DEBAATTIMEDIA

Victoria Median Politiikkasivut

Perustuslakivaliokunta

Perustuslakivaliokunnan lausunnot kansainvälisen avun antamisesta ja pyytämisestä valmistuivat

Kuvaaja: Hanne Salonen / Eduskunta Hallitus antoi keväällä 2016 kolme esitystä, jotka liittyvät kansainvälisen avun antamiseen ja pyytämiseen. Kysymys on esimerkiksi Euroopan unionin yhteisvastuulausekkeeseen tai keskinäisen avunannon lausekkeeseen perustuvasta avusta. Lakiehdotukset sisältävät säännökset ylimpien valtioelinten päätöksentekomenettelystä sekä avun muodoista puolustusministeriön ja sisäministeriön hallinnonaloilla. Esityksiä on käsitelty syksyn 2016 aikana lukuisia kertoja perustuslakivaliokunnassa. Perustuslakivaliokunta suhtautuu myönteisesti […]

Posted in Eduskunta, Perustuslakivaliokunta | Comments Off on Perustuslakivaliokunnan lausunnot kansainvälisen avun antamisesta ja pyytämisestä valmistuivat