DEBAATTIMEDIA

Victoria Median Politiikkasivut

RKP:n Mats Löfström: Avoin kirje Iltalehdelle sen Ahvenanmaahan kohdistuvan mustamaalauskampanjan johdosta

11059561_949836471706741_8282224828369216144_n

Iltalehti kirjoitti viikonloppuna suuren artikkelin siitä, että suomenkielisiä kiusattaisiin Ahvenanmaalla. Tämä kuva Ahvenanmaasta on täysin tuntematon eikä se pidä lainkaan paikkaansa.
 
Siksi olen tänään pyytänyt Julkisen sanan neuvostoa arvioimaan, onko artikkeli rikkonut journalistin ohjeita, kun Iltalehti ei ole tietoisesti halunnut antaa puolueetonta kuvaa, vaan halunnut vain saada aikaan suuria kielteisiä otsikoita.
 
Toimittajan kirjoittaessa artikkelia hän tutki asiaa ottamalla yhteyttä muun muassa kahteen Ahvenanmaan suomenkielisten Facebook-ryhmään, joilta hän pyysi kielteisiä kokemuksia suomenkielisenä olosta Ahvenanmaalla.
 
Toimittaja kirjoitti ensimmäisessä viestissään:

”Muutaman haastattelun olen jo sopinut, mutta mielelläni kuulisin, jos tämän ryhmän kautta voisi saada lisää kokemuksia juttuun. Esimerkiksi Ylen vuoden 2013 jutussa oli mainittu, että esimerkiksi postilaatikko oli hajotettu, koska siinä oli suomenkielinen nimi ja että jotkut saattavat katsoa pahalla, että suomea puhuu julkisella paikalla ja että suomen kielen opetuksen taso olisi heikkoa. Onko teillä tämäntyyppisiä kokemuksia tai ylipäätään millaisia kokemuksia?”

Valtaenemmistö tulleista kommenteista sisälsi positiivisia juttuja. Toimittaja ilmoitti kuitenkin, että hän ei ollut hakemassa myönteisiä kokemuksia, koska
 
”negatiiviset asiat usein kiinnostavat enemmän”.
 
Hänellä ei ollut siis mitään mielenkiintoa edes yrittää kirjoittaa puolueetonta tekstiä.
 
Ahvenanmaalla on olemassa sananlasku, joka kuuluu ”niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan”. Jos artikkeli lähtökohtaisesti halutaan kirjoittaa kielteisestä näkökulmasta, siihen sopivia lainauksia saa varmasti pyytämällä kommentteja tarpeeksi monelta ja tarpeeksi kauan, aiheesta riippumatta.
 
Tämä ei kuitenkaan anna totuudenmukaista eikä puolueetonta kuvaa.
 
Näin ollen artikkeli rikkoo mielestäni Julkisen sanan neuvoston laatimien journalistin ohjeiden 8 §:ää:
 
”Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen.”
 
Moni haastatelluista on sanonut tuntevansa itsensä huijatuksi nähdessään artikkelin näkökulmaneikä olisi tämän tietäessään osallistunut haastatteluun. Haastatellut ovat Iltalehden haastattelussa kertoneet erittäin myönteisiä asioita siitä, millaista on olla suomenkielinen Ahvenanmaalla, mutta myös muutama kielteinen asia on tullut esille. Toimittaja ei ottanut mukaan yhtäkään myönteistä asiaa, vaan keskittyi vain kielteisiin asioihin eikä ilmoittanut haastatelluille artikkelin olevan näkökulmaltaan kokonaan kielteinen.
 
Näin ollen artikkeli rikkoo mielestäni journalistin ohjeiden 17 §:ää:
 
”Haastateltavalla on oikeus saada ennakolta tietää, millaisessa asiayhteydessä hänen lausumaansa käytetään.”
 
Iltalehti ei myöskään tuo esiin sitä tosiasiaa, että Ahvenanmaa on itsehallinnollinen alue, tai mitä se tarkoittaa.
 
Iltalehti luo artikkelillaan vastakkainasettelua, jota ei ole olemassa. Artikkelin julkaisemisen jälkeen olen henkilökohtaisesti saanut useita syrjiviä sähköpostiviestejä. Se ei tunnu oikealta, sillä näitä viestejä on tullut väärän todellisuuskuvan antaneen artikkelin takia.
 
Voin kuitenkin todeta, että valitettavasti vähemmistöjen syrjintää on, ei vain kielellisten vähemmistöjen, niin Ahvenanmaalla kuin muissa osissa Suomea. Syrjinnällä ja vihapuheella ei kuitenkaan ole mitään paikkaa suomalaisessa eikä ahvenanmaalaisessa yhteiskunnassamme. Jokainen syrjintätapaus on liikaa. Kenenkään ei tarvitse tulla kutsutuksi finnjäveliksi, hurriksi tai kongolaiseksi. Poliitikoilla mutta myös medialla on suuri vastuu olla antamatta kasvupohjaa suvaitsemattomuudelle, mitä tämä artikkeli ikävä kyllä tekee.
 
On tärkeää, että epäkohdat huomioidaan, mutta on myös tärkeää välittää totuudenmukainen ja oikea kuva. Sitä ei nyt tehty ja se oli täysin tarkoituksellista, mikä tekee minut surulliseksi ja tyrmistyneeksi, sillä se antaa väärän kuvan Ahvenanmaasta.
 
Iltalehti jatkoi eilen kampanjaansa Ahvenanmaata vastaan Ahvenanmaan itsenäisyyttä ajavan ahvenanmaalaisen poliitikon haastattelulla. Puolueella on kaksi paikkaa Ahvenanmaan maakuntapäivien 30 paikasta. Jutussa ei haastatella yhtäkään niistä 28 edustajasta, jotka eivät tue itsenäisyyttä vaan sen sijaan haluavat kehittää itsehallintoa Tarja Halosen johtaman parlamentaarisen komitean kautta.
 
Ahvenanmaan kansanedustajana kannan huolta valtakunnan ja Ahvenanmaan välisistä suhteista. Siksi olen huolissani tästä järjestäytyneestä kampanjasta Ahvenanmaata vastaan.

Ihmettelen miksi Iltalehti haluaa antaa Ahvenanmaasta sellaisen kuvan, jota kukaan ei tunnista Ahvenanmaalla? Tällainen raportointi ei tunnu hyvältä eikä ole reilua Ahvenanmaata kohtaan.
 
Parhain terveisin,
 
Mats Löfström
Ahvenanmaan kansanedustaja

YHTEYDENOTOT

Victoria Media/ Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 040-5563129
email: debaattilehti(@)victoriamedia.fi
Gmail: debaattimedia(@)gmail.com
Yahoo: debaattimedia(@)yahoo.com

Debaattimedia Somessa

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

Debaattimedian Kuntavaalit 2017 erikoissivut. Kilkkaa kuvasta sivuille.

PRSIDENTINVAALIT 2018

PRSIDENTINVAALIT 2018