DEBAATTIMEDIA

Victoria Median Politiikkasivut

Vihreiden Inka Hopsu toivoo Euroopan neuvoston kehityspankilta panoksia ilmastonmuutokseen sopeutumiseen

Kansanedustaja Inka Hopsu (vihr.) Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnasta toivoo, että Euroopan neuvoston kehityspankki käyttäisi varojaan erityisesti ilmastonmuutoksesta selviytymiseen. Hopsu puhui aiheesta keskiviikkoiltana, kun yleiskokouksen käsiteltävänä oli raportti kehityspankin tulevaisuudesta.

“Ilmastonmuutos vaikuttaa dramaattisesti jokapäiväiseen elämäämme ja hyvinvointiimme sekä yhteiskuntien toimintaan ja muuttoliikkeeseen. Eurooppa selviää muutoksista, jos ne tehdään oikeudenmukaisesti, reilusti ja niin, että kaikki väestöryhmät pidetään mukana kehityksessä”, Hopsu painotti.

Euroopan neuvoston kehityspankki (Council of Europe Developlment Bank) perustettiin vuonna 1956 tukemaan Euroopan pakolaisongelman ratkaisua. Nykyisin pankki rahoittaa hankkeita, jotka vahvistavat Euroopan sosiaalista yhtenäisyyttä esimerkiksi koulutuksen, kotouttamisen, sosiaalisen asuntotuotannon ja kestävän kehityksen kautta. Tulevalla ohjelmakaudella 2020–2022 pankki aikoo kohdistaa rahoitustaan entistä enemmän hankkeisiin, jotka tukevat YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.

“Se on erinomainen ajatus. Yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus, pakolaisuus ja ilmastonmuutoksen torjunta ovat kytköksissä toisiinsa ja niiden keskinäisriippuvuus tulee vain lisääntymään tulevaisuudessa”, Hopsu huomautti.

“Ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat muutokset ovat lisätaakka kaikille eurooppalaisille valtioille. Velvollisuutemme on kuitenkin yrittää toimia siten, etteivät kaikista köyhimmät ihmiset ja maat kärsisi muutoksesta eniten. Tähän työhön kehityspankilla on eväitä.”

Vuonna 1949 perustettu Euroopan neuvosto on maanosan vanhin ja laajin poliittinen yhteistyö- ja ihmisoikeusjärjestö. Jäsenmaiden kansanedustajista koostuva yleiskokous tekee aloitteita ja antaa suosituksia, joiden pohjalta ministerikomitea päättää asioista. Parlamentaariseen yleiskokoukseen osallistuu jäsenet ja varajäsenet yhteen laskien yli 700 kansanedustajaa eri maista. Yleiskokous on koolla Ranskan Strasbourgissa 30.9.–4.10.

Yleiskokouksen hyväksymä päätöslauselma:
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=28219&lang=en

Raportti “The Council of Europe Development Bank: contributing to building a more inclusive society”:
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=28077&lang=en

YHTEYDENOTOT

Victoria Media/ Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 040-5563129
email: debaattilehti(@)victoriamedia.fi
Gmail: debaattimedia(@)gmail.com
Yahoo: debaattimedia(@)yahoo.com

Debaattimedia Somessa

Eurovaalit 2019 sivut

Eurovaalit 2019 sivut

Debaattimedian Eurovaaleihin keskittyvät uutiset. Debaattimedia kuuluu Victoria Media nimiseen hankkeeseen.

Eduskuntavaalit 2019

Eduskuntavaalit 2019

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

Debaattimedian Kuntavaalit 2017 erikoissivut. Kilkkaa kuvasta sivuille.

PRESIDENTINVAALIT 2018

PRESIDENTINVAALIT 2018