DEBAATTIMEDIA

Victoria Median Politiikkasivut

Suuri valiokunta käsitteli euroalueen talousarviovälineen rahoittamista ja rahoituskehysneuvotteluita

Suuri valiokunta käsitteli tänään neuvotteluja EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä sekä euroalueen talousarviovälineen rahoitusta.

EU-maiden johtajat kokoontuvat käsittelemään ehdotusta EU:n monivuotiseksi rahoituskehykseksi Eurooppa-neuvostossa ensi viikolla (20.2.) puheenjohtaja Charles Michelin tänään julkistettavan ehdotuksen pohjalta. Huippukokousta valmistelevassa yleisten asioiden neuvostossa Suomea edustava eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.) selvitti suurelle valiokunnalle valtioneuvoston lähtökohtia neuvotteluihin.

Suomelle merkityksellisiä kysymyksiä jatkoneuvotteluissa ovat mm. rahoituskehyksen kokonaistaso, maaseudun kehittämisrahoitus sekä rahoituksen ehdollisuus ja kannustimet.

Suuri valiokunta päätti, ettei eduskunnalla ole huomauttamista valtioneuvoston toimintalinjaan rahoituskehystä koskevissa neuvotteluissa. Valiokunta on käsitellyt komission kehysehdotuksia aiemmin mm. lausunnossaan SuVL 12/2018.

Suuri valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan äänestysten jälkeen. Asiassa tehtiin 3 vastaehdotusta.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) on suuren valiokunnan kuultavana Eurooppa-neuvoston asioista tiistaina 18. helmikuuta.

Euroryhmä keskustelee periaatteellisella tasolla talousarviovälineen lisärahoittamisesta valtiosopimuksella

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.) antoi suurelle valiokunnalle selvityksen euroryhmän ja Ecofin-neuvoston tulevista kokouksista (17.–18.2.).

Euroryhmässä keskustellaan periaatteellisella tasolla mahdollisuudesta lisätä talousarviovälineen rahoitusta valtiosopimuksella EU:n rahoituskehyksen ulkopuolelta. Varsinaiset sopimusneuvottelut eivät ole alkaneet, eikä sopimustekstejä ole vielä valmisteltu.

Ministerien on tarkoitus hyväksyä raportti kesäkuun eurohuippukokoukselle rahoitusta täydentävän valtiosopimuksen tarpeesta, sisällöstä, toimintamuodosta ja koosta.

Suuri valiokunta päätti, ettei sillä ole asian käsittelyn tässä vaiheessa huomauttamista valtioneuvoston toimintalinjaan. Valiokunta on aiemmin käsitellyt aihetta uudistusten tukiohjelman perustamista koskevassa lausunnossaan SuVL 3/2019.

Valtioneuvoston tavoin suuri valiokunta ei pidä valtiosopimukseen perustuvaa lisärahoitusta tarpeellisena talousarviovälineen toiminnan kannalta. Suuri valiokunta ei kuitenkaan vastusta lisärahoituksen järjestämistä vapaaehtoiselta pohjalta tähän halukkaiden maiden kesken.

Suuri valiokunta painottaa, että valtiosopimukseen liittymisen ja lisärahoitukseen sitoutumisen tulee perustua vapaaehtoisuuteen ja kunkin jäsenvaltion kansalliseen päätökseen.

Lisäksi suuri valiokunta kiinnittää valtioneuvoston huomiota siihen, että asian käsittely on kesken perustuslakivaliokunnassa. Valiokunta arvioi, että kokonaisuuden keskeisimpiin neuvottelukysymyksiin voi liittyä valtiosääntöoikeudellisia näkökohtia, joita koskevat perustuslakivaliokunnan mahdolliset huomiot on otettava huomioon asian jatkovalmistelussa.

Suuri valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan äänestysten jälkeen. Asiassa tehtiin 2 vastaehdotusta.

YHTEYDENOTOT

Victoria Media/ Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 040-5563129
email: debaattilehti(@)victoriamedia.fi
Gmail: debaattimedia(@)gmail.com
Yahoo: debaattimedia(@)yahoo.com

Debaattimedia Somessa

Eurovaalit 2019 sivut

Eurovaalit 2019 sivut

Debaattimedian Eurovaaleihin keskittyvät uutiset. Debaattimedia kuuluu Victoria Media nimiseen hankkeeseen.

Eduskuntavaalit 2019

Eduskuntavaalit 2019

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

Debaattimedian Kuntavaalit 2017 erikoissivut. Kilkkaa kuvasta sivuille.

PRESIDENTINVAALIT 2018

PRESIDENTINVAALIT 2018