DEBAATTIMEDIA

Victoria Median Politiikkasivut

Kokoomuksen Vikman: Seuraavan hallituksen selvitettävä kansalaispalveluksen käyttöönottoa Suomessa

sofia_03-795x1024

Kansanedustaja, MTS:n puheenjohtaja Sofia Vikman esitti lämpimät kiitokset Elisabeth Rehnille ja Bank of Ideas -ajatuspajalle kansalaispalvelusta koskevan selvityksen tekemisestä. Vikman puhui selvityksen julkistamistilaisuudessa Säätytalolla 23.5.

”Kansalaispalvelus kokonaisturvallisuuden tueksi -selvitys on tärkeä keskustelunavaus asepalveluksen tulevaisuutta ja mahdollista kansalaispalvelusta koskevaan keskusteluun. Se on ansiokas vastaus kansalaispalvelusta koskevan tiedon tarpeeseen. Riittävän laajan yhteisen kansallisen tahtotilan löytäminen on tärkeää, kun kyse on isosta puolustustamme koskevasta uudistuksesta. Tähän keskusteluun toivon nyt myös puolueita aktiivisesti mukaan”, sanoo Vikman.

Suomen Puolustusvoimat täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Juhlavuoden teema on: Maanpuolustus kuuluu kaikille. Vikmanin mukaan teemalla on hyvä edetä myös käytännön tasolla. Vikman pitää tärkeänä selvityksen näkökulmaa naisten paremmasta osallistumisesta maanpuolustukseen. Hän korostaa, että naisten panoksen hyödyntäminen varusmiespalveluksessa parantaa Suomen puolustuskykyä.

”Suomen puolustuskyvyn kannalta on tärkeää huolehtia siitä, että kyvykkäiden ja motivoituneiden naisten määrää varusmiespalveluksessa kasvatetaan. Naiset puolustusvoimissa eivät ole turha kuluerä, vaan voimavara, jota tarvitaan. Selvitys ansaitsee kiitoksen siitä, että se tunnistaa tämän lähtökohdan”, sanoo Vikman.

Varusmiespalveluksen suorittaneet naiset ovat motivoituneita ja pärjäävät palveluksessa jopa keskimääräistä paremmin. Heistä yli kaksi kolmasosaa suorittaa johtajakoulutuksen.

”Suhtaudun myönteisesti koko ikäluokkaa koskeviin kutsuntoihin, mutta asepalveluksen pakollisuus koko ikäluokalle ei ole puolustuksen näkökulmasta tarpeellista. Tällä hetkellä monen naisen potentiaali jää hyödyntämättä sen takia, että tieto vapaaehtoisen asepalveluksen suorittamisen mahdollisuudesta ei tavoita oikeaan aikaan. Koko ikäluokan kutsunnoilla varmistetaan parhaiden kykyjen tavoittaminen ja lisätään entisestään naisten jatkuvasti kasvavaa kiinnostusta varusmiespalveluksen suorittamiseen”, sanoo Vikman.

Vikman pitää tärkeänä selvityksen huomiota siitä, että riittävä määrä asevelvollisia tarvitaan ja on turvattava jatkossakin.

”Suomen kaltaisessa pinta-alaltaan suuressa maassa jonkin muotoinen yleinen asevelvollisuus, vaikka sitten ikään kuin kansalaispalveluksen käsitteen sisällä, on kustannustehokas ja toimiva keino saada puolustusvoimien tarpeisiin riittävän suuri reservi. Tämä on tuotu esiin myös selvityksessä, jossa esitetään, että puolustusvoimilla säilyisi jatkossakin mahdollisuus velvoittaa tarvittava määrä ihmisiä asepalvelukseen”, sanoo Vikman.

Vikman kuitenkin korostaa, että samaan aikaan tarvitaan keinoja siihen, että järjestelmäämme voidaan kehittää nykyistä tasa-arvoisempaan suuntaan ja kokonaisturvallisuutta yhä paremmin palvelevaksi. Ratkaisu saattaisi löytyä kansalaispalveluksesta, joka toisi maanpuolustuksen niidenkin ulottuville, jotka eivät asepalvelusta suorita.

”Aiheesta on käytävä ennen vaaleja laajaa keskustelua ja seuraavan hallituksen on tehtävä perusteellinen, mielellään parlamentaarinen, selvitys ja johtopäätökset kansalaispalveluksen mahdollisuuksista”, vaatii Vikman.

Vikmanin mukaan asiaa pitää uskaltaa katsoa uudesta näkökulmasta tiedostaen se, että arvot, asenteet ja turvallisuusympäristömme muuttuvat. Selvityksessä on tuotu esiin se, että kysymys kansalaispalveluksesta on myös taloudellisesti merkittävä.

”Meidän on ratkottava, kuinka paljon olemme valmiita panostamaan taloudellisesti siihen, että nykyinen asevelvollisuusjärjestelmä uudistettaisiin tasa-arvoisemmaksi ja kokonaisturvallisuutta nykyistä paremmin palvelevaksi kansalaispalvelukseksi. Tarkoituksenmukaisuutta arvioitaessa on kustannusten lisäksi huomioitava se, että yhteiskunnan muuttuessa kansalaisten on koettava palveluksen velvoittavuus oikeutettuna. Tästä näkökulmasta tasa-arvon toteutuminen on tärkeää. Maanpuolustuksen eri tehtävissä pärjääminen on sukupuolen sijaan kiinni yksilöllisistä kyvyistä, motivaatiosta ja koulutuksesta”, päättää Vikman.

YHTEYDENOTOT

Victoria Media/ Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 040-5563129
email: debaattilehti(@)victoriamedia.fi
Gmail: debaattimedia(@)gmail.com
Yahoo: debaattimedia(@)yahoo.com

Debaattimedia Somessa

Eurovaalit 2019 sivut

Eurovaalit 2019 sivut

Debaattimedian Eurovaaleihin keskittyvät uutiset. Debaattimedia kuuluu Victoria Media nimiseen hankkeeseen.

Eduskuntavaalit 2019

Eduskuntavaalit 2019

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

Debaattimedian Kuntavaalit 2017 erikoissivut. Kilkkaa kuvasta sivuille.

PRESIDENTINVAALIT 2018

PRESIDENTINVAALIT 2018