DEBAATTIMEDIA

Victoria Median Politiikkasivut

Suuri valiokunta käsitteli komission ehdotuksia koronaviruksen taloudellisiin vaikutuksiin vastaamiseksi

Kuva: sandexx

Eduskunnan suuri valiokunta käsitteli tänään Euroopan komission ehdotuksia, joiden tarkoituksena on lievittää koronaviruksen leviämisen taloudellisia haittoja. Valiokunta käsitteli ehdotuksia valtioneuvostolta saamiensa selvitysten pohjalta. Kuultavina olivat valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.)  ja elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.).

Ministeri Lintilä totesi komission ehdottaneen muun muassa joidenkin EU:n talousarviossa vuosille 2014–2020 kohdistettujen määrärahojen nopeaa uudelleensuuntaamista, joustoja valtiotukisääntöihin sekä vakaus- ja kasvusopimuksen finanssipoliittisiin sääntöihin.

Lintilän mukaan valtioneuvosto tukee EU-tasolla koordinoituja toimia koronaepidemian taloudellisten ja työllisyysvaikutusten rajoittamiseksi ja tuen antamiseksi talousvaikeuksiin joutuneille pk-yrityksille. Valtioneuvoston kannan mukaan jäsenvaltioiden on saatava valita tilanteeseensa sopivimmat, vaikuttavimmat ja kustannustehokkaimmat toimet.

Ministeri Kulmuni totesi, että valtiontukisääntelyn tilapäistä joustavoittamista koskevilla toimenpiteillä kyetään vastaamaan moniin COVID-19 -epidemian yrityksille aiheuttamiin poikkeuksellisiin tarpeisiin, kuten yritysrahoituksen saatavuuteen ja yritysten maksuvalmiuden turvaamiseen. Kulmuni sanoi Suomen tukevan sitä, että EU:n finanssipoliittisiin sääntöihin sisältyvää joustoa hyödynnetään tilanteessa täysimääräisesti.

Asioiden käsittelyyn liittyvät asiakirjat löydät suuren valiokunnan kokouksen pöytäkirjasta, joka julkaistaan valiokunnan sivulla tänään:

https://www.eduskunta.fi/FI/valiokunnat/suuri_valiokunta/Sivut/default.aspx

YHTEYDENOTOT

Victoria Media/ Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 040-5563129
email: debaattilehti(@)victoriamedia.fi
Gmail: debaattimedia(@)gmail.com
Yahoo: debaattimedia(@)yahoo.com

Debaattimedia Somessa

Eurovaalit 2019 sivut

Eurovaalit 2019 sivut

Debaattimedian Eurovaaleihin keskittyvät uutiset. Debaattimedia kuuluu Victoria Media nimiseen hankkeeseen.

Eduskuntavaalit 2019

Eduskuntavaalit 2019

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

Debaattimedian Kuntavaalit 2017 erikoissivut. Kilkkaa kuvasta sivuille.

PRESIDENTINVAALIT 2018

PRESIDENTINVAALIT 2018