DEBAATTIMEDIA

Victoria Median Politiikkasivut

Ympäristövaliokunta

Ympäristövaliokunta: Suomella edellytykset nykyistä kunnianhimoisempien päästövähennystavoitteiden toteuttamiseen

Eduskunnan ympäristövaliokunta puoltaa Pariisin sopimuksen hyväksymistä ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamista siltä osin kuin se kuuluu Suomen toimivaltaan. Valiokunta antoi torstaina 20. lokakuuta asiasta yksimielisen mietinnön (YmVM 11/2016). Pariisin joulukuussa 2015 solmitun ilmastosopimuksen tavoitteena on pitää maapallon keskilämpötilan nousu selvästi alle kahdessa celsiusasteessa suhteessa esiteolliseen aikaan, vahvistaa sopeutumiskykyä ja ilmastokestävyyttä sekä suunnata rahoitusvirrat […]

Posted in Ympäristövaliokunta | Comments Off on Ympäristövaliokunta: Suomella edellytykset nykyistä kunnianhimoisempien päästövähennystavoitteiden toteuttamiseen