DEBAATTIMEDIA

Victoria Median Politiikkasivut

Ympäristövaliokunta: Suomella edellytykset nykyistä kunnianhimoisempien päästövähennystavoitteiden toteuttamiseen

industrial-pollution

Eduskunnan ympäristövaliokunta puoltaa Pariisin sopimuksen hyväksymistä ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamista siltä osin kuin se kuuluu Suomen toimivaltaan. Valiokunta antoi torstaina 20. lokakuuta asiasta yksimielisen mietinnön (YmVM 11/2016).

Pariisin joulukuussa 2015 solmitun ilmastosopimuksen tavoitteena on pitää maapallon keskilämpötilan nousu selvästi alle kahdessa celsiusasteessa suhteessa esiteolliseen aikaan, vahvistaa sopeutumiskykyä ja ilmastokestävyyttä sekä suunnata rahoitusvirrat kohti vähäpäästöistä kehitystä. Sopimuksella osapuolet sitoutuvat tekemään lisääntyviä toimia päästöjen vähentämiseksi, ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi ja sopimuksen tavoitteiden toimeenpanon edistämiseksi.

Valiokunta korostaa, että Pariisin sopimusta on pidettävä historiallisena saavutuksena, kun se sitoo maailmanlaajuisesti kaikki maat ilmastonmuutoksen vastaisiin toimiin ja konkretisoi mahdollisuuden pysäyttää maapallon katastrofaalinen lämpeneminen. Sopimus voi myös tuoda merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia suomalaiselle energia- ja ympäristöteknologialle, kun se lisää puhtaiden ratkaisujen kysyntää.

Sopimuksessa luodaan mahdollisuus linkittää päästökauppajärjestelmiä ja määrätään kasvihuonekaasupäästöjen hillintää edistävän ja kestävää kehitystä tukevan mekanismin perustamisesta, mikä edistää kansainvälisesti tasavertaisten kilpailuedellytysten saavuttamista, kustannustehokasta päästöjen vähentämistä ja vähentämisestä aiheutuvien kustannusten tasoittamista globaalilla tasolla.

Valiokunnan mietintö on luettavissa myöhemmin tänään osoitteessa: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/mietinto/Sivut/YmVM_11+2016.aspx

YHTEYDENOTOT

Victoria Media/ Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 040-5563129
email: debaattilehti(@)victoriamedia.fi
Gmail: debaattimedia(@)gmail.com
Yahoo: debaattimedia(@)yahoo.com

Debaattimedia Somessa

Eurovaalit 2019 sivut

Eurovaalit 2019 sivut

Debaattimedian Eurovaaleihin keskittyvät uutiset. Debaattimedia kuuluu Victoria Media nimiseen hankkeeseen.

Eduskuntavaalit 2019

Eduskuntavaalit 2019

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

Debaattimedian Kuntavaalit 2017 erikoissivut. Kilkkaa kuvasta sivuille.

PRESIDENTINVAALIT 2018

PRESIDENTINVAALIT 2018