DEBAATTIMEDIA

Victoria Median Politiikkasivut

:LUE PUHE: Kokoomuksen Salolainen: Lännen sekaannus hyödyttää Venäjää

10994642_1101363603214216_4387078679543935919_n

Kokoomuksen kunniapuheenjohtaja, ministeri, kansanedustaja Pertti Salolainen esittää eduskunnan ulkopoliittisessa keskustelussa huolensa lännen heikentyneestä ja sekasortoisesta asemasta nykyisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa.

“Euroopan unionia haastetaan nyt kahdesta suunnasta: idästä ja lännestä. On selvää, että lännen sekaannus antaa Venäjälle etuja, joita se käyttää johdonmukaisesti hyväksi”, Salolainen sanoo.

Saksan liittokansleri Merkel kuvasi G7-maiden kokouksessa USA:n ja Euroopan yhteistyötä & Trumpin toimintaa “järkyttäväksi ja masentavaksi kokemukseksi.” Euroopalle tämä tarkoittaa Merkelin mukaan sitä, että maiden on ryhdyttävä toimimaan useimmissa asioissa yksin ilma USA:n tukea.

“Edellä lainatut Merkelin sanat ovat kovaa tekstiä ja on tärkeää huomata, että emme ole ulkopuolisia. Olemme sataprosenttisesti samassa eurooppalaisessa veneessä. Suomella on kuitenkin kaksijakoinen ongelma; olemme kauppa-, ulko- ja turvallisuuspolitiikassa erittäin riippuvaisia hyvästä yhteistyöstä Yhdysvaltain kanssa. Samalla meidän on kuitenkin oltava päättäväisiä EU:n tavoitteiden puolella”, Salolainen sanoo.

Ulkomaankaupasta poikkeuksellisen riippuvaisena maana Suomi tarvitsee vapaakauppaa, Pariisin ilmastosopimuksen, yhteistä turvallisuuspolitiikkaa ja jatkon Iranin ydinsopimukselle.

” On surullista, että juuri nyt kun EU:n pitäisi olla vahva ja yhtenäinen ulospäin, sitä repii Brexit, pakolaiskysymys ja Itä-Euroopan sisäiset eripuraa aiheuttavat arvoihin liittyvät ongelmat. Eurooppa tarvitsee nyt pikaisesti keskinäistä lojaalisuutta ja vahvaa harkitsevaa johtajuutta. Tässä toiminnassa Suomella on oltava keskeinen rooli”, Salolainen sanoo.

Ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja Pertti Salolainen
Eduskunnan ulkopoliittinen keskustelu
Tiistaina 12.6.2018 klo 14.00
 
EU HAASTEIDEN KOURISSA
————————————————–
Euroopan unionin ulkopoliittinen asema on heikentynyt huolestuttavasti lyhyessä ajassa. Viime kevääseen asti oltiin huolissaan lähialueellamme lähinnä Itämeren jännityksen lisääntymisestä. Nyt on kriisiytynyt transatlanttinen suhde Yhdysvaltain ja EU:n välillä. Äskeisessä G-7 maiden kokouksessa liittokansleri Merkel kuvasi tilanteen osuvasti: “Presidentti Trumpin toiminta oli järkyttävä ja masentava kokemus. Nyt saatiin viimein todiste sille, että Trump ei välitä liittolaisistaan. Hänelle vain Yhdysvallat on tärkeä. Euroopalle tämä tarkoittaa sitäkin selvemmin, että Euroopan maiden on yhdessä puolustettava Euroopan periaatteita ja arvoja ilman, että voimme luottaa Yhdysvaltain tukeen. Meidän on kysyttävä itseltämme missä asioissa meidän on nyt toimittava yksin?”
 
Euroopan unionia haastetaan nyt kahdesta suunnasta: idästä ja lännestä. On selvää, että lännen sekaannus antaa Venäjälle etuja, joita se käyttää johdonmukaisesti hyväksi.
 
Edellä lainatut Merkelin sanat ovat kovaa tekstiä ja on tärkeää huomata, että emme ole ulkopuolisia. Olemme sataprosenttisesti samassa eurooppalaisessa veneessä. Suomella on kaksijakoinen ongelma; olemme kauppa-, ulko- ja turvallisuuspolitiikassa erittäin riippuvaisia hyvästä yhteistyöstä Yhdysvaltain kanssa. Yhtäällä kun meidän on aina oltava pitkässä juoksussa hyvissä suhteissa Yhdysvaltoihin ja nähtävä tilapäisten ongelmien yli, meidän on oltava myös päättäväisesti ja lojaalisti EU:n yhteisten tavoitteiden puolella. Ulkomaankaupasta poikkeuksellisen riippuvaisena maana me tarvitsemme vapaakauppaa, Pariisin ilmastosopimuksen, yhteistä turvallisuuspolitiikkaa ja jatkon Iranin ydinsopimukselle.
On surullista, että juuri nyt kun EU:n pitäisi olla vahva ja yhtenäinen ulospäin, sitä repii Brexit, pakolaiskysymys ja Itä-Euroopan sisäiset eripuraa aiheuttavat arvoihin liittyvät ongelmat.                                                                                                                                                          
Eurooppa tarvitsee nyt pikaisesti keskinäistä lojaalisuutta ja vahvaa harkitsevaa johtajuutta. Tässä toiminnassa Suomella on oltava keskeinen rooli.

YHTEYDENOTOT

Victoria Media/ Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 040-5563129
email: debaattilehti(@)victoriamedia.fi
Gmail: debaattimedia(@)gmail.com
Yahoo: debaattimedia(@)yahoo.com

Debaattimedia Somessa

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

Debaattimedian Kuntavaalit 2017 erikoissivut. Kilkkaa kuvasta sivuille.

PRSIDENTINVAALIT 2018

PRSIDENTINVAALIT 2018