DEBAATTIMEDIA

Victoria Median Politiikkasivut

Kokoomuksen Raija Vahasalo: Kaksivuotinen esiopetus vahvistamaan koulutien alkua

cropped-rv_etusivukuva

Kokoomuksen Raija Vahasalo: Kaksivuotinen esiopetus vahvistamaan koulutien alkua

Kokoomuksen puoluehallitus esittää puoluekokoukselle hyväksyttäväksi kantaa, jonka mukaan velvoittavasta esiopetuksesta pitäisi tehdä kaksivuotista. Kokoomuksen kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Raija Vahasalo iloitsee puoluehallituksen muodostamasta kannasta ja kannustaa kesäkuussa järjestettävää puoluekokousta hyväksymään esityksen. Vahvempi esiopetus on Vahasalon mukaan kipeästi tarvittua tukea koulupolun alkupäähän.

”Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen rooli osana koulutuspolkua on jo tällä vaalikaudella vahvistunut merkittävästi. Tämä on mielestäni oikea suunta. Panostaminen lasten varhaisiin vuosiin on kaikkein vaikuttavinta koulutuspolitiikkaa. Esiopetuksen kaksivuotisuus takaisi sen, että kaikki 5-6 –vuotiaat lapset osallistuvat ja saavat yhtä vahvat eväät peruskoulun alkuun”, Vahasalo toteaa.

Esiopetuksen tavoitteena on vahvistaa lapsen tietoja ja sosiaalisia taitoja leikin ja myönteisten oppimiskokemusten kautta. Esiopetuksella edistetään lapsen kehitystä ja oppimisen edellytyksiä. Suomessa esiopetus on maksutonta ja alkaa nykyisin 6-vuotiaana. Kaksivuotiseksi laajennettuna velvoittava ja maksuton esiopetus alkaisi jo 5-vuotiaana.

”Lapset tulevat esiopetukseen ja sieltä peruskouluun valtavan erilaisilla taustoista ja erilaisilla valmiuksilla. Esimerkiksi perhetaustan ja asuinpaikan vaikutukset näkyvät lasten lähtötasoissa edelleen voimakkaasti. Esiopetusta vahvistamalla voimme turvata kaikille lapsille paremmat lähtökohdat sekä tasoittaa oppimiseroja ja edellytyksiä pärjätä opinnoissa.”

Vahasalo painottaa, että oppivelvollisuuden pidentäminen loppupäästä ei saisi aikaan samoja positiivisia vaikutuksia, kuin varhaisiin vuosiin panostaminen.

”Meidän on pidettävä huoli siitä, että jokaisella lapsella on peruskoulun päättyessä riittävät taidot ja valmiudet pärjätä elämässä ja jatko-opinnoissa. Tätä ei turvata toisen asteen pakollisuudella, vaan sillä, että panostamme kaiken perustaan: varhaiskasvatukseen, esiopetukseen ja peruskoulun laatuun.”

”Yksi suomalaisen koulutusjärjestelmän suurimmista epätasa-arvoa ylläpitävistä tekijöistä on se, että osallistuminen varhaiskasvatukseen on muita OECD-maita selvästi alhaisempaa. Kaksivuotisella esiopetuksella varmistetaan koko ikäluokan osallistuminen ja helpotetaan lapsen tietä peruskouluun. Toivon erittäin lämpimästi, että tämä asia etenee ja päästään pian toimenpiteisiin”, Vahasalo päättää.

YHTEYDENOTOT

Victoria Media/ Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 040-5563129
email: debaattilehti(@)victoriamedia.fi
Gmail: debaattimedia(@)gmail.com
Yahoo: debaattimedia(@)yahoo.com

Debaattimedia Somessa

Eduskuntavaalit 2019

Eduskuntavaalit 2019

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

Debaattimedian Kuntavaalit 2017 erikoissivut. Kilkkaa kuvasta sivuille.

PRESIDENTINVAALIT 2018

PRESIDENTINVAALIT 2018