DEBAATTIMEDIA

Victoria Median Politiikkasivut

SDP

SDP:n Tuula Haatainen: Avioliittoon pakottamisesta yleisen syytteen alainen rikos

Oikeusministeriö julkaisi tänään selvityksen pakkoavioliittoja koskien. Selvitys lähti liikkeelle alkuvuodesta, kun kansalaisjärjestöt toivat esille, että niiden tietoon tulee vuosittain kymmeniä tapauksia, joissa Suomessa asuva henkilö pakotetaan avioliittoon. Avioliittoon pakottamisesta ei useinkaan tehdä rikosilmoituksia ja tästä syystä ne jäävät näkymättömiksi. – Ihmisoikeusliitto on ansiokkaasti tuonut esiin huolensa Suomessa ilmenevästä kunniaväkivallasta ja tapauksiin liittyvistä pakkoavioliitoista. Ihmisoikeusliiton selvityksen […]

Posted in SDP | Comments Off on SDP:n Tuula Haatainen: Avioliittoon pakottamisesta yleisen syytteen alainen rikos

SDP:n Ihalainen: Miehistötuen lopettaminen johtaa Suomen lipun alla purjehtivien matkustajalauttojen ulosliputukseen

Viime aikoina on käyty tarpeellistakin keskustelua valtion eri yritystukien tarpeellisuudesta. Parasta aikaa yritystukia käsittelee asiantuntijoiden avustamana eduskuntapuolueiden edustajista koottu parlamentaarinen työryhmä, johon itsekin kuulun. Tavoitteena on muodostaa pidemmän aikavälin tiekartta yritystukien myöntämisen perusteista. Eräs julkisuudessa esiin nostetuista tuista on tuki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamiseksi eli nk. miehistötuki. Miehistötuella pyritään hyvittämään varustamoille Suomen lipun alla […]

Posted in SDP | Comments Off on SDP:n Ihalainen: Miehistötuen lopettaminen johtaa Suomen lipun alla purjehtivien matkustajalauttojen ulosliputukseen

Puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja Mika Kari iloitsee forssalaisyhtiön saamasta puolustusvoimien tilauksesta: “Rohkaiseva uutinen kotimaiselle puolustustarviketeollisuudelle”

SDP:n kansanedustaja, puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja Mika Kari iloitsee forssalaisyhtiö C.P.E. Production Oy:n puolustusvoimilta saamasta 11,2 miljoonan euron arvoisesta puolustustarviketilauksesta. Kilpailun voittanut forssalaisyhtiö valmistaa tilauksessa puolustusvoimille luotisuojaliivien suojapaneeleita. − Tilaus on paitsi merkittävä uutinen C.P.E. Productionille ja Forssan kaupungille, myös muistutus kotimaisen puolustustarviketeollisuuden vahvuudesta. Tällä hetkellä Suomen puolustus- ja ilmailuteollisuusyhdistykseen kuuluu noin 100 suomalaista yritystä, joiden yhteen laskettu liikevaihto […]

Posted in SDP | Comments Off on Puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja Mika Kari iloitsee forssalaisyhtiön saamasta puolustusvoimien tilauksesta: “Rohkaiseva uutinen kotimaiselle puolustustarviketeollisuudelle”

SDP julkaisi veronkierron vastaisen ohjelman: Verot Suomeen

SDP julkaisi tänään kansainvälisen veronkierron vastaisen ohjelman. Ohjelmassa SDP esittää 23 konkreettista toimenpidettä, joilla Suomi voi torjua monikansallisten yritysten aggressiivista verosuunnittelua sekä kansainväliseen sijoitustoimintaan liittyvää verovilppiä. Tavoitteena on, että verot maksetaan kokonaan ja oikeaan paikkaan: sinne, missä tulos on tehty. – Näillä käytännön toimilla aggressiivisesta verosuunnittelusta tulisi laitonta ja varojen kätkemisestä mahdotonta. Sosialidemokraatit ovat taistelleet […]

Posted in SDP | Comments Off on SDP julkaisi veronkierron vastaisen ohjelman: Verot Suomeen

SDP:n Harakka: Sipilän hallituksen epäoikeudenmukaiset veropäätökset oikaistava

SDP:n eduskuntaryhmän verovastaava Timo Harakka toteaa tänään julkaistusta budjetista, että Sipilän hallituksen epäoikeudenmukaiset veropäätökset on oikaistava.  – On myönteistä, että hallitus alkaa loppukaudellaan kiinnostua verotuksesta. Huvittavaa kyllä, vastuullinen veropolitiikka jää seuraavan hallituksen toteutettavaksi, kansanedustaja Timo Harakka kommentoi hallituksen budjettiesityksen suunnitelmia monivuotisesta verotusohjelmasta eli verotuksen tiekartasta. – Kaverikapitalismin nimissä Sipilän hallitus on tuhlannut yhteisiä varoja jakamalla verohuojennuksia […]

Posted in SDP | Comments Off on SDP:n Harakka: Sipilän hallituksen epäoikeudenmukaiset veropäätökset oikaistava

Eveliina Heinäluoma SDP:n Helsingin valtuustoryhmän puheenjohtajaksi

SDP:n valtuustoryhmä valitsi uuden johdon syksyn valtuustokauden ensimmäisessä kokouksessa 30.8.2017. Valtuustoryhmän puheenjohtajaksi valittiin Eveliina Heinäluoma. Heinäluoma toimii myös kaupunkiympäristölautakunnan jäsenenä ja Uudenmaan liiton sd-ryhmän varapuheenjohtajana. “Helsingin kasvun ja menestyksen pitää nojata kestävälle pohjalle. Omana tavoitteenani on rakentaa tasa-arvoista Helsinkiä, jossa ihmiset voivat hyvin ja pystyvät toteuttamaan itseään”, Heinäluoma painottaa. SDP:n valtuustoryhmän varapuheenjohtajiksi valittiin Ville Jalovaara ja […]

Posted in Nimitykset, SDP | Comments Off on Eveliina Heinäluoma SDP:n Helsingin valtuustoryhmän puheenjohtajaksi

Ihalainen: Työterveisiä hallituksen budjettiriiheen

SDP:n kansanedustaja Lauri Ihalainen lähettää terveisiä hallituksen huomenna alkavaan budjettiriiheen oheisessa kirjoituksessa. Talouden lyhyen aikavälin näkymät ovat pitkästä aikaa toivoa antavia. Kasvu on piristynyt ja viennin veto tullut laajapintaisemmaksi. Työttömyyden kasvu on taittunut. Pitkäaikaistyöttömyys on laskusuunnassa, vaikka se on edelleenkin huolestuttavan korkealla. Maailmankaupan kasvu, investointien piristyminen ja kilpailukykyä vahvistava työmarkkinaratkaisu ovat auttaneet Suomen vientinäkymiä ja […]

Posted in SDP | Comments Off on Ihalainen: Työterveisiä hallituksen budjettiriiheen

SDP:n Filatov: Muuttuneet työmarkkinat edellyttävät aktiivista työvoimapolitiikkaa ja laadukkaita työvoimapalveluita

– Nyt jos koskaan ammatinvalinnalle on tarvetta. Työelämään vaikuttavat monenlaiset muutostrendit. Globaalitalous, digitalisaatio, 3d, robotisaatio, osaamiskilpailun kiristyminen ja työn tuottavuusvaatimusten kasvu ovat jo muuttaneet ja saattavat jatkossakin muuttaa työelämää voimakkaasti, toteaa työelämävaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Tarja Filatov puhuessaan Ammatinvalinnanohjauksen 80-vuotisjuhlaseminaarissa Säätytalolla. – Aiemmin koulutus ja ammatit olivat selkeämmin kytköksissä toisiinsa. Kun ihminen valmistui ammattiin, hän tiesi, […]

Posted in SDP | Comments Off on SDP:n Filatov: Muuttuneet työmarkkinat edellyttävät aktiivista työvoimapolitiikkaa ja laadukkaita työvoimapalveluita

SDP:n Harakka uudesta hallintarekisterisohlauksesta: Lakiluonnos mahdollistaa yhä veronkierron

Hallituspuolueet lupasivat toukokuussa puuttua hallintarekisterien mahdollistamaan veronkiertoon. Valtiovarainministeriön lakiluonnos on parhaillaan lausuntokierroksella. ”Esitys ei edelleenkään estä veronkiertoa. Osinkoveroa voi kiertää, kun myy tai vuokraa osakkeet osingonmaksun ajaksi, sillä myyntivoittojen piilottelua ei estetä”, toteaa SDP:n verovastaava, kansanedustaja Timo Harakka. ”Hallitus ei myöskään aio varmistaa osakastietojen julkisuutta, mikä olisi välttämätöntä sisäpiiririkosten ja rahanpesun ehkäisemiseksi.” Sohlaus hallintarekisteristä jatkuu […]

Posted in SDP | Comments Off on SDP:n Harakka uudesta hallintarekisterisohlauksesta: Lakiluonnos mahdollistaa yhä veronkierron

SDP:n Lauri Ihalainen: Uusien kuntapäättäjien pitää uskaltaa uudistaa kuntansa elinkeinopolitiikkaa, ottaa vastuuta ja hakea yhteistyötä

Kuntien asema ja rooli ovat muutoksessa, ehkä suuremmassa kuin puhutaan. Tämän muutoksen ajureina ovat sote- ja maakuntauudistus sekä kasvupalvelujen kehittämislinjaukset. Kuntien uusien valtuustojen ja hallitusten tulee rakentaa ja päivittää uudelleen strategiansa. Kunnille jää edelleenkin tärkeitä palvelutehtäviä, sivistys- ja koulutusvastuut. On yhä tärkeämpää rakentaa kuntien elinkeinopoliittiset tavoitteet kunkin kunnan vahvuuksille. Pelkästään jäljelle jäävien palvelujen varaan kuntien […]

Posted in SDP | Comments Off on SDP:n Lauri Ihalainen: Uusien kuntapäättäjien pitää uskaltaa uudistaa kuntansa elinkeinopolitiikkaa, ottaa vastuuta ja hakea yhteistyötä

YHTEYDENOTOT

Victoria Media/ Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 040-5563129
email: debaattilehti(@)victoriamedia.fi
Gmail: debaattimedia(@)gmail.com
Yahoo: debaattimedia(@)yahoo.com

Debaattimedia Somessa

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

Debaattimedian Kuntavaalit 2017 erikoissivut. Kilkkaa kuvasta sivuille.

PRSIDENTINVAALIT 2018

PRSIDENTINVAALIT 2018