DEBAATTIMEDIA

Victoria Median Politiikkasivut

COSAC otti kantaa neuvotteluihin EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä, oikeusvaltioperiaatteen toteutumisen valvontaan ja unionin ilmastotoimiin

62. EU:n jäsenmaiden parlamenttien EU-valiokuntien ja Euroopan parlamentin edustajien konferenssi (COSAC) päättyi Helsingissä tänään. COSAC:in istunnot maanantaina ja tiistaina käsittelivät mm. Suomen EU-puheenjohtajakautta, oikeusvaltioperiaatteen vahvistamista ja kansalaisten perusoikeuksia sekä EU:n ilmastotoimia.

Lisäksi Euroopan komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovičin ja Michel Barnierin alustusten pohjalta käytiin ajankohtaiskeskustelut. Barnier on toiminut EU:n Brexit-pääneuvottelijana ja vastaa nyt EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevaa suhdetta koskevista neuvotteluista.

COSAC hyväksyi konferenssin keskustelujen pohjalta kannanoton (Contribution), jonka kohdat koskevat mm. EU:n monivuotista rahoituskehystä, perusoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta, EU:n ilmastotoimia sekä EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevaa suhdetta.

Monivuotista rahoituskehystä koskien COSAC toivoo joulukuun Eurooppa-neuvostolta merkittävää edistystä asian käsittelyssä ja kiinnittää huomiota mm. jäsenvaltioiden budjettitavoitteiden ja yhteisesti sovittujen tulevaisuusinvestointien tasapainoon sekä uusien, EU:n budjettia esimerkiksi oikeusvaltioperiaatteen rikkomuksilta suojaavien mekanismien tarpeeseen. COSAC muistuttaa, että viive rahoituskehyksen hyväksymisessä johtaa viivästykseen ohjelmien toimeenpanossa.

Oikeusvaltioperiaate on COSAC:in kannanoton mukaan keskeinen syy EU:n oikeutukselle kansalaisten silmissä. Koska kaikki jäsenvaltiot ovat sitoutuneet ylläpitämään oikeusvaltioperiaatetta, niiden tulisi myös hyväksyä läpinäkyvä, puolueeton valvonta ja vertaisarviointi oikeusvaltioperiaatteen tilasta jäsenmaissa.

EU:n ilmastostrategiaa koskien COSAC vetoaa Euroopan komissioon ja Eurooppa-neuvostoon EU:n johtavan ilmastopoliittisen aseman säilyttämiseksi ja kunnianhimon tason nostamiseksi. COSAC:in kannanoton mukaan EU:n tulisi asettaa hiilineutraaliuden tavoiteaikatauluksi vuosi 2050.

EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevaa suhdetta koskien COSAC toteaa, että erosopimuksen mukainen siirtymäaika Brexitin voimaantulon jälkeen on hyvin lyhyt ja on siksi tärkeää, että osapuolet sopivat tulevasta suhteesta tehokkaasti ja hyväntahtoisesti. COSAC toivoo edelleen, että tuleva suhde on mahdollisimman läheinen, EU:n eheyden varmistava ja molempien osapuolten etujen mukainen.

Kannanotto on julkaistu englanniksi ja ranskaksi parleu2019.fi -sivustolla.

YHTEYDENOTOT

Victoria Media/ Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 040-5563129
email: debaattilehti(@)victoriamedia.fi
Gmail: debaattimedia(@)gmail.com
Yahoo: debaattimedia(@)yahoo.com

Debaattimedia Somessa

Eurovaalit 2019 sivut

Eurovaalit 2019 sivut

Debaattimedian Eurovaaleihin keskittyvät uutiset. Debaattimedia kuuluu Victoria Media nimiseen hankkeeseen.

Eduskuntavaalit 2019

Eduskuntavaalit 2019

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

Debaattimedian Kuntavaalit 2017 erikoissivut. Kilkkaa kuvasta sivuille.

PRESIDENTINVAALIT 2018

PRESIDENTINVAALIT 2018