DEBAATTIMEDIA

Victoria Median Politiikkasivut

:PERUSSUOMALAISET: Hallitus avaa työmarkkinoita ulkomaiselle halpatyövoimalle koronakriisin varjolla

Eduskunnan Hallintovaliokunta hyväksyi tänään mietinnössään hallituksen esityksen (HE36) määräaikaiseksi lainsäädännöksi, jonka tarkoitus on helpottaa maassa laillisesti oleskelevien ulkomaalaisten mahdollisuuksia työllistyä huoltovarmuuden kannalta kriittisille aloille. Perusteluna esitykselle on käytetty ennen kaikkea maatalouden työvoimapulaa, joka johtuu siitä, että matkustusrajoitusten vuoksi kausityövoiman saanti on epävarmaa.

Suuri määrä varsinkin palvelualalla työskenteleviä ulkomaalaisia on jäänyt työttömäksi hallituksen määrättyä ravintolat kiinni. Perussuomalaisten mielestä on hyvä, jos tällaiset henkilöt työllistyvät esimerkiksi maatalouden kausitöihin, eivätkä jää kuormittamaan suomalaista sosiaaliturvaa. Hallituksen esitys ei kuitenkaan koske pelkkää maataloutta vaan se avaa myös kuljetus- ja rakennusalan sekä teollisuuden työpaikat kaikille ulkomaalaisille. Hallitus siis tuo työmarkkinoille lisää ja halvempaa työvoimaa samalla, kun nämä alat lomauttavat ja irtisanovat kymmeniätuhansia suomalaisia.

Perussuomalaiset esittivät valiokunnassa, että määräaikainen laki koskisi ainoastaan maa- ja metsätalouden töitä, joissa työvoiman tarve on akuutti ja todellinen. Hallituspuolueet kokoomuksen tuella kuitenkin jyräsivät esityksen läpi.

Ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinnalla pyritään suojelemaan suomalaisia työmarkkinoita palkkojen polkemiselta ulkomaisella halpatyövoimalla. Keskusta ja Kokoomus ovat vaatineet avoimesti saatavuusharkinnan romuttamista, mutta sosialidemokraateille asia on ollut vaikeampi puolueen ay-kytkösten vuoksi. HE36 kuitenkin merkitsee käytännössä uutta naulaa saatavuusharkinnan arkkuun. Esimerkiksi ravintolatyön tai opiskelun perusteella oleskeluluvan saanut voi siirtyä vapaasti muille aloille ja kilpailla hinnallaan suomalaisen duunarin kanssa.

Perussuomalaiset muistuttavat myös, että edes hallitus itse ei arvioi lakimuutoksen tuovan merkittävää apua maatalouteen, koska suurin osa Suomessa oleskelevista ulkomaalaisista ei halua alalle työllistyä.

-Työvoimapula pelloilla ei siis hellitä, mutta työvoiman ylitarjonta monilla muilla aloilla pahenee. Voidaankin todeta, että hallitus – ja etenkin keskusta – on lakihanketta ajaessaan höynäyttänyt viljelijöitä pahan kerran. Toteavat perussuomalaiset hallintovaliokunnan jäsenet Riikka Purra, Jussi Halla-aho ja Mauri Peltokangas.

Perussuomalaiset on huolissaan tulevasta satokaudesta ja työvoiman riittävyydestä tiloilla. Siksi olemme esittäneet, että koronan vuoksi ilman työtä jääneet voisivat ottaa vastaan kausityötä ilman, että siitä saatava palkka vaikuttaa heidän työttömyyskorvauksiinsa. Tätäkään esitystä hallituspuolueet eivät valiokunnassa kannattaneet. On selvää, että ne eivät ole huolissaan sen enempää maatalouden näkymistä kuin suomalaisten työllisyydestäkään – niitä kiinnostaa vain halvan, ulkomaalaisen työvoiman maahantuonti.

YHTEYDENOTOT

Victoria Media/ Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 040-5563129
email: debaattilehti(@)victoriamedia.fi
Gmail: debaattimedia(@)gmail.com
Yahoo: debaattimedia(@)yahoo.com

Debaattimedia Somessa

Eurovaalit 2019 sivut

Eurovaalit 2019 sivut

Debaattimedian Eurovaaleihin keskittyvät uutiset. Debaattimedia kuuluu Victoria Media nimiseen hankkeeseen.

Eduskuntavaalit 2019

Eduskuntavaalit 2019

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

Debaattimedian Kuntavaalit 2017 erikoissivut. Kilkkaa kuvasta sivuille.

PRESIDENTINVAALIT 2018

PRESIDENTINVAALIT 2018