Ala-Nissilä, Olavi kesk
Ala-Nissilä, Olavi kesk

Entinen Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen, eduskunnan tarkastusvaliokunnan varapuheenjohtaja, suuren valiokunnan jäsen, kansanedustaja Olavi Ala-Nissilä:

Jos ja kun Brexit toteutuu, niin Iso-Britannian puheenjohtajuuskausi 1.7. – 31.12.2017 tulee jakaa jollekulle muulle jäsenmaalle.

Samalla on hyvin tärkeää, että Brexitin aiheuttama momentum käytetään hyödyksi Unionin hallinnon tehostamiseen ja toimeenpanon parantamiseen ja käytännönläheisyyden lisäämiseen.  Myös avoimuuden lisääminen, omavastuun ensisijaisuus paremmalla yhteisten sääntöjen noudattamisella ja byrokratian vähentäminen ovat hyvin keskeisiä teemoja. Tähän liittyy se, että jäsenmaiden on nyt tehtävä enemmän oman taloutensa uudistamiseen

Suomen kannattaa harkita puheenjohtajuuden hakemista, sillä Suomi voisi uskottavasti ja tehokkaasti vetää hallinnon tehostamista. Tehtävä olisi työläs, mutta erittäin tärkeä. Toinen mahdollisuus on, että Iso-Britannian jälkeen seuraavaksi tuleva Viron puheenjohtajuus aikaistetaan. Virolle hallinnon tehokkuuden teema myös sopii. Parasta epäilemättä olisi nyt Suomen ja Viron peräkkäiset puheenjohtajuuskaudet (2017 jälkimmäinen puoli Suomelle ja vuoden 2018 alku Virolle), joissa teemana olisivat  hallinnon tehostaminen ja käytännönläheisyyden lisääminen.

Brexitin momentum pitää hyödyntää uudistamiseen niin EU:n kuin jäsenmaiden tasolla.