DEBAATTIMEDIA

Victoria Median Politiikkasivut

Kokoomus edustajat Kilpi ja Koulumies: Koulukiusaamisen ehkäiseminen vaatii järeitä toimia

Elämme jälleen sitä aikaa vuodesta, jolloin mediassa nousee esille paljon todella ikäviä tapauksia koulukiusaamisesta. Käytäntö on osoittanut, että maamme kouluissa on hyvin vaihtelevia käytäntöjä kiusaamisen osalta, joka asettaa oppilaat eriarvoiseen asemaan ja toisaalta perusopetuslain edellyttämä turvallinen opiskeluympäristö ei toteudu. “Yhteiskunnan on otettava selkeämpi ote kiusaamisongelman hoitamisessa”, vaativat Kokoomuksen kansanedustajat Marko Kilpi ja Terhi Koulumies.

“Kiusaaminen jättää lapsen muistiin pysyvät jäljet, jotka seuraavat pahimmassa tapauksessa mukana koko elämän”, sanoo edustaja Kilpi.

“Opettajat tarvitsisivat lisää keinoja kiusaamisen havaitsemiseen ja kiusaamisen ehkäiseminen vaatii pitkäjänteistä työtä ja yhteistyötä koulun, kouluterveydenhuollon ja kodin välillä. Myös muut oppilaat voivat saada kiusaamisen loppumaan”, jatkaa edustaja Koulumies.

Perusopetuslain mukaan opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön. Koulussa tapahtuvalle kiusaamiselle, häirinnälle ja syrjimiselle on asetettu nollatoleranssi. Lainsäädäntöön kuuluvien toimien ja opetussuunnitelmien perusteiden ohjeistuksen tavoitteena on turvata jokaiselle oppilaalle turvallinen kouluympäristö, jossa kiusaamisella ei ole sijaa.

“Voisimme ottaa mallia Ruotsista, jossa koulukiusatulla on mahdollisuus saada rahallista korvausta koulutuksenjärjestäjältä, jos koulutuksenjärjestäjä ei ole puuttunut kiusaamiseen tarpeeksi tehokkaasti”, toteaa Kilpi.

On asetettava selkeät vaatimukset, tavoitteet ja seurattava niiden toteutumista. Korvausvastuun uhka voisi olla riittävän tehokas keino saada koulutuksenjärjestäjät puuttumaan kiusaamistapauksiin tiukemmin. Uhrin ei tulisi myöskään joutua kärsimään entisestään joutumalla vaihtamaan koulua tahtonsa vastaisesi. “Pitää huomioida ja painottaa uhrin toive joko jäädä nykyiseen kouluun tai siirtyä uuteen kouluun, ja sen toiveen tulee olla pohjana korjaaville toimenpiteille. Lähtökohtaisesti, jos katsotaan, että koulunvaihto on ratkaisu, pitäisi koulunvaihtajan olla kiusaaja”, perustelee Koulumies

Edustajat ovat jättäneet toimenpidealoitteet koulukiusatun mahdollisuudesta saada korvausta koulutuksenjärjestäjältä sekä mahdollisuudesta vaihtaa koulukiusaajan koulupaikkaa.

YHTEYDENOTOT

Victoria Media/ Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 040-5563129
email: debaattilehti(@)victoriamedia.fi
Gmail: debaattimedia(@)gmail.com
Yahoo: debaattimedia(@)yahoo.com

Debaattimedia Somessa

Eurovaalit 2019 sivut

Eurovaalit 2019 sivut

Debaattimedian Eurovaaleihin keskittyvät uutiset. Debaattimedia kuuluu Victoria Media nimiseen hankkeeseen.

Eduskuntavaalit 2019

Eduskuntavaalit 2019

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

Debaattimedian Kuntavaalit 2017 erikoissivut. Kilkkaa kuvasta sivuille.

PRESIDENTINVAALIT 2018

PRESIDENTINVAALIT 2018