DEBAATTIMEDIA

Victoria Median Politiikkasivut

Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoro: Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018—2021

Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoro /Kansanedustaja Ville Vähämäki Puhuttu versio pitää Julkisen talouden suunnitelma on keskeisin Suomen valtion talouden hoidon työkalu. Samalla, kun olemme tehneet hallituksen talouslinjauksen vuosille 2018-21, olemme tehneet myös vakausohjelman, joka toimitetaan komissiolle. Talous on lähtenyt kasvuun. Oppositio tullee esittämään väitteen, että hallituksen toimilla ei mukamas saada talouden käännettä aikaan. Tämä ei luonnollisesti pidä paikkaansa, […]

Posted in Perussuomalaiset | Comments Off on Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoro: Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018—2021

Perussuomalaisten Sampo Terhosta kulttuuriministeri

Perussuomalaisten Sampo Terhosta kulttuuriministeri ”On suuri kunnia niin perussuomalaiselle puolueelle kuin minulle henkilökohtaisesti vastaanottaa kulttuuriministerin tehtävät, erityisesti näin Suomen itsenäisyyden juhlavuonna”, Sampo Terho kommentoi valintaansa. ”Kansakunta ilman kulttuuria olisi kuin ruumis ilman sielua. Kulttuuri on keskeinen osa minuuttamme ja kansallista olemassaoloamme. Kulttuuri on arvokas asia, se on iloinen asia ja se on kaikkien suomalaisten yhteinen […]

Posted in Perussuomalaiset | Comments Off on Perussuomalaisten Sampo Terhosta kulttuuriministeri

Kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk.): Onko verohallinnossa kadonnut järki?

Kärnä: Onko verohallinnossa kadonnut järki? Keskustan lappilainen kansanedustaja Mikko Kärnä pohtii, että minne on kadonnut verohallinnon kohtuullisuus ohjeistuksissa. Kärnä on erittäin huolestunut siitä, että verohallinto haluaa verottaa talkootyöntekijöiden ruokailua siten, että talkootyöstä etukäteen sovittu ruokaetu olisikin jatkossa veronalaista tuloa. Tilastokeskuksen mukaan noin 30% suomalaisista teki vuonna 2009 vapaaehtoistyötä ja voisi kuvitella, että kaikkea vapaaehtoistyötä ei […]

Posted in Keskusta | Comments Off on Kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk.): Onko verohallinnossa kadonnut järki?

Kansanedustaja Petri Honkonen (kesk.): Eurooppalaiset arvot uhattuina Unkarissa

Kansanedustaja Petri Honkonen (kesk.) on huolissaan Unkarin pyrkimyksistä sulkea Budapestissa yksityisellä rahalla toimiva yliopisto sekä rajoittaa ulkomailta rahaa saavien kansalaisjärjestöjen toimintaa. Honkonen puhui Ranskan Strasbourgissa torstaina, kun Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen käsiteltävänä oli Unkarin ajankohtainen tilanne. “Tieteen vapaus, akateeminen vapaus ja koulutus ovat eurooppalaisia perusarvoja. Unkarin parlamentin päätös, joka voi johtaa Central European Universityn sulkemiseen, […]

Posted in Keskusta | Comments Off on Kansanedustaja Petri Honkonen (kesk.): Eurooppalaiset arvot uhattuina Unkarissa

Vihreiden Emma Kari: “Kivikautinen perhepolitiikka voitti työllisyystavoitteet”

Kuvaaja: Kukka Ranta Vihreiden Kari: “Kivikautinen perhepolitiikka voitti työllisyystavoitteet” Vihreiden kansanedustaja ja puheenjohtajaehdokas Emma Kari on pettynyt hallituksen haluttomuuteen uudistaa vanhanaikaisia perhevapaita. Useat tahot ovat vaatineet perhevapaiden uudistamista, koska nykyinen perhevapaajärjestelmä ei vastaa perheiden eikä työelämän tarpeisiin. Perhevapaajärjestelmän on katsottu heikentävän erityisesti naisten työllisyyttä. “Hallitus on kertonut ykköstavoitteekseen työllisyyden parantamisen. Nyt työllisyys jäi kuitenkin kivikautisen […]

Posted in Vihreät | Comments Off on Vihreiden Emma Kari: “Kivikautinen perhepolitiikka voitti työllisyystavoitteet”

Keskustan tal.pol. työryhmän pj Ala-Nissilä: Kehysriihi takaa tekemisen meiningin jatkumisen

Verojaoston puheenjohtaja, Keskustan talouspoliittisen työryhmän puheenjohtaja Olavi Ala-Nissilä: Kehysriihi takaa tekemisen meiningin jatkumisen koko vaalikauden  – kaikki tahot tarvitaan mukaan turvaamaan yhteistä hyvinvointia Suomen talouden suunta on kääntynyt myönteiseksi kahdessa vuodessa. Näivettymisen aika on ohi. Päätökset 10 miljardin kestävyysvajeen kuromiseksi on tehty ja hallitusohjelman talouslinja pitää. Velkaantuminen taittuu ja talous kasvaa. Sipilän hallituksen kehysriihen hyvä onnistuminen […]

Posted in Keskusta | Comments Off on Keskustan tal.pol. työryhmän pj Ala-Nissilä: Kehysriihi takaa tekemisen meiningin jatkumisen

Keskustan Annika Saarikko: Apteekkipalvelujen kehittäminen turvaa lääkkeiden saatavuuden koko Suomessa

Kansanedustaja Annika Saarikko on tyytyväinen hallituksen puoliväliriihessä tehtyihin linjauksiin apteekkitoiminnan maltillisesta kehittämisestä. Saarikko korostaa koko Suomen apteekkipalvelujen turvaamista entistä yhdenvertaisemmin ja lääketurvallisuuden takaamista uudistusten tärkeinä lähtökohtina. Tällä hetkellä apteekkien määrää ja sijaintia on säännelty tiukasti ja apteekkien välinen kilpailu on ollut paikoin hyvin vähäistä. Apteekkien määrää tullaan lisäämään maltillisesti ja apteekkilupiin liittyvää sääntelyä puretaan sekä […]

Posted in Keskusta | Comments Off on Keskustan Annika Saarikko: Apteekkipalvelujen kehittäminen turvaa lääkkeiden saatavuuden koko Suomessa

VAS Andersson: Pettääkö hallitus opiskelijat taas – Opintotukeen saatava huoltajakorotus puoliväliriihessä

Li Andersson: Pettääkö hallitus opiskelijat taas – Opintotukeen saatava huoltajakorotus puoliväliriihessä Vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Li Andersson vaatii parannusta perheellisten opiskelijoiden asemaan hallituksen puoliväliriihessä. Anderssonin mukaan hallitus on heikentänyt opintotukileikkauksillaan opiskelijoiden asemaa tuntuvasti, ja erityisesti perheellisten opiskelijoiden asema on huonontunut. Opiskelijoiden siirtäminen elokuun alusta yleisen asumistuen piiriin heikentää perheellisten opiskelijoiden taloudellista asemaa, sillä opintoraha otetaan tulona […]

Posted in Vasemmistoliitto | Comments Off on VAS Andersson: Pettääkö hallitus opiskelijat taas – Opintotukeen saatava huoltajakorotus puoliväliriihessä

Perussuomalaisten Terho: 2200 koululaista saa tehdä vapaan kielivalinnan – ei pakollista ruotsia

Perussuomalaisten Terho: 2200 koululaista saa tehdä vapaan kielivalinnan – ei pakollista ruotsia Hallitusohjelman mukainen kokeilu vapaasta kielivalinnasta etenee vihdoin. Hallitus on juuri päättänyt asiasta. “Tämä on historiallinen hetki Suomen kielipolitiikassa. Suomessa on opiskeltu pakollista ruotsia vuosikymmeniä ilman, että nuorille on tarjottu tai edes harkittu muita vaihtoehtoja. Tänään hallitus sopi, että 2200 nuorta saa valita itse, […]

Posted in Perussuomalaiset | Comments Off on Perussuomalaisten Terho: 2200 koululaista saa tehdä vapaan kielivalinnan – ei pakollista ruotsia

Kokoomuksen Lauslahti haastaa poliittiset päättäjät tiiviimpään yhteistyöhön tiedemaailman kanssa

Kokoomuksen kansanedustaja ja Tutkaksen, eli tutkijoiden ja kansanedustajien seuran puheenjohtaja Sanna Lauslahti toivoo entistä laaja-alaisempaa yhteistyötä päätöksentekijöiden ja tutkijoiden välillä. Lauslahden mukaan eduskunnan valiokunnilla on jo tällä hetkellä hyviä vakiintuneita käytäntöjä kuulla säännöllisesti ajantasaista tutkimustietoa käsiteltäviin lakiehdotuksiin liittyen, mutta myös uudenlaisia menetelmiä voitaisiin hänen mukaansa soveltaa.  Hänen mukaansa esimerkiksi tulevaisuusvaliokunnan vastatietoraportin ehdotuksia on syytä viedä […]

Posted in Kokoomus | Comments Off on Kokoomuksen Lauslahti haastaa poliittiset päättäjät tiiviimpään yhteistyöhön tiedemaailman kanssa