DEBAATTIMEDIA

Victoria Median Politiikkasivut

Eduskunta

EU- ja puolustuspolitiikkaa koskevien kysymysten painoarvo kasvanut pohjoismaisessa yhteistyössä

Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajisto kokoontuu 27. kesäkuuta Oslossa. Puheenjohtajisto pohtii kokouksessaan uuden EU- ja puolustuspoliittisen valiokunnan perustamista, sillä EU-politiikkaa ja puolustuspolitiikkaa koskevien kysymysten painoarvo on kasvanut pohjoismaisessa yhteistyössä. Puheenjohtajisto vastaa ulko-, turvallisuus- ja puolustuspoliittisista asioista Pohjoismaiden neuvostossa. Puheenjohtajiston ohjelmassa on lisäksi tiistaina 26. kesäkuuta pohjoismainen puolustuspoliittinen konferenssi ja Pohjoismaiden neuvoston pyöreän pöydän kokous pohjoismaisesta puolustuspoliittisesta yhteistyöstä. […]

Posted in Eduskunta | Comments Off on EU- ja puolustuspolitiikkaa koskevien kysymysten painoarvo kasvanut pohjoismaisessa yhteistyössä

Perustuslakivaliokunnan lausunto valinnanvapauslakiehdotuksesta on valmistunut

Kuvaaja Hanne Salonen / Eduskunta Perustuslakivaliokunnan lausunto valinnanvapauslakiehdotuksesta on valmistunut Perustuslakivaliokunta pitää lakiehdotusta aikaisempaa valinnanvapausehdotusta parempana perustuslain näkökulmasta. Lakiehdotuksessa on kuitenkin edelleen vakavia perustuslaillisia ongelmia ja useita korjattavia säännöksiä. Valiokunnan mielestä lakiehdotukseen tarvittavat muutokset voidaan tehdä eduskunnassa. Lain käsittelyn perustuslainmukaisuus edellyttää, että sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöluonnokset valinnanvapaus-, sote- ja maakuntalakiehdotuksista saatetaan vielä perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi ennen […]

Posted in Eduskunta | Comments Off on Perustuslakivaliokunnan lausunto valinnanvapauslakiehdotuksesta on valmistunut

Puhemies Risikko : Kansanedustajien kokemus käyttöön rauhanvälityksessä

Eduskunnan puhemies Paula Risikko haluaa vahvistaa kansanedustajien roolia rauhanvälitystoiminnassa ja nostaa kansainvälisten asioiden näkyvyyttä eduskunnan työssä. Risikon näkemykset tulivat esille, kun hän johti puhetta eduskunnan kansainvälisten asioiden foorumin kokouksessa keskiviikkona. “Rauhanvälitys on yksi Suomen ulkopolitiikan painopisteistä. Suomella on rauhanvälityksessä hyvä maine. Rauhanvälitystyö on pitkäjänteistä ja siinä on tärkeää hyödyntää kaikki kanavat, joita eduskunnalla ja kansanedustajilla […]

Posted in Eduskunta | Comments Off on Puhemies Risikko : Kansanedustajien kokemus käyttöön rauhanvälityksessä

Kansanedustajien sopeutumiseläkejärjestelmä lopetetaan

Kuvaaja Hanne Salonen / Eduskunta Eduskuntaryhmät ovat yhteistyössä eduskunnan puhemiehen kanssa viime syksyn ja kevään aikana selvittäneet kansanedustajien sopeutumiseläkejärjestelmän tulevaisuutta. Ratkaisuja valmisteltaessa on kiinnitetty erityistä huomiota perustuslaillisiin näkökohtiin ja pyydetty lausunnot perustuslakiasiantuntijoilta.  Kaikki eduskuntaryhmät ovat käsitelleet asiaa kokouksissaan 17.5.2018. Ryhmien puheenjohtajat ovat yhdessä puhemies Risikon kanssa sopineet seuraavaa: Kansanedustajien sopeutumiseläkejärjestelmä lopetetaan ja korvataan sopeutumisrahalla, joka […]

Posted in Eduskunta | Comments Off on Kansanedustajien sopeutumiseläkejärjestelmä lopetetaan

Hallitus sai eduskunnalta luottamuksen nuorten työehtoja koskevassa välikysymysäänestyksessä

Täysistunto 8. toukokuuta 2018. Välikysymys nuorten työehdoista. Kuvassa keskellä työministeri Jari Lindström (sin). Taustalla pääministeri Juha Sipilä, opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen ja asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk). Kuvaaja Hanne Salonen / Eduskunta Hallitus on saanut eduskunnalta luottamuksen välikysymysäänestyksessä nuorten työehdoista. Luottamuksen puolesta äänesti 99 ja sitä vastaan 79 kansanedustajaa. Tyhjää äänesti kuusi edustajaa. Poissa […]

Posted in Eduskunta | Comments Off on Hallitus sai eduskunnalta luottamuksen nuorten työehtoja koskevassa välikysymysäänestyksessä

Eduskunta pui nuorten työehtoja välikysymyskeskustelussa

Täysistunto 8. toukokuuta 2018. Välikysymys nuorten työehdoista. Kuvassa keskellä työministeri Jari Lindström (sin). Taustalla pääministeri Juha Sipilä, opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen ja asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk). Kuvaaja Hanne Salonen / Eduskunta Eduskunta keskusteli tiistaina opposition välikysymyksestä, joka koski nuorten työehtoja. Opposition välikysymyksen aiheena on, että hallitus on ilmoittanut heikentävänsä työehtoja erikseen alle 30-vuotiailta sekä […]

Posted in Eduskunta | Comments Off on Eduskunta pui nuorten työehtoja välikysymyskeskustelussa

Valko-Venäjän ihmisoikeudet esillä Helsingissä 7.-8. toukokuuta

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan jäsenet, kansanedustajat Erkki Tuomioja (sd.) ja Wille Rydman (kok.) osallistuivat Valko-Venäjä –kokoukseen 7.-8. toukokuuta. Pohjoismaiden neuvoston järjestämä vuosittainen Valko-Venäjä -kokous järjestettiin tänä vuonna Helsingissä. Kokoukseen toisena päivänä tiistaina 8. toukokuuta Pikkuparlamentissa Tuomioja muistutti, että Pohjoismaiden neuvostolle vuoropuhelu Valko-Venäjä –kokouksissa on arvokasta. Pohjoismaiden neuvoston kansainvälisessä strategiassa vuosille 2018-2022 neuvosto korostaa kansainvälisessä työssään […]

Posted in Eduskunta | Comments Off on Valko-Venäjän ihmisoikeudet esillä Helsingissä 7.-8. toukokuuta

Eduskunta hyväksyi nollatuntisopimuksia ja muita vaihtelevan työajan sopimuksia koskevan esityksen

Eduskunta hyväksyi perjantaina lakiesityksen (TyVM 4/2018 vp — HE 188/2017 vp), jolla on tarkoitus parantaa vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän asemaa. Ehdotetuilla laeilla pyritään parantamaan vaihtelevaa työaikaa noudattavien työntekijöiden asemaa ja varmistamaan työsuhdeturvaa koskevien säännösten tehokas toteutuminen heidän osaltaan. Vaihtelevaa työaikaa koskevalla ehdolla tarkoitettaisiin työaikajärjestelyä, jossa työntekijän työaika määrättynä ajanjaksona vaihtelee työnantajan tarjoaman työn perusteella työsopimuksen […]

Posted in Eduskunta | Comments Off on Eduskunta hyväksyi nollatuntisopimuksia ja muita vaihtelevan työajan sopimuksia koskevan esityksen

:EDUSKUNTA: ​Nuorten työehtoja koskevat muutosesitykset esillä suullisella kyselytunnilla

Kuvaaja Hanne Salonen / Eduskunta Hallitus on valmistelemassa työsopimuslain muutosta. Sen myötä työnantaja saisi tehdä vähintään 3 kuukautta yhtäjaksoisesti työttömänä työnhakijana olleen, alle 30-vuotiaan nuoren kanssa määräaikaisen työsopimuksen ilman laissa muutoin säädettyä perusteltua syytä. Hallituksen mukaan tavoitteena on helpottaa nuorten työttömien työllistämistä valmistelemalla muutoksen. Ehdotus on osa valtioneuvoston selonteon linjauksia julkisen talouden suunnitelmaksi vuosille 2019–2022.  […]

Posted in Eduskunta | Comments Off on :EDUSKUNTA: ​Nuorten työehtoja koskevat muutosesitykset esillä suullisella kyselytunnilla

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa eutanasian laillistamista koskevan kansalaisaloitteen hylkäämistä

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö (StVM 4/2018) kansalaisaloitteesta eutanasian laillistamiseksi on valmistunut. Valiokunta ehdottaa, että eduskunta hylkää kansalaisaloitteeseen sisältyvän ehdotuksen ryhtymisestä lainvalmistelutoimenpiteisiin eutanasialain säätämiseksi ja eutanasian laillistamiseksi Suomessa. Valiokunnan mietintöön sisältyy lausumaehdotus, jossa edellytetään, että valtioneuvosto asettaa laajapohjaisen asiantuntijatyöryhmän selvittämään elämän loppuvaiheen hyvää hoitoa, itsemääräämisoikeutta sekä saattohoitoa ja eutanasiaa koskevia sääntelytarpeita ja tarvittaessa antaa selvitystyön […]

Posted in Eduskunta | Comments Off on Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa eutanasian laillistamista koskevan kansalaisaloitteen hylkäämistä

YHTEYDENOTOT

Victoria Media/ Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 040-5563129
email: debaattilehti(@)victoriamedia.fi
Gmail: debaattimedia(@)gmail.com
Yahoo: debaattimedia(@)yahoo.com

Debaattimedia Somessa

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

Debaattimedian Kuntavaalit 2017 erikoissivut. Kilkkaa kuvasta sivuille.

PRSIDENTINVAALIT 2018

PRSIDENTINVAALIT 2018