Kokoomus_pysty_logo

Kokoomuksen eduskuntaryhmä julkaisi torstaina 14.7. ideoita hallituksen työllisyystavoitteen saavuttamiseksi. Työ- ja yrittäjyyspaketti 2.0 on keskustelunavaus keinoista, joilla hallituksen tavoittelemaa työllisyysasteen vahvistumista voidaan edesauttaa ja talouskasvun esteitä poistaa. Kokoomuksen eduskuntaryhmä asetti loppukeväästä työryhmän työstämään uusia ajatuksia, sillä näköpiirissä oli, että työllisyystavoitteen ja talouskasvun saavuttaminen vaatii lisää toimia hallitusohjelman lisäksi.

”Työ- ja yrittäjyyspaketissa on sekä pieniä että suuria uudistusehdotuksia useille eri hallinnonaloille. Osa on toteutettavissa nopeastikin, osa vaatii tarkempaa valmistelua ja selvittämistä ja hieman enemmän aikaa. Mukana on avauksia verotuksen kehittämiseen, työmarkkinoiden toiminnan parantamiseen, sääntelypolitiikkaan ja kasvun kannustamiseen”, kertoo työryhmän tuotoksia SuomiAreenassa esitellyt Juhana Vartiainen.

Vartiainen nostaa paketista erityisesti esiin kolme teemaa, jotka ovat jääneet turhan vähälle huomiolle. Eduskuntaryhmä esittää, että ulkomaalaisten huippuosaajien oleskelupien käsittelylle tulisi enimmäisaika, vanhuuseläkkeellä olevat vapautettaisiin työehtosopimusvelvoitteista ja työvoiman liikkuvuutta vauhditettaisiin poistamalla asuntokaupan varainsiirtovero.

”Ulkomaisten huippuosaajien oleskelulupaprosessia tulisi nopeuttaa, jotta huippuosaajien rekrytoiminen Suomeen olisi helpompaa. Nykyisin käsittelyajat ovat intensiivisten projektien keston kannalta aivan liian pitkiä, ja byrokratiaa on merkittävästi. Osaajien saaminen Suomeen vahvistaa maamme taloutta ja innovaatiokykyä”, sanoo Vartiainen.

”Toisena ehdotuksena ehdotamme eläkkeelle siirtymisen yläikärajat poistamista ja työ- eläkkeellä oleville työtulojen hankkimisen mahdollistamista nykyistä edullisemmin. Tämä toteutettaisiin korottamalla verottoman ansiotulon rajoja ja keventämällä ehtoja. Vanhuuseläkkeellä olevat voitaisiin vapauttaa kokonaan työehtosopimusten velvoitteista. Seniorit ovat hyväkuntoisempia ja toimintakykyisempiä kuin koskaan, ja monilla olisi vielä runsaasti annettavaa työssä. Suomeen tarvitaan lisää kaikenlaista ja kaikenlaisten ihmisten työtä”, Vartiainen perustelee.

”Kolmantena ehdotamme asuntokaupan varainsiirtovero poistamista ja sen kompensoimista rajaamalla vastaavasti oman asunnon myyntivoiton verovapautta. Tämän tapaiselle veromuutokselle on tutkimustiedon pohjalta vahvoja perusteita. Tarkoituksena on vauhdittaa asuntokauppaa ja siten lisätä mahdollisuuksia muuttaa työn perässä”, Vartiainen konkretisoi.

Vartiainen mainitsee myös sunnuntaityön teettämisen helpottamiseen tähtäävän ehdotuksen sopimusvapauden lisäämisestä siten, että sunnuntaikorvauksen suuruudesta voitaisiin sopia kollektiivisesti työehtosopimuksissa tai työpaikoilla. “Tämä olisi pieni mutta tärkeä muutos, joka ajan myötä mahdollistaisi huomattaviakin määriä uusia työtilaisuksia esimerkiksi ravintola-alalla. Samalla koko Suomen houkuttelevuus matkailumaana kohenisi, kun nälkäisten turistien olisi helpompi löytää sunnuntaina auki oleva ravintola”, Vartiainen havainnollistaa. 
Kokoomuksen eduskuntaryhmän työ- ja yrittäjyyspaketti 2.0 verkossa: https://dl.dropboxusercontent.com/u/44708/KOK_EKRYHMA_TY_PAKETTI_A5_120716_ISSUU.pdf