DEBAATTIMEDIA

Victoria Median Politiikkasivut

Oikeusministeri Antti Häkkänen: Uskonto tai kulttuuri eivät oikeuta perusoikeuksien loukkaamiseen

Häkkänen, Antti kok

Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok)

Tänään Etnisten suhteiden neuvottelukunnan Etno-foorumissa Helsingissä puhunut oikeusministeri Antti Häkkänen korosti, että oikeusvaltio, perusoikeudet, demokratia ja vapaa kansalaisyhteiskunta ovat peruselementtejä, jotka hyödyttävät kaikkia.

– Suomi on avoin ja kansainvälinen, kieliltään ja kulttuuriltaan rikas maa, jossa perusoikeudet kuuluvat kaikille yhdenvertaisesti. Suomi on yhteiskunta, jossa monimuotoisuudesta huolimatta elämme kaikkien oikeuksia kunnioittaen. Yhdenvertaisuus on Suomen voimavara ja yhteiskuntaa koossa pitävä voima, Häkkänen sanoi.

Häkkänen painotti, että monimuotoisuus ei tarkoita sitä, että maahan sallittaisi syntyvän rinnakkaisyhteisöjä, joissa esimerkiksi uskonnollisesta tai kulttuurisesta toiminnasta johtuen naisten ja tyttöjen oikeudet eivät täysin toteutuisi.

– Suomen oikeus antaa yhdenvertaista suojaa kaikille riippumatta ihonväristä, uskonnosta, sukupuolesta, kulttuurista tai muusta taustasta. Uskonnolla tai kulttuurilla ei voi perustella esimerkiksi naisten ja tyttöjen oikeuksien loukkaamista pakkoavioliitoilta tai silpomisella. Suomessa ei ole mitään tilaa sharia-laille tai muille rinnakkaisyhteiskuntaa tavoitteleville pyrkimyksille. Oikeudet ovat yhdenvertaisia jokaiselle.

Ministeri muistutti myös, että Suomessa on vielä parannettavaa syrjinnänvastaisessa työssä.

– Tutkimustulokset tuovat esiin huolestuttavan korkeita lukuja maahanmuuttajaväestön kokeman syrjinnän, häirinnän ja väkivallan kokemusten osalta. Perusoikeudet Suomessa kuuluvat kaikille taustasta riippumatta. Oikeusministeriö on yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa tehostanut työtä yhdenvertaisuuden ja muun muassa maahanmuuttajanaisten aseman parantamiseksi, Häkkänen kertoi.

Oikeusministeriön alaisuudessa toimiva Etnisten suhteiden neuvottelukunta on valtioneuvoston asettama asiantuntijaelin, jonka tavoitteena on edistää avointa vuoropuhelua sekä osallistaa kielellisiä, etnistä ja muita väestöryhmiä.

YHTEYDENOTOT

Victoria Media/ Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 040-5563129
email: debaattilehti(@)victoriamedia.fi
Gmail: debaattimedia(@)gmail.com
Yahoo: debaattimedia(@)yahoo.com

Debaattimedia Somessa

Eurovaalit 2019 sivut

Eurovaalit 2019 sivut

Debaattimedian Eurovaaleihin keskittyvät uutiset. Debaattimedia kuuluu Victoria Media nimiseen hankkeeseen.

Eduskuntavaalit 2019

Eduskuntavaalit 2019

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

Debaattimedian Kuntavaalit 2017 erikoissivut. Kilkkaa kuvasta sivuille.

PRESIDENTINVAALIT 2018

PRESIDENTINVAALIT 2018