DEBAATTIMEDIA

Victoria Median Politiikkasivut

Vihreät

Vihreiden Krista Mikkonen: Sipilä vääristelee Vihreiden kantoja

Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Krista Mikkonen kiistää Juha Sipilän Ylen pääministerin haastattelutunnilla 3.3. esittämät väitteet Vihreiden metsälinjoista. Sipilä väitti haastattelutunnilla, että Vihreiden kansanedustaja olisi eduskunnan kyselytunnilla kysynyt hakkuiden lopettamisesta kokonaan.  – Ihmettelen Sipilän väitettä siitä, että Vihreät olisivat tuoneet eduskunnan kyselytunnilla esille ajatusta hakkuiden lopettamisesta kokonaan. Se ei pidä paikkansa. Tällaista lausuntoa ei eduskunnan pöytäkirjoista löydy. […]

Posted in Vihreät | Comments Off on Vihreiden Krista Mikkonen: Sipilä vääristelee Vihreiden kantoja

Vihreät julkaisivat tavoitteensa korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseen ensi vaalikaudella

Korkeakoulutus ja tutkimus ansaitsevat kunnianpalautuksen. Vihreä eduskuntaryhmä julkaisi tavoitteensa korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseen ensi vaalikaudella. Vihreät vaativat muutosta muun muassa korkeakoulujen rahoitukseen ja jatkuvaan oppimiseen. Kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluodon mukaan yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa tarvitaan luottamusta ja työrauhaa. Sitä voidaan edesauttaa turvaamalla riittävä ja ennakoitava perusrahoitus. Vihreät tavoittelee ensi vaalikaudella yli miljardin euron lisäpanostusta koulutukseen ja tutkimukseen, josta 180 […]

Posted in Vihreät | Comments Off on Vihreät julkaisivat tavoitteensa korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseen ensi vaalikaudella

Vihreät julkaisi päivitetyn perustulomallinsa

Vihreät julkaisi suuntaviivansa sosiaaliturvan uudistamiseksi. Päivitetty perustulomalli panostaa palveluihin ja sen käyttöönotto jaksottuu kahdelle vaalikaudelle. – Seuraavan hallituksen on käynnistettävä sosiaaliturvan päivittäminen. Sosiaaliturva on uudistettava 2000-luvun yhteiskunnan ja työmarkkinoiden todellisuuteen. Tarvitaan uudenlaista turvaa, kun työ on murroksessa ja ilmastonmuutoksen torjunta haastaa yhteiskuntamme rakenteita. Haluamme torjua köyhyyttä, vähentää byrokratiaa ja helpottaa työntekoa, sanoo Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto. […]

Posted in Vihreät | Comments Off on Vihreät julkaisi päivitetyn perustulomallinsa

Vihreiden Pekka Haavisto ehdottaa vanhusasiainvaltuutetun viran perustamista ja suojaa epäkohtien esiin nostajille

Hoiva-alan yritysten toiminnassa esiin tulleet väärinkäytökset ovat osoittaneet, että yksityisten hoivakotien valvontaa on syytä terästää. Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto ehdottaa Suomeen perustettavaksi vanhusasiainvaltuutetun virkaa ja peräänkuuluttaa parempia väyliä epäkohdista ilmoittamiseen.  Haaviston mukaan on huolestuttavaa, jos epäkohtien ilmoittamisesta työnantajalle tai viranomaisille voi seurata vaikeuksia työntekijälle. – Hoiva-alalla työskentelee ammattiinsa intohimolla ja suurella tarmolla suhtautuvia ihmisiä. Liian […]

Posted in Vihreät | Comments Off on Vihreiden Pekka Haavisto ehdottaa vanhusasiainvaltuutetun viran perustamista ja suojaa epäkohtien esiin nostajille

Vihreiden Pekka Haavisto: Voitontavoittelu ja vanhusten hoivapalveluiden järjestäminen sopivat huonosti yhteen

Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto pitää vakavaa vanhusten hoivan laiminlyöntiä ja henkilöstön vajausta yksityisen Esperi Care -yhtiön toimipisteessä hälyttävänä. – Käynnissä on nyt tärkeä keskustelu hyvästä hoidosta vanhoille ja pysyvän avun tarpeessa oleville lähimmäisillemme. Kun Suomen väestö ikääntyy, monenlaisen avun ja hoivan tarve kasvaa. On varmistettava, että palveluissa henkilöstöä on riittävästi ja jokainen saa asianmukaisen hoidon. Siihen on jokaisen voitava […]

Posted in Vihreät | Comments Off on Vihreiden Pekka Haavisto: Voitontavoittelu ja vanhusten hoivapalveluiden järjestäminen sopivat huonosti yhteen

Vihreiden Emma Kari: “Ilmastolle haitallisista yritystuista luovuttava”

Vihreiden kansanedustaja Emma Kari toivoo seuraavan hallituksen ottavan ilmastonmuutoksen tosissaan ja karsivan ilmastolle haitallisia tukia nopealla aikataululla. Samalla yritystukien painopistettä tulee siirtää saastuttamisen tukemisesta tutkimuksen tukemiseen. Kari oli viime keväänä vihreiden edustajana parlamentaarisessa yritystukityöryhmässä. “Meillä ole enää varaa viivytellä ilmastonmuutoksen torjunnan kanssa. Tämä edellyttää saastutustukien karsimista. Hyvä esimerkki tällaisesta saastutustuesta on Sipilän hallituksen käyttöönottama teollisuuden […]

Posted in Vihreät | Comments Off on Vihreiden Emma Kari: “Ilmastolle haitallisista yritystuista luovuttava”

Vihreät esittävät keinoja seksuaalisen väkivallan ja häirinnän torjumiseksi

Tyttöihin ja naisiin kohdistuvaan seksuaaliseen väkivaltaan ja häirintään on vihdoin ryhdyttävä puuttumaan tehokkaasti. Vihreä eduskuntaryhmä vaatii tyttöihin ja naisiin kohdistuvan seksuaalisen häirinnän ja väkivallan torjuntaa Suomen sisäisen turvallisuuden keskiöön. Vihreät kantavat erityisesti huolta viranomaisten kyvystä ennaltaehkäistä ja tutkia rikoksia sekä lasten ja nuorten turvallisuuden takaamisesta verkossa. Vihreän eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtaja Olli-Poika Parviainen korostaa tarvetta, paitsi lisätä poliisien […]

Posted in Vihreät | Comments Off on Vihreät esittävät keinoja seksuaalisen väkivallan ja häirinnän torjumiseksi

Vihreiden Kari vaatii hallitukselta toimia rasismin kitkemiseksi

Euroopan unionin perusoikeusviraston tuoreen tutkimuksen mukaan Suomi koetaan tutkituista EU-maista rasistisimmaksi. Suomessa haastatelluista 63 prosenttia kertoi kokeneensa rasistista häirintää kuten loukkaavia eleitä, kommentteja tai uhkauksia. Vihreiden kansanedustaja Emma Kari vaatii hallitusta ryhtymään toimenpiteisiin rasismin kitkemiseksi Suomessa. Kari jätti aiheesta kirjallisen kysymyksen hallitukselle. “Hyssyttelyn on loputtava ja ongelma on vihdoin tunnustettava ääneen. On järkyttävää, että Suomessa […]

Posted in Vihreät | Comments Off on Vihreiden Kari vaatii hallitukselta toimia rasismin kitkemiseksi

:PUHE: Vihreiden Johanna Karimäki: Liikuntaa tarvitaan kaiken ikää

Vihreiden kansanedustaja Johanna Karimäki korostaa, että on liikunnallinen elämäntapa on tärkeä arvo ja liikunta toimii hyvinvoinnin ja terveyden lähteenä. Karimäki piti vihreiden ryhmäpuheen liikuntapoliittisen selonteon käsittelyssä 20.11. – Suomi on maa, jossa lapsella on oltava mahdollisuus harrastaa ja kehittyä lajissa, jota rakastaa. Monet harrastukset ovat pienituloisille perheille liian kalliita. Vähävaraisten lasten harrastamista onkin tuettava korvamerkityin […]

Posted in Vihreät | Comments Off on :PUHE: Vihreiden Johanna Karimäki: Liikuntaa tarvitaan kaiken ikää

Pekka Haavisto: Vihreiden tulevaisuusbudjetti torjuu ilmastonmuutosta, panostaa koulutukseen ja vähentää köyhyyttä

Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto toteaa, että Vihreiden vaihtoehtobudjetti rakentaa tulevaisuutta kolmen suuren kokonaisuuden kautta: se suojelee ilmastoa, panostaa koulutukseen ja torjuu köyhyyttä. Haavisto piti vihreiden vaihtoehtobudjetista ryhmäpuheen eduskunnassa 14.11. – Vihreiden tulevaisuusbudjetti 2019 rakentaa pohjaa isoille uudistuksille, jotka seuraavan hallituksen on tehtävä. Ilmastonmuutosta on torjuttava, koulutukselle on tehtävä kunnianpalautus ja sosiaaliturva on uudistettava kantamaan kaikkia. […]

Posted in Vihreät | Comments Off on Pekka Haavisto: Vihreiden tulevaisuusbudjetti torjuu ilmastonmuutosta, panostaa koulutukseen ja vähentää köyhyyttä

YHTEYDENOTOT

Victoria Media/ Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 040-5563129
email: debaattilehti(@)victoriamedia.fi
Gmail: debaattimedia(@)gmail.com
Yahoo: debaattimedia(@)yahoo.com

Debaattimedia Somessa

Eurovaalit 2019 sivut

Eurovaalit 2019 sivut

Debaattimedian Eurovaaleihin keskittyvät uutiset. Debaattimedia kuuluu Victoria Media nimiseen hankkeeseen.

Eduskuntavaalit 2019

Eduskuntavaalit 2019

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

Debaattimedian Kuntavaalit 2017 erikoissivut. Kilkkaa kuvasta sivuille.

PRESIDENTINVAALIT 2018

PRESIDENTINVAALIT 2018