DEBAATTIMEDIA

Victoria Median Politiikkasivut

Kokoomus

Kokoomuksen eduskuntaryhmä julkaisi asuntopoliittisen raportin

Kokoomuksen eduskuntaryhmä julkaisi perjantaina 17.3. asuntopoliittisen raportin. Raportissa esitetään 66 konkreettista esitystä ja toimenpidettä sujuvamman rakentamisen ja edullisemman ja paremman asumisen edistämiseksi. Raportin tarkoituksena on vauhdittaa norminpurkua, purkaa pullonkauloja rakentamisessa ja esittää konkreettisia ideoita kaavoittamisen sujuvoittamiseksi. Raportin esittelivät Kokoomuksen ministeriryhmässä asuntoasioista vastaava ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen ja työryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Timo Heinonen. ”Suomessa tarvitaan […]

Posted in Kokoomus | Comments Off on Kokoomuksen eduskuntaryhmä julkaisi asuntopoliittisen raportin

Kokoomuksen Salolainen: Uusi EU-kansanäänestys kansallisten etujemme vastainen

Ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja Pertti Salolainen (kok) Eurooppalaisen Suomen järjestämässä Rooman sopimuksen 60-vuotisjuhlaseminaarissa Eurooppasalissa Uusi EU-kansanäänestys kansallisten etujemme vastainen Näinä aikoina käsitämme selvästi, miten tärkeä EU- jäsenyys on ollut ja on Suomelle niin kauppapoliittisesti kuin myös erityisesti turvallisuuspolitiikan kannalta. Nykyinen epävarmuuden aika korostaa EU:n turvallisuus -ja puolustuspolitiikan vahvistamista. On sanottava selvästi, että epämääräiset heitot kansanäänestyksen järjestämisestä Suomen […]

Posted in Kokoomus | Comments Off on Kokoomuksen Salolainen: Uusi EU-kansanäänestys kansallisten etujemme vastainen

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen: Varhaiskasvatuksen maksut alenivat – helpottaa pienituloisten perheiden tilannetta

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen. Varhaiskasvatuksen maksut alenevat tästä kuusta alkaen. Muutos on pienituloisille perheille jopa 85 euroa kuukaudessa. Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen mukaan maksujen alennukset auttavat pienituloisia perheitä, erityisesti yksinhuoltajia. Muutos on askel kohti maksutonta varhaiskasvatusta. – Maksujen alentaminen helpottaa pienituloisten perheiden elämää ja mahdollistaa yhä useamman lapsen pääsyn varhaiskasvatukseen. Se edistää työllisyyttä […]

Posted in Kokoomus, Opetus- ja kulttuuriministeriö | Comments Off on Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen: Varhaiskasvatuksen maksut alenivat – helpottaa pienituloisten perheiden tilannetta

Kokoomuksen Vikman Saarikolle: Kokoomuksen perhevapaamalli vahvistaa perheiden valinnanvapautta

Kokoomuksen Vikman Saarikolle: Kokoomuksen perhevapaamalli vahvistaa perheiden valinnanvapautta Kokoomuksen kansanedustaja ja perhepoliittisen työryhmän puheenjohtaja Sofia Vikman kehottaa Annika Saarikkoa (kesk.) tutustumaan tarkemmin Kokoomuksen perhevapaamalliin. Vikmanin mukaan Kokoomuksen mallissa perheen valinnanvapaus lisääntyy, mutta samalla malli tukee nykyistä paremmin työelämän tasa-arvoa sekä erityisesti pienimpien lasten hoitamista kotona. ”Kokoomuksen mallin ydin on perheiden entistä vahvempi valinnanvapaus sekä perhevapaiden […]

Posted in Kokoomus | Comments Off on Kokoomuksen Vikman Saarikolle: Kokoomuksen perhevapaamalli vahvistaa perheiden valinnanvapautta

Kokoomuksen Kiuru: Suomalaisten vesiosaamista vietävä maailmalle

Kokoomuksen kansanedustaja Pauli Kiuru nostaisi suomalaisen vesiosaamisen merkitystä vientimarkkinoilla. Hänen mukaansa niin suomalaisen veden vientiä kuin suomalaisten teknologiaosaamisen hyödyntämistä voitaisiin tehostaa huomattavasti nykyisestä. Suomeen tuodaan enemmän pakattua vettä kuin mitä sitä viedään. – Veteen perustuvien tuotteiden viennin kasvulle sekä kotimaisen, puhtaan veden arvostuksen lisäämiselle on sekä kysyntää että suuria mahdollisuuksia. Suomalainen vesijohtovesi on laadultaan parempaa […]

Posted in Kokoomus | Comments Off on Kokoomuksen Kiuru: Suomalaisten vesiosaamista vietävä maailmalle

Kokoomuksen Sari Sarkomaa: Valinnanvapauslakiluonnoksen reivaustarve päivänselvä

Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaan mukaan on täysin selvää ja välttämätöntä, että valinnanvapauslakiluonnosta vielä muokataan. Hän korostaa, että käynnissä oleva ja 28.3. päättyvä lausuntokierros on poikkeuksellisen merkittävä koko sote-uudistuksen onnistumiseksi. Hallitus lähetti valinnanvapauslain keskeneräisenä lausuntokierrokselle ja tiedotti, että pykäliä täsmennetään vielä lausuntokierroksen aikana ja sen jälkeen. Myös vaikutusarvioinnit valmistuvat lausuntokierroksen jälkeen lopulliseen muotoonsa. Sarkomaa alleviivaa lausuntojen […]

Posted in Kokoomus | Comments Off on Kokoomuksen Sari Sarkomaa: Valinnanvapauslakiluonnoksen reivaustarve päivänselvä

Kokoomuksen Lauslahti: Vapaaehtoistoiminnassa karttunut kokemus on tunnustettava osana opintoja

Euroopan unionista on tullut erinomaisia linjauksia liittyen vapaaehtoistyön arvostamiseen ja sen kautta kertyneen osaamisen tunnistamiseen osana opintoja, kiittelee kansanedustaja, vapaaehtoistyön tukiryhmän varapuheenjohtaja Lauslahti.  Euroopan unioni haluaa edistää epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen tunnustamista. Se on pyytänyt jäsenmaitaan toteuttamaan vuoteen 2018 mennessä järjestelyt, joilla tällaisen oppimisen tulokset voidaan validoida. –       Harrastustoiminnassa ja vapaaehtoistyön kautta voi oppia luontevalla tavalla […]

Posted in Kokoomus | Comments Off on Kokoomuksen Lauslahti: Vapaaehtoistoiminnassa karttunut kokemus on tunnustettava osana opintoja

Kokoomuksen Lauslahti: Puoliväliriihessä tehtävä päätös tiekartasta kohti osittain maksutonta varhaiskasvatusta

Kokoomuksen kansanedustaja, sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja Sanna Lauslahti muistuttaa, että kokoomuksen pitkän aikavälin tavoitteena on saada kaikille lapsille maksuton osa-aikainen varhaiskasvatus.  Myös opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen on ottanut asiaan aiemmin kantaa ja todennut, että maksuton osuus olisi kaikille 3 vuotta täyttäneille 20 tuntia viikossa. Lauslahden mukaan hallituksen puoliväliriihessä tulee tehdä päätös tiekartasta, jonka avulla edetään kohti osittain maksutonta varhaiskasvatusta. […]

Posted in Kokoomus | Comments Off on Kokoomuksen Lauslahti: Puoliväliriihessä tehtävä päätös tiekartasta kohti osittain maksutonta varhaiskasvatusta

:KIRJALLINEN KYSYMYS: Kokoomuksen Sirén: Ilmastotavoitteet ja turpeen polton lisääminen ovat ristiriidassa

Kokoomuksen kansanedustaja ja ympäristövaliokunnan jäsen Saara-Sofia Sirén jätti perjantaina kirjallisen kysymyksen turvetuotannon tukemisesta. Sirén penää vastauksia kysymyksiin turvetuotannon tukien ja ilmastotavoitteiden ristiriidasta sekä turvealan mainoskampanjan mahdollisesta välillisestä rahoittamisesta. ”Turpeen polton tiedetään olevan ympäristövaikutuksiltaan monihaitallinen energiamuoto, josta on tulevaisuudessa luovuttava. Turpeen poltolla on negatiivisia vaikutuksia sekä ilmastolle että vesistöille. On aiheellista kysyä, onko turvetuotannon tukeminen kestävää […]

Posted in Kokoomus | Comments Off on :KIRJALLINEN KYSYMYS: Kokoomuksen Sirén: Ilmastotavoitteet ja turpeen polton lisääminen ovat ristiriidassa

Kokoomuksen Lauslahti: Oman osaamisen vuosikartoitus on otettava osaksi ammattikoulutuksen tutkintouudistusta

Kokoomuksen kansanedustaja, sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja Sanna Lauslahti kiittelee opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen työtä ammatillisen koulutuksen tutkintouudistuksen eteen. – Ammatillisen koulutuksen tutkintouudistus on oikeansuuntainen ratkaisu siihen, miten voimme mahdollistaa nuorille nykyistä paremmin työllistymisen ja uuden oppimisen yhä nopeammin muuttuvassa työelämässä. On annettava kiitosmaininta opetusministeri Grahn-Laasoselle siitä, että hän on vienyt rohkeasti läpi tutkintorakenneuudistusta. Tämän päätöksen myötä otetaan ratkaiseva […]

Posted in Kokoomus | Comments Off on Kokoomuksen Lauslahti: Oman osaamisen vuosikartoitus on otettava osaksi ammattikoulutuksen tutkintouudistusta