DEBAATTIMEDIA

Victoria Median Politiikkasivut

Vihreiden nuorten puheenjohtajat Mustakallio ja Ilvessalo: Järjestäytynyt rasismi rikoslakiin

Jaakko_Mustakallio_Saara_Ilvessalo

Kampanjan perustajat ja vihreiden nuorten puheenjohtajat Jaakko Mustakallio ja Saara Ilvessalo. Järjestöllä on kaksi tasa-arvoista puheenjohtajaa. 

Huominen ilman pelkoa – järjestäytynyt rasismi rikoslakiin

Huominen ilman pelkoa – järjestäytynyt rasismi rikoslakiin on tänään julkaistu sitoutumaton kansalaiskampanja, jonka tarkoituksena on näyttää, ettemme suostu pelkäämään erilaisuutta ja ettei rasistiselle toiminnalle ole sijaa yhteiskunnassamme. Kampanjan tavoitteena on saattaa järjestäytynyt rasismi rikoslakiin yli 100 kansanedustajan allekirjoittamalla lakialoitteella. 

– Avoin rasismi on nostanut päätään ja tavalliset ihmiset joutuvat pelkäämään yhä enemmän. Emme voi hyväksyä, että nykyhallinto on voimaton puuttumaan jopa järjestäytyneeseen rasistiseen toimintaan. Haluamme antaa viranomaisille selkeän ja vahvan selkänojan puuttua järjestäytyneeseen rasistiseen toimintaan. Näin myös annamme selkeän viestin, ettei kansalaisvapauksia voi eikä saa käyttää toisten ihmisryhmien kansalaisvapauksien rajoittamiseen, sanoo kampanjan toinen perustaja, Vihreiden nuorten puheenjohtaja Jaakko Mustakallio.

Suomalaiset voivat lähteä tukemaan kampanjaa allekirjoittamalla vetoomuksen lakialoitteen puolesta osoitteessa rasismirikoslakiin.fi. Vetoomus luovutetaan kansanedustajille lokakuussa. Kampanjaa voi seurata jakamalla kokemuksia rasismista hashtagilla #rasismirikoslakiin. 

Kansainväliset sopimukset velvoittavat

Suomella on YK:n rotusyrjinnän vastaisen sopimuksen johdosta velvollisuus kieltää rasismia edistävät ja siihen yllyttävät järjestöt sekä muu organisoitu toiminta. Tällaisiin järjestöihin tai tällaiseen toimintaan osallistumista on sopimuksen mukaan myös pidettävä lain mukaan rangaistavana tekona. Tällä hetkellä Suomen lainsäädäntö ei täytä velvoitteita, joihin olemme rotusyrjinnän vastaisen sopimuksen kautta sitoutuneet. 

– Kampanjalla haluamme saattaa Suomen lain vastaamaan kansainvälisiä velvoitetta, sillä nykytilassa rotusyrjinnän vastaisen sopimuksen velvoitteet eivät toteudu. Myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen linjausten mukaan kokoontumisvapaus ei ulotu rasistiseen liikehdintään. Julkisella vallalla on velvollisuus toimia kv-sopimusten voimaansaattamiseksi yhdistyslaissa ja rikoslaissa, joissa järjestäytynyt rasismi tulee kieltää ja siihen osallistuminen kriminalisoida, sanoo kampanjan toinen perustaja, Vihreiden nuorten puheenjohtaja Saara Ilvessalo

dc6311c8-b178-4efe-9d3f-9a713d87a491

Kampanjan ovat käynnistäneet vihreiden nuorten puheenjohtajat Jaakko Mustakallio ja Saara Ilvessalo.  
www.rasismirikoslakiin.fi
www.facebook.com/huominenilmanpelkoa
#rasismirikoslakiin

YHTEYDENOTOT

Victoria Media/ Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 040-5563129
email: debaattilehti(@)victoriamedia.fi
Gmail: debaattimedia(@)gmail.com
Yahoo: debaattimedia(@)yahoo.com

Debaattimedia Somessa

Eduskuntavaalit 2019

Eduskuntavaalit 2019

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

Debaattimedian Kuntavaalit 2017 erikoissivut. Kilkkaa kuvasta sivuille.

PRESIDENTINVAALIT 2018

PRESIDENTINVAALIT 2018