DEBAATTIMEDIA

Victoria Median Politiikkasivut

RKP:n vaalilupauksiin uskotaan eniten – perussuomalaisten vähiten

image004

Kansalaiset luottavat eniten RKP:n vaalilupauksiin (39 % uskoo täysin tai jossain määrin puolueen vaalilupauksiin), käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksesta. RKP on luotetuin puolue, koska siihen kohdentuu vähiten epäluottamusta (41 %).

Seuraavina vaalilupausten luotettavuudessa tulevat käytännössä tasatuloksella SDP (39 % uskoo vähintään jossain määrin), vihreät (38 %) ja Kokoomus (38 %). Seuraavan ryhmän muodostavat kristillisdemokraatit (34 %) ja vasemmistoliitto (32 %). Keskustan lupauksiin luottaa joka neljäs (26 %). Jaettu viimeinen sija on sinisellä tulevaisuudella (18 %) ja perussuomalaisilla (18%), joiden lupauksiin luottaa lähes joka viides.

Merkillepantavaa tuloksissa on se, että kaikkiin puolueisiin kohdentuu enemmän epäuskoa kuin luottamusta. Kun lasketaan vaalilupauksiin uskovien ja ei-uskovien erotus on tämä vaalilupauksiin ei-uskovien järjestys seuraava: RKP -2 %, SDP -10 %, vihreät -12 %, kokoomus -13 %, kristillisdemokraatit -17 %, vasemmistoliitto -22 %, keskusta -35 %, sininen tulevaisuus -48 % ja perussuomalaiset -52 %.

Perussuomalaisten kannattajat uskovat eniten puolueensa vaalilupauksiin. Heistä lähes kolmannes (31 % luottaa täysin puolueen vaalitäkyihin. Myös vasemmistoliiton kannattajien keskuudessa on muiden puolueiden kannattajia enemmän oman puolueen lupauksiin täysin luottavia (28 %). SDP:n tukijoiden keskuudessa on vähiten täysillä puolueen lupauksiin uskovia (16 %).

Kaksi kolmasosaa suomalaisista ei luota puolueiden vaalilupauksiin

Luottamus puolueiden vaalilupauksiin yleensä on kansalaisten keskuudessa hyvin vähäistä. Kansalaisista vain viidesosa (21 %) uskoo täysin tai jossain määrin puolueiden vaalien alla antamiin lupauksiin.  Selvä enemmistö (66 %) ei luota juurikaan tai ei lainkaan.

Usko puolueiden viljelemiin lupauksiin on ikäsidonnaista. Ikääntyneiden keskuudessa lähes kolmannes (30 %) uskoo ainakin jonkin verran, kun nuorista vain kuudesosa (16 %).

Koulutustaso on yhteydessä luottamukseen. Koulutuksen kohotessa usko puolueiden lupauksiin lisääntyy. Toisaalta korkeasti koulutetuistakin vain reilu neljännes (28 %) luottaa jollakin tavoin puolueiden antamiin lupauksiin.

Keskustan kannattajista lähes joka toinen (46 %) uskoo yleisesti puolueiden vaalilupauksiin. Kaikkien muiden puolueiden tukijoiden selvä enemmistö on epäuskoinen. Kaikkein epäileväisimmät löytyvät perussuomalaisten kannattajien keskuudesta. He eivät luota kuin korkeintaan oman puolueensa lupauksiin.

Tutkimuksen toteutus

KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy. Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanavalla 2.-7.6 2018. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1.004. Vastaajat edustavat maamme 18 – 79 vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

YHTEYDENOTOT

Victoria Media/ Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 040-5563129
email: debaattilehti(@)victoriamedia.fi
Gmail: debaattimedia(@)gmail.com
Yahoo: debaattimedia(@)yahoo.com

Debaattimedia Somessa

Eduskuntavaalit 2019

Eduskuntavaalit 2019

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

Debaattimedian Kuntavaalit 2017 erikoissivut. Kilkkaa kuvasta sivuille.

PRESIDENTINVAALIT 2018

PRESIDENTINVAALIT 2018