DEBAATTIMEDIA

Victoria Median Politiikkasivut

Eduskunta

Kansanedustajien sopeutumiseläkejärjestelmä lopetetaan

Kuvaaja Hanne Salonen / Eduskunta Eduskuntaryhmät ovat yhteistyössä eduskunnan puhemiehen kanssa viime syksyn ja kevään aikana selvittäneet kansanedustajien sopeutumiseläkejärjestelmän tulevaisuutta. Ratkaisuja valmisteltaessa on kiinnitetty erityistä huomiota perustuslaillisiin näkökohtiin ja pyydetty lausunnot perustuslakiasiantuntijoilta.  Kaikki eduskuntaryhmät ovat käsitelleet asiaa kokouksissaan 17.5.2018. Ryhmien puheenjohtajat ovat yhdessä puhemies Risikon kanssa sopineet seuraavaa: Kansanedustajien sopeutumiseläkejärjestelmä lopetetaan ja korvataan sopeutumisrahalla, joka […]

Posted in Eduskunta | Comments Off on Kansanedustajien sopeutumiseläkejärjestelmä lopetetaan

Hallitus sai eduskunnalta luottamuksen nuorten työehtoja koskevassa välikysymysäänestyksessä

Täysistunto 8. toukokuuta 2018. Välikysymys nuorten työehdoista. Kuvassa keskellä työministeri Jari Lindström (sin). Taustalla pääministeri Juha Sipilä, opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen ja asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk). Kuvaaja Hanne Salonen / Eduskunta Hallitus on saanut eduskunnalta luottamuksen välikysymysäänestyksessä nuorten työehdoista. Luottamuksen puolesta äänesti 99 ja sitä vastaan 79 kansanedustajaa. Tyhjää äänesti kuusi edustajaa. Poissa […]

Posted in Eduskunta | Comments Off on Hallitus sai eduskunnalta luottamuksen nuorten työehtoja koskevassa välikysymysäänestyksessä

Eduskunta pui nuorten työehtoja välikysymyskeskustelussa

Täysistunto 8. toukokuuta 2018. Välikysymys nuorten työehdoista. Kuvassa keskellä työministeri Jari Lindström (sin). Taustalla pääministeri Juha Sipilä, opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen ja asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk). Kuvaaja Hanne Salonen / Eduskunta Eduskunta keskusteli tiistaina opposition välikysymyksestä, joka koski nuorten työehtoja. Opposition välikysymyksen aiheena on, että hallitus on ilmoittanut heikentävänsä työehtoja erikseen alle 30-vuotiailta sekä […]

Posted in Eduskunta | Comments Off on Eduskunta pui nuorten työehtoja välikysymyskeskustelussa

Valko-Venäjän ihmisoikeudet esillä Helsingissä 7.-8. toukokuuta

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan jäsenet, kansanedustajat Erkki Tuomioja (sd.) ja Wille Rydman (kok.) osallistuivat Valko-Venäjä –kokoukseen 7.-8. toukokuuta. Pohjoismaiden neuvoston järjestämä vuosittainen Valko-Venäjä -kokous järjestettiin tänä vuonna Helsingissä. Kokoukseen toisena päivänä tiistaina 8. toukokuuta Pikkuparlamentissa Tuomioja muistutti, että Pohjoismaiden neuvostolle vuoropuhelu Valko-Venäjä –kokouksissa on arvokasta. Pohjoismaiden neuvoston kansainvälisessä strategiassa vuosille 2018-2022 neuvosto korostaa kansainvälisessä työssään […]

Posted in Eduskunta | Comments Off on Valko-Venäjän ihmisoikeudet esillä Helsingissä 7.-8. toukokuuta

Eduskunta hyväksyi nollatuntisopimuksia ja muita vaihtelevan työajan sopimuksia koskevan esityksen

Eduskunta hyväksyi perjantaina lakiesityksen (TyVM 4/2018 vp — HE 188/2017 vp), jolla on tarkoitus parantaa vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän asemaa. Ehdotetuilla laeilla pyritään parantamaan vaihtelevaa työaikaa noudattavien työntekijöiden asemaa ja varmistamaan työsuhdeturvaa koskevien säännösten tehokas toteutuminen heidän osaltaan. Vaihtelevaa työaikaa koskevalla ehdolla tarkoitettaisiin työaikajärjestelyä, jossa työntekijän työaika määrättynä ajanjaksona vaihtelee työnantajan tarjoaman työn perusteella työsopimuksen […]

Posted in Eduskunta | Comments Off on Eduskunta hyväksyi nollatuntisopimuksia ja muita vaihtelevan työajan sopimuksia koskevan esityksen

:EDUSKUNTA: ​Nuorten työehtoja koskevat muutosesitykset esillä suullisella kyselytunnilla

Kuvaaja Hanne Salonen / Eduskunta Hallitus on valmistelemassa työsopimuslain muutosta. Sen myötä työnantaja saisi tehdä vähintään 3 kuukautta yhtäjaksoisesti työttömänä työnhakijana olleen, alle 30-vuotiaan nuoren kanssa määräaikaisen työsopimuksen ilman laissa muutoin säädettyä perusteltua syytä. Hallituksen mukaan tavoitteena on helpottaa nuorten työttömien työllistämistä valmistelemalla muutoksen. Ehdotus on osa valtioneuvoston selonteon linjauksia julkisen talouden suunnitelmaksi vuosille 2019–2022.  […]

Posted in Eduskunta | Comments Off on :EDUSKUNTA: ​Nuorten työehtoja koskevat muutosesitykset esillä suullisella kyselytunnilla

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa eutanasian laillistamista koskevan kansalaisaloitteen hylkäämistä

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö (StVM 4/2018) kansalaisaloitteesta eutanasian laillistamiseksi on valmistunut. Valiokunta ehdottaa, että eduskunta hylkää kansalaisaloitteeseen sisältyvän ehdotuksen ryhtymisestä lainvalmistelutoimenpiteisiin eutanasialain säätämiseksi ja eutanasian laillistamiseksi Suomessa. Valiokunnan mietintöön sisältyy lausumaehdotus, jossa edellytetään, että valtioneuvosto asettaa laajapohjaisen asiantuntijatyöryhmän selvittämään elämän loppuvaiheen hyvää hoitoa, itsemääräämisoikeutta sekä saattohoitoa ja eutanasiaa koskevia sääntelytarpeita ja tarvittaessa antaa selvitystyön […]

Posted in Eduskunta | Comments Off on Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa eutanasian laillistamista koskevan kansalaisaloitteen hylkäämistä

Eduskuntaan palaava Keskustan Eero Reijonen esitti valtakirjansa

Eero Reijonen (kesk.) esitti valtakirjansa puhemies Paula Risikolle tiistaina 27. helmikuuta. Reijonen nousee eduskuntaan Savo-Karjalan vaalipiiristä Elsi Kataisen tilalle. Katainen siirtyy EU-parlamenttiin Hannu Takkulan paikalle. Takkula valittiin Euroopan tilintarkastustuomioistuimeen. Reijosella, 70, on rutkasti aiempaa kokemusta eduskuntatyöstä, sillä hän toimi kansanedustajana vuodet 2003-2015. Viime eduskuntavaaleissa hän jäi varasijalle.

Posted in Eduskunta | Comments Off on Eduskuntaan palaava Keskustan Eero Reijonen esitti valtakirjansa

Arto Satonen valittiin suuren valiokunnan puheenjohtajaksi

Suuri valiokunta valitsi tänään uudeksi puheenjohtajakseen Arto Satosen (kok.) Satonen on neljännen kauden kansanedustaja Pirkanmaan vaalipiiristä. Hän on aiemmin toiminut mm. eduskunnan varapuhemiehenä, työ- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtajana sekä liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtajana. Suuren valiokunnan puheenjohtajan paikka vapautui, kun Anne-Mari Virolainen (kok.) siirtyi ulkomaankauppa- ja kehitysministerin tehtävään. Valiokunnan 1. varapuheenjohtajaksi valittiin Maria Lohela (sin.), joka toimi […]

Posted in Eduskunta, Nimitykset | Comments Off on Arto Satonen valittiin suuren valiokunnan puheenjohtajaksi

Etelä-Korean puhemies: Suomi tunnetaan innovaatioistaan

Suomen maine korkean koulutuksen sekä tutkimuksen ja tuotekehityksen maana tunnetaan Etelä-Koreassa hyvin. Tämä kävi ilmi, kun puhemies Maria Lohelan johtama valtuuskunta vieraili Etelä-Korean parlamentissa maanantaina. Tapaamisessa suomalaisten kanssa Etelä-Korean puhemies Chung Sye-kyun kertoi, että Suomi tunnetaan innovaatioistaan ja että suomalainen koulutusjärjestelmä on ollut mallina myös eteläkorealaisille. Puhemies Lohela totesi Suomen ja Etelä-Korean olevan monella tapaa […]

Posted in Eduskunta, Valtiovierailut | Comments Off on Etelä-Korean puhemies: Suomi tunnetaan innovaatioistaan

YHTEYDENOTOT

Victoria Media/ Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 040-5563129
email: debaattilehti(@)victoriamedia.fi
Gmail: debaattimedia(@)gmail.com
Yahoo: debaattimedia(@)yahoo.com

Debaattimedia Somessa

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

Debaattimedian Kuntavaalit 2017 erikoissivut. Kilkkaa kuvasta sivuille.

PRSIDENTINVAALIT 2018

PRSIDENTINVAALIT 2018