DEBAATTIMEDIA

Victoria Median Politiikkasivut

Feministinen puolue

Feministinen puolue merkitty puoluerekisteriin

Feministinen puolue r.p. on merkitty oikeusministeriössä pidettävään puoluerekisteriin. Puoluerekisterissä on lisäyksen jälkeen 15 puoluetta. Feministinen puolue kertoo sivuillaan nostavansa syrjimättömyyden periaatteen politiikan keskiöön. Feministinen puolue nostaa syrjimättömyyden periaatteen politiikan keskiöön.  Se tuo politiikkaan mukaan siitä tällä hetkellä puuttuvan ulottuvuuden. Feministinen politiikka ymmärtää sukupuolten tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien toteutumisen päämääränä, jonka toteutuminen ei ole itsestäänselvää ja jonka […]

Posted in Feministinen puolue | Comments Off on Feministinen puolue merkitty puoluerekisteriin