DEBAATTIMEDIA

Victoria Median Politiikkasivut

Vasemmistoliiton Jari Myllykoski: Satakuntalaisten kansanedustajien tavoitteena Pori-Parkano-Haapamäki-raideyhteys

Vasemmistoliiton kansanedustaja Jari Myllykoski on tänään jättänyt toimenpidealoitteen, jossa ehdotetaan, että hallitus tekisi selvityksen Pori–Parkano–Haapamäki -radan kustannusvaikutuksista muihin ratahankkeisiin nähden, sekä siihen liittyvistä mahdollisista kustannussäästöistä ja investointitarpeista-

PPH-rata valmistui 1930-luvulla, ja henkilöliikenne sillä loppui 1980-luvun alkupuolella. Nykyisin rataosasta ovat käytössä ainoastaan osuudet Parkano–Niinisalo (41,8 km) sekä Pori–Aittaluoto (5,9 km), jotka toimivat tavaraliikenneyhteyksinä.

– PPH-rata toisi uuden itä–länsi –suuntaisen poikittaisyhteyden tavaraliikenteelle, josta hyötyisivät Satakunnan teollisuuden ja satamien lisäksi etenkin Keski-Suomen ja pohjoisen Pirkanmaan teollisuus, sanoo Myllykoski.

PPH-raideyhteyden uudelleenkäyttöönotto on nähtävissä nopean toiminnan ilmastotekona, joka osana poikittaisratakokonaisuutta keventää pääradan ruuhkaisuutta kustannustehokkaalla tavalla.

– Nykyinen pääradan raidekapasiteetti ei ole riittävä ennustetulle liikenteen kasvulle, eikä myöskään mahdollista liikenteelle asetettujen ilmastopoliittisten tavoitteiden saavuttamista.

PPH-rata saa kannatusta myös yli puoluerajojen, sillä sen uudelleenkäyttöönotosta on tehty syksyllä myös satakuntalaisten kansanedustajien toimesta talousarvioaloite. Lisäksi Satakuntaliitto on lähettänyt selvityksen ylimaakunnallisesta PPH-radasta valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelun parlamentaariselle ohjausryhmälle ja yhteistyöryhmälle.

– Nopeiden matkustajajunien seassa liikennöivät hitaat tavarajunat syövät runsaasti raiteiden kapasiteettia ja siksi niiden ohjaaminen omille reiteille lisäisi pääratojen matkustajaliikennettä. Koska PPH-radan käyttöönoton arvioitu hinta on huomattavasti Tampereen ohitusraidetta ja ratapihan siirtoa edullisempi, tulisi hallituksen harkita selvityksen tekemistä Pori–Parkano–Haapamäki -radan avaamisesta.

YHTEYDENOTOT

Victoria Media/ Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 040-5563129
email: debaattilehti(@)victoriamedia.fi
Gmail: debaattimedia(@)gmail.com
Yahoo: debaattimedia(@)yahoo.com

Debaattimedia Somessa

Eurovaalit 2019 sivut

Eurovaalit 2019 sivut

Debaattimedian Eurovaaleihin keskittyvät uutiset. Debaattimedia kuuluu Victoria Media nimiseen hankkeeseen.

Eduskuntavaalit 2019

Eduskuntavaalit 2019

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

Debaattimedian Kuntavaalit 2017 erikoissivut. Kilkkaa kuvasta sivuille.

PRESIDENTINVAALIT 2018

PRESIDENTINVAALIT 2018