julkisuudessa että täällä eduskunnassa. Kesälomien alkaessa uutisoitiin, kuinka ”armovitosia” jaetaan kouluissa yhä enemmän eikä lapsia enää jätetä luokalle. Armovitoset ja koulua käymättömyys ovat nopeasti yleistyviä ongelmia erityisesti yläkouluissa, eikä lainsäädäntökään ole ehtinyt reagoida ongelmaan kunnolla.

Mielestäni asiaan tulisi puuttua tekemällä korjauksia oppilashuoltolakiin, joka nykyisellään astui voimaan vuonna 2014. Viestit koulumaailmasta kertovat, että laki koetaan kovin byrokraattiseksi ja todellisia keinoja lasten ongelmiin puuttumiseksi on hyvin vähän. Monille opetusalan ammattilaisille on todella raskasta seurata vierestä, kun ongelmien syyt ovat tiedossa, mutta niihin puuttumiseen ei ole riittäviä valtuuksia. Viime kädessä tässäkin vastuu kuuluu vanhemmille, mutta valitettavasti kaikki vanhemmat eivät syystä tai toisesta saa nuorta käymään koulussa. Todellinen syy, olipa se sitten kiusaaminen tai joku muu, on aina selvitettävä.

Koulua käymättömien nuorten määrä ei saa kasvaa – haluammehan pitää jokaisen lapsen ja nuoren mukana yhteiskunnassa. Aiheesta lähettämäni tiedote on tutustuttavissa ohessa.

Kokoomuksen Kauma ja Vahasalo: Koulutie ei saa keskeytyä

Koulujen kesälomien alkaessa uutisoitiin, kuinka niin kutsuttuja armovitosia jaetaan kouluissa yhä enemmän eikä lapsia enää jätetä luokalle. Armovitoset ja koulua käymättömyys ovat nopeasti yleistyviä ongelmia erityisesti yläkouluissa. Kokoomuksen kansanedustajat
Pia Kauma ja Raija Vahasalo peräänkuuluttavat oppilashuoltolain uudistamista ongelmien ratkaisemiseksi.

”Nykyinen oppilashuoltolaki koetaan monilta osin byrokraattiseksi. Ongelmat hukkuvat hallintoon, kun tietoa ongelmista ei saada ajoissa ja koulujen keinot puuttua ongelmiin lasten elämässä ovat hyvin vähäiset. Erityistä huolta kannamme niistä oppilaista, joiden vanhemmat eivät lähetä heitä kouluun. Näissä tapauksissa oppivelvollisuuden täyttymisestä täytyy pitää huolta”, sanoo Kauma.

”Olennaista on myös lapsen koulutaipaleen alkupuoleen panostaminen. Ongelmien kärjistymistä voidaan ennaltaehkäistä esimerkiksi lisäämällä matalan kynnyksen koulupsykologeja nuorten saataville. Riittävä määrä erityisopettajia takaa, että lasten yksilölliset tarpeet tulevat huomioiduiksi. Yksi konkreettinen toimenpide voisi olla se, että helpotettaisiin opettajien mahdollisuutta kouluttautua erityisopettajaksi”, jatkaa Vahasalo.

Lukuvuonna 2016-2017 ilman peruskoulun päättötodistusta eronneita koulupudokkaita oli jo 314, kun 2000-luvun alkupuolella määrät vaihtelivat 200:n molemmin puolin. Koulupudokkaiden määrä on kuitenkin vain jäävuoren huippu, sillä etenkin yläkouluissa on yhä enemmän oppilaita, joita ei juuri koulussa näy.

”Ensisijainen vastuu lasten kasvattamisesta kuuluu aina vanhemmille, mutta yhteiskunnalla on oltava riittävät keinot ongelmiin puuttumiseksi silloin, kun lapsen etu sitä vaatii. Yhteinen velvollisuutemme on turvata se, ettei yhdenkään lapsen koulutie keskeydy”, kansanedustajat päättävät.

YHTEYDENOTOT

Victoria Media/ Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 040-5563129
email: debaattilehti(@)victoriamedia.fi
Gmail: debaattimedia(@)gmail.com
Yahoo: debaattimedia(@)yahoo.com

Debaattimedia Somessa

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

Debaattimedian Kuntavaalit 2017 erikoissivut. Kilkkaa kuvasta sivuille.

PRSIDENTINVAALIT 2018

PRSIDENTINVAALIT 2018